Zoeken

Inloggen

Fraude en Terugvordering Algemeen

Fraude en Terugvordering Algemeen

Meer artikelen...

 1. GHARL 210223 Hof niet bevoegd tzv negatieve verklaring voor recht ivm WAM-fraude t.o.v. in Dld wonende gedaagde (2)
 2. HR 071022 81 lid 1 RO in vervolg op GHARL 201020 persoonlijk onderzoek; opzettelijk onjuiste mededelingen over ernst beperkingen
 3. GHDHA 090822 persoonlijk onderzoek en vermelding CIS; geen causaal verband; terugvordering voorschot slaagt
 4. GHARL 140622 Verzekerde heeft geen feiten en omstandigheden bewezen die voldoende aannemelijk maken dat diefstal auto heeft plaatsgevonden (2)
 5. RBDHA 250522 claim belangenbehartiger tzv dezelfde schade bij twee verzekeraars; Opname in EVR en weigering verder onderhandeling toegestaan (2)
 6. RBGEL 010622 Verzekeringsfraude SVI; Valse inkomensverklaringen; terugvordering slaagt muv reeds voorafgaand aan fraude gemaakte expertisekosten
 7. RBNNE 200422-2 verzoek verwijdering registraties IVR en EVR afgewezen; verdenking opzettelijk misleiden
 8. RBMNE 230222 tekortschieten in mededelingsplicht; ASR mag uitkering weigeren; [eiser] hoeft onderzoekskosten niet te betalen, fraude komt niet vast te staan
 9. GHARL 080222 diefstal auto; opzet tot misleiding tzv waarde auto; volledig verval recht op uitkering (2)
 10. GHARL 080322 geen fraude bij eerste ongeval, wel bij tweede tzv niet herstelde schade; track and trace-gegevens; opname in registers
 11. RBGEL 010222 KG; Vordering tot verwijdering uit EVR en IVR afgewezen. Roekeloos rijden met 570 pk auto en opzettelijke misleiding
 12. RBDHA 131021 onjuiste voorstelling tzv VAV; vordering verwijdering gegevens uit interne en externe frauderegisters afgewezen
 13. RBOVE 081221 O.D. vanwege onregelmatigheden en ongerijmdheden in track & trace gegevens, verklaringen en schadebeeld (2)
 14. RBNNE 251121 verzekeringsrechtelijke sancties kunnen niet aan inzittende worden tegengeworpen, 7:941 lid 5 nvt, beroep op 6:2 lid 2 en 21 Rv slaagt niet,
 15. RBDHA 130821 procedure ex art. 35 UAVG; Verzoek ongedaanmaking registraties afgewezen, Verzoek tot schadevergoeding niet ontvankelijk
 16. GHSHE 240821 verzekerd ongeval bewezen; geen fraude; vordering tzv schade en verwijdering uit Externe Verwijzingsregister toegewezen (2)
 17. RBGEL 010921 geen dekking na weigering bloedonderzoek, echter geen opzet tot misleiding: boete onversch. bet. en verwijdering registraties
 18. RBMNE 160721 verzoeker in deelgeschil niet-ontvankelijk tzv verzoek tot ongedaan making registratie intern en extern register, (2)
 19. RBMNE 230621 onvoldoende aanleiding voor aantijgingen van fraude en (poging tot) oplichting; 7:941 lid 5 BW niet (analoog) v toepassing
 20. GHAMS 010621 vordering tzv namaakdesign; opzet tot misleiding, onderzoekskosten; verwijdering uit registers afgewezen
 21. GHAMS 250521 KG vordering tzv verwijdering persoonsgegevens CIS afgewezen; onvoldoende spoedeisend belang
 22. GHARL 010621 opzet tot misleiding; volledig verval rechten uit opzittendenverzekering; terugbetaling voorschot, onderzoekskosten (2)
 23. RBNNE 140421 opzettelijke misleiding komt vast te staan na getuigenverhoor
 24. RBOBR 210121 73 meldingen van aanrijdingschades; terugvordering eerdere uitkeringen, onderzoekskosten en werkelijke proceskosten
 25. RBZWB 260121 Verzekeraar slaagt niet in bewijslevering gestelde fraude tzv ge├źnsceneerde aanrijding. toewijzing verwijdering registraties
 26. RBMNE 200121 opzettelijk misleiding over beperkingen vanwege psychische klachten en hoofdpijn; terechte registratie in EVR
 27. HR 060718 geen toepassing art. 7:941 lid 5 BW bij fraude letselschadeslachtoffer

Deze website maakt gebruik van cookies