Overslaan en naar de inhoud gaan

GHAMS 201222 voorschot op letselschade-uitkering tzv kosten huishoudelijke hulp valt niet in beperkte gemeenschap van goederen

GHAMS 201222 voorschot op letselschade-uitkering tzv kosten huishoudelijke hulp valt niet in beperkte gemeenschap van goederen

Letselschade-uitkering

5.5
Niet in geschil is dat de vrouw in 2016 een ongeluk heeft gehad, waardoor zij aanspraak kan maken op een letselschade-uitkering. De uitkering is nog niet definitief vastgesteld, maar de vrouw heeft tijdens het huwelijk met de man al wel twee voorschotten ontvangen. De rechtbank heeft geoordeeld dat de aanspraak op de uitkering voor het huwelijk is ontstaan en daardoor niet in de beperkte gemeenschap van goederen is gevallen. Hierover bestaat tussen partijen geen discussie. Wel is in geschil het oordeel van de rechtbank dat de door de vrouw ontvangen voorschotten ook niet in de gemeenschap vallen, zodat de man daarop evenmin aanspraak kan maken. De man heeft hiertegen drie grieven gericht. Hij heeft zijn grief betreffende verknochtheid (grief 3) ter zitting ingetrokken, zodat deze geen bespreking meer behoeft.

5.6
De man stelt in zijn overige twee grieven, zo begrijpt het hof naar aanleiding van zijn betoog ter zitting, dat de bedragen die tijdens het bestaan van de beperkte gemeenschap als voorschot zijn uitgekeerd in de gemeenschap vallen voor zover deze zien op een vergoeding van de kosten voor huishoudelijke hulp. Omdat hij tijdens het huwelijk van partijen huishoudelijke taken heeft verricht, heeft hij recht op de helft van deze bedragen, zo begrijpt het hof de stellingen van de man. Het hof gaat aan het betoog van de man voorbij, omdat hiervoor iedere rechtsgrond ontbreekt. Zoals de rechtbank reeds heeft overwogen, valt hetgeen wordt geïnd op een vordering die buiten de gemeenschap valt (in dit geval de vordering tot vergoeding van letselschade) op grond van artikel 1:94 lid 6 BW ook buiten de gemeenschap. Dit wordt niet anders doordat de man mogelijk huishoudelijk werk heeft verricht. Het hof zal de bestreden beschikking op dit punt dan ook bekrachtigen. De vierde en vijfde grief van de man falen. ECLI:NL:GHAMS:2022:3602