Zoeken

Inloggen

Diverse Schadeposten bij Overlijdensschade

Diverse Schadeposten bij Overlijdensschade

Meer artikelen...

 1. RBGEL 130422 Begroting overlijdenschade uit SVI-verzekering. verdeling variabele kosten; derving levensonderhoud en zelfwerkzaamheid
 2. RBNHO 160222 benoeming rekenkundige tzv overlijdensschade, adhv van door verzoekster genoemde uitgangspunten; geen verweer gevoerd (3)
 3. RBGEL 210721 Slotsom van verkeersaansprakelijkheidszaak en (overlijden)schadebegroting naar Oostenrijks recht.
 4. RBGEL 091019 Begroting overlijdensschade naar Oostenrijks recht. De rechtbank stelt uitgangspunten voor de berekening vast
 5. RBNNE 080518 levensdelict; vordering ex art 6:108 lid 1 BW toegewezen in een voeging; € 74.321,02 ter zake overlijdensschade
 6. RBMNE 280318 zelfwerkzaamheid vastgesteld op normbedrag letselschaderaad; onvoldoende aangetoond dat feitelijke schade hoger is
 7. Rb Gelderland 060716 Schadebegroting naar Oostenrijks recht. Smartengeld. Shockschade en ‘Trauerschmerzengeld’, deskundigenbenoeming.
 8. Rb Oost-Brabant 111215 motorongeval; 25% eigen schuld vanwege snelheid, na billijkheidscorrectie 10%, ook nu sprake is van overlijdensschade
 9. PIV-Bulletin 2015-2; Overlijdensschade na overlijden van beide ouders, door mw mr. L. van den Ham-Leerkes
 10. Rb Den Haag 110315 bij zuiveringsacties geëxecuteerde man; alleen aanspraak op gederfd levensonderhoud, niet op immateriële of forfaitaire schade
 11. Rb Rotterdam 050314 overlijdensschade, berekening vaste lasten mbt autokosten, inventaris en onvoorzien
 12. Rb Dordrecht 050912 vaste lasten moeten concreet berekende en onderbouwd worden; afwijzing abstracte benadering obv 65,5%
 13. Rb Breda 110612 mutaties bankrekening zonder toelichting onvoldoende voor stelplicht t.a.v. vaste lasten en bewijs zelfwerkzaamheid
 14. Rb 's-Hertogenbosch 280911 overlijdensschade advocaat; diverse schadeposten vaststelling vaste lasten; toerekening variabele lasten , waardeontwikkeling levensverzekering en/of lijfrentepolissen, waarde ontwikkeling erfenis etc.
 15. Rb 's-Hertogenbosch 280911 overlijdensschade advocaat; levensonderhoud in natura; bijdragen zorgtaken 1 uur x € 20,00 pw;
 16. Rb Den Haag 020211 geen schadevergoeding nu schade ( in Irak) niet aangetoond kan worden
 17. Rb Den Bosch 120111, X/London, ongeval uit 1993; volgt nagenoeg volledige afwijzing vanwege onvoldoende onderbouwing
 18. Rb R.dam 300610 [eiseres] becijfert schade op € 192.705,00. Allianz op € 0 ihb vanwege waarde geërfde woning
 19. HR 100409 ook bijdragen van andere aard, huishoudelijke taken en opvoeding dienen vergoed te worden
 20. Hof Den Bosch 200207 overlijden kind; rechtsbijstandkosten tuchtprocedure, affectieschade,
 21. Rb R'dam 300108 overlijdensschade; eiseres niet-ontvankelijk; niet tijdig oproepen verzekerde
 22. Hof Arnhem 220507 jegens moeder gepleegde wanprestatie had dood dochter tot gevolg
 23. Rb Utrecht 250407 kort geding : van gevraagd voorschot van € 75.000,-,wordt € 2.500,- toegekend
 24. Rb Arnhem 170107 kosten levensonderhoud; abstacte benadering (vaste lasten 30% van gezinsinkomen)

Deze website maakt gebruik van cookies