Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Zwolle 071205 (bewijs)waardering rapport partijdeskundige

Rechtbank Zwolle 07-12-2005:
De rechtbank zal het rapport van Padt, dat uitvoerig, goed onderbouwd en consistent is, dan ook tot uitgangspunt nemen bij het antwoord op de partijen verdeeld houdende vraag naar de ongevalsgevolgen. Zij overweegt in dit kader dat de rechter weliswaar vrij is in de (bewijs)waardering van een rapport van een partijdeskundige -aan een dergelijk rapport komt in het algemeen minder betekenis toe dan aan het rapport van een door de rechtbank benoemde deskundige- maar dat wanneer, zoals hier, beide partijen in de procedure het rapport tot uitgangspunt nemen, het rapport deugdelijk en goed onderbouwd is en de partij die het rapport niet heeft doen opmaken zich in de buitengerechtelijke fase aan het rapport heeft geconformeerd, de rechter het rapport niet gemakkelijk zal passeren. Van de partij die zich niet met de conclusies van een dergelijk rapport kan verenigen, mag verwacht worden dat hij zijn stellingen deugdelijk onderbouwt, in beginsel door een ander rapport in het geding te brengen waarin de conclusies van de partijdeskundige deugdelijk worden weerlegd. LJNAV4128

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies