Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Arnhem 270905 aansprakelijkheid van een advocaat voor de verkoop van een letseluitkering.

Over de aansprakelijkheid van een advocaat voor de verkoop van een letselschadeuitkering. “Van belang daarbij is dat de Hoge Raad over de vraag of een letselschade uitkering in de verdeling van een gemeenschap dient te worden betrokken, in 1997 een belangrijk arrest heeft gewezen (HR 24-10-1997, NJ 1998, 693). De Hoge Raad overwoog dat “zowel de aanspraak op vergoeding van immateriële als die op vergoeding van materiële schade naar hun aard op bijzondere wijze aan de vrouw zijn verknocht en dat die bijzondere verknochtheid meebrengt dat deze aanspraken bij de ontbinding van de gemeenschap door echtscheiding buiten de verdeling moeten blijven en dus in zoverre niet in de gemeenschap vallen.” In het licht van deze overweging bezien, is het advies van mr. X (zie 5 van de vaststaande feiten) naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet een juist en voor de hand liggend advies geweest. Integendeel.”
Rechtbank Arnhem, 27-09-2005

Deze website maakt gebruik van cookies