Overslaan en naar de inhoud gaan

HR 071022 81 lid 1 RO in vervolg op GHARL 201020 persoonlijk onderzoek; opzettelijk onjuiste mededelingen over ernst beperkingen

HR 071022 81 lid 1 RO in vervolg op GHARL 201020 persoonlijk onderzoek; opzettelijk onjuiste mededelingen over ernst beperkingen
- 7:941 lid 5 BW van toepassing bij opzittendenverzekering

In vervolg op:
PHR 220422 A-G Lindenbergh; opzittendenverzekering; persoonlijk onderzoek; redelijk vermoeden van fraude in de zin van GPO

2
Beoordeling van het middel

De Hoge Raad heeft de klachten over de arresten van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van de arresten. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie). ECLI:NL:HR:2022:1375