Zoeken

Inloggen

Echtscheiding en Letselschade

Echtscheiding en Letselschade

Meer artikelen...

 1. GHAMS 201222 voorschot op letselschade-uitkering tzv kosten huishoudelijke hulp valt niet in beperkte gemeenschap van goederen
 2. GHARL 310322 Alimentatie. Hof betrekt inkomsten uit schadeuitkering bij de behoeftebepaling van de kinderen
 3. GHARL 161121 Uitleg scheidingsconvenant met betrekking tot overeengekomen verdeling letselschade-uitkering
 4. RBROT 060320 VAV ponds/ponds gewijs toegerekend aan jaren; aanspraak op gemeenschapsgoederen vanwege verknochtheid
 5. RBROT 120719 is schadevergoeding (totaal € 501.948,18) verknocht? toetsingskader; bewijsopdracht
 6. GHDHA 070421 met schadevergoeding gekochte woning voldoende identificeerbaar; vordering op de gemeenschap thv aankoopsom
 7. GHARL 171220 geen verknochtheid letselschadevergoeding; onvoldoende duidelijk waarop deze concreet betrekking heeft en hoe bedrag tot stand is gekomen
 8. GHARL 110820 Nagelaten te stellen op welke schade(n) vergoeding betrekking heeft; niet vast te stellen dat sprake is van verknochtheid
 9. RBDHA 250320 letselschadevergoeding € 80.000,-; niet identificeerbaar en traceerbaar, desondanks verknocht voor € 45.000,-, beoordeling naar redelijkheid
 10. GHARL 261119 de man krijgt de gelegenheid om de voorschotten letselschade die hij heeft ontvangen nader te duiden
 11. RBDHA 090519 echtscheiding; letselschadeuitkering niet per definitie verknocht; ic is onvoldoende onderbouwd dat uitkering verknocht zou zijn
 12. GHDHA 040718 geen verknochtheid immateriële- en materiële schade-uitkering
 13. Hof 's-Hertogenbosch 050618 verdeling huwelijksgemeenschap, becijfering verknocht deel letselschade uitkering
 14. Rb Noord-Nederland 201217 lumpsum letselschade-uitkering valt in de ontbonden gemeenschap van goederen; ex-echtgenoot moet 50% betalen aan ex-echtgenote
 15. Rb Amsterdam 050717 verdeling gemeenschap van goederen; verknochtheid uitkering levensverzekering Holocaust-slachtoffers
 16. Hof Amsterdam 110417 materiële deel letselschadevergoeding is niet verknocht, immateriële deel wel
 17. Rb Amsterdam 100517 Echtscheiding. Smartengeld verknocht, verknochtheid overige schade onvoldoende onderbouwd
 18. Hof 's-Hertogenbosch 270916 huwelijksvermogensrecht; onvoldoende onderbouwing tzv verknochtheid letselschadevergoeding
 19. Hof Den Haag 240816 vordering op de huwelijksgemeenschap heeft van € 570.000 terzake van schadevergoeding na ongeval in 2007
 20. Rb Noord-Holland 060716 verdeling huwelijksgemeenschap; smartengeld verknocht en nog als afzonderlijk goed te onderkennen
 21. Rb Amsterdam 060716 echtscheiding; verknochtheid letselschadevergoeding over periode voor huwelijk
 22. Hof Arnhem-Leeuwarden 310516 door nog lopende letselschadeprocedure is behoeftigheid niet vast te stellen; geen recht op partneralimentatie
 23. Rb Noord-Holland 010616 slotuitkering van € 150.000,-- (schadevergoeding) niet meer te identificeren als afzonderlijk goed
 24. Hof Arnhem-Leeuwarden 011215 verknochtheid letselschade-uitkering bij echtscheiding; smartengeld wordt verknocht geacht
 25. Hof 's-Hertogenbosch 261115 verdeling gemeenschap; geen verknochtheid na investering letselschade uitkering in caravan en dakopbouw
 26. Hof Den Haag 250315 slotbetaling tzv toekomstig verlies verdienvermogen is verknocht, vergokt en overigens niet meer te identificeren in de gemeenschap
 27. Rb Amsterdam 080915 het relativiteitsvereiste staat in de weg aan verhaal op ex-partner wegens veroorzaken verkeersongeval
 28. Hof Arnhem-Leeuwarden 120515 verdeling huwelijksgemeenschap; oordeel over verknochtheid aansprakelijkheids- en levensverzekeringsuitkering nav ongeval eerdere echtgenoot
 29. Hof Amsterdam 220714 vergoeding voor arbeidsvermogensschade en immateriële schade is aan de man verknocht
 30. Hof Amsterdam 250314 onderhoudsplichtig whiplash-slachtoffer had met stukken moeten onderbouwen waaraan hij schadevergoeding heeft besteed
 31. Hof Arnhem-Leeuwarden 130514 geen verknochtheid letselschadeuitkering; uitkering is niet meer als zodanig op beleggingsrekening te identificeren
 32. Hof Amsterdam 080414 vergoeding immateriele schade is verknocht; vordering mbt oppaskosten en gemaakte kosten voor ontbinding gemeenschap afgewezen
 33. Rb Midden-Nederland 130313 schuld door aan man opgelegde schadevergoedingsmaatregel wegens mishandeling vrouw, is verknocht aan man
 34. HR 071212 verknochtheid schadevergoeding ex art. 1:94 lid 3 BW; van belang of de vergoeding betrekking heeft op schade na ontbinding van de gemeenschap
 35. Hof van Discipline 180212 klachtwaardig handelen advocaat tzv verknochtheid bij echtscheiding
 36. Hof Arnhem 251011 geen letselschade; lijfrentepolis uit koopsompolis na beeindigingsovereenkomst dienstverband is verknocht
 37. PIV-Bulletin 2010, 2 - Schadevergoeding en echtscheiding – Verknocht, maar niet aan elkaar
 38. Rb Maastricht 190809 uitkering smartengeld verknocht; duurzaam gescheiden levende echtgenote kan geen aanspraak doen gelden
 39. HR 260908 verknochtheid uitkering ivm letselschade bij echtscheiding
 40. Hof Den Bosch 010708 Vraag of schuld uit onrechtmatige daad een verknochte schuld is.
 41. Hof Den Haag 110608 uitkering wegens smartengeld en vermogenschade verknocht
 42. Hof Den Haag 130208 door scheiding huwelijksgoederengemeenschap ongerechtv. verrijkt, maar; op=op
 43. HR 031106 art. 1:94 lid 3 BW; vergoeding voor letselschade in de huwelijksgoederengemeenschap?
 44. HR 030206 vererving smartengeld, betekenis aansprakelijkstelling "voor de schade"
 45. Rb Arnhem 270905 aansprakelijkheid van een advocaat voor de verkoop van een letseluitkering.
 46. Rb Zwolle 040106 Levensverzekering betaald met smartengeld; verknochtheid bij scheiding

Deze website maakt gebruik van cookies