Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Zwolle 040106 Levensverzekering betaald met smartengeld; verknochtheid bij scheiding

Rechtbank Zwolle 04-01-2006
9. Daarnaast beschikt de vrouw over een polis van een levensverzekering met nummer [nummer 4]. Zij stelt gemotiveerd dat deze is betaald met gelden die alleen aan haar toekomen, vanwege een smartengelduitkering aan haar in verband met een haar in 1991 overkomen ongeval. De vrouw beroept zich op verknochtheid van deze polis aan haar, zodat de polis niet in de huwelijksgoederengemeenschap valt.
De man erkent dat de vrouw een smartengelduitkering heeft ontvangen, doch betwist bij gebrek aan wetenschap dat zij deze uitkering heeft aangewend voor de betaling van deze polis. Voorts stelt hij dat de waarde ervan toch in de gemeenschap dient te vallen, omdat de vrouw er, niettegenstaande haar aanspraken, voor heeft gekozen om in algehele gemeenschap van goederen te huwen.

10. De rechtbank is van oordeel dat de vrouw voldoende heeft aangetoond dat de polis is betaald met gelden uit haar smartengelduitkering; de man heeft ook niet gesteld op welke wijze deze polis anders gefinancierd had kunnen zijn, dan wel op welke wijze de vrouw dan met de smartengelduitkering is omgegaan.
Gezien het karakter van de smartengelduitkering, welke naar haar aard uitsluitend is afgestemd op de aan de persoon van de vrouw verbonden nadelige gevolgen van het ongeval, moet geconcludeerd worden dat deze uitkering (en dus de daarmee gefinancierde polis) naar haar aard op bijzondere wijze aan de vrouw is verknocht. Deze verknochtheid brengt mee dat deze uitkering c.q. de bewuste polis bij de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap door echtscheiding buiten de verdeling moet blijven en dus in zoverre niet in de gemeenschap valt.
Dat de vrouw ervoor heeft gekozen om in algehele gemeenschap van goederen te huwen maakt dat niet anders: deze "keuze" - die enkel blijkt doordat geen andersluidende notariële akte is opgemaakt - kan immers niet tot gevolg hebben dat de vrouw daarmee ook stilzwijgend afstand heeft gedaan van haar rechten op de helft van deze smartengelduitkering.
LJNAV4663