Zoeken

Inloggen

Gebondenheid aan expertise-deskundigenbericht

Gebondenheid aan expertise-deskundigenbericht

Meer artikelen...

 1. GHAMS 011122 geen aansprakelijkheid vanwege penisinversie; onvoldoende gemotiveerde betwisting deskundigenbericht (2)
 2. RBNNE 240822 rb volgt deskundige; zkh is niet tekortgeschoten in behandeling schouderklachten (2)
 3. GHSHE 110122 beoordeling deskundigenbericht tzv ongeval met aansluitend “failed back surgery”, diverse schadeposten ter nadere onderbouwing
 4. RBOBR 170822 verlof beroep deelgeschil; status psychiatrisch rapport als enig onderwerp in bodemzaak (2)
 5. RBAMS 030822 correctie diepe beet;, zwaarwegende en steekhoudende bezwaren rapport deskundige; vraagstelling nieuwe deskundige (2)
 6. RBROT 290622 verzoek benoeming anesthesioloog en revalidatiearts afgewezen; aanvullende vragen aan eerdere expert (orthopeed) had voor de hand gelegen
 7. RBMNE 180522 nieuwe expertise vza; vza in gezamelijk overleg duidde onvoldoende gemotiveerd beperkingen buiten de bevindingen orthopeed
 8. RBZWB 140722 geen gebondenheid aan rekenkundig rapport, was bedoeld als "praatstuk"; verzoek tav rekenrente prematuur vanwege afwezigheid debat (2)
 9. RBDHA 300622 Partijen niet gebonden aan rapport van gezamenlijk deskundige; hoor en wederhoor geschonden; rapport onvoldoende inzichtelijk
 10. RBMNE 220622 whiplash; Delta V 5, partijen gebonden aan rapportages neuroloog, psychiater en neuropsycholoog; geen zwaarwegende of steekhoudende bezwaren
 11. RBDHA 210622 bezwaren tegen npo onvoldoende zwaarwegend, partijen gebonden aan rapportages neuropsycholoog, neuroloog, psychiater
 12. RBAMS 180522 geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen rapport bedrijfseconoom
 13. RBGEL 220322 geen steekhoudende of zwaarwegende bezwaren bij rapporten neuropsycholoog en neuroloog bij NAH, m.u.v percentage bi
 14. RBLIM 090222 begroting VAV a.d.h.v. rapporten vza, ad-er en rekenkundige; bezwaren tegen deskundigenrapporte na ongebruikt laten conceptfase ism goede procesorde (2)
 15. GHARL 150222 aov stratenmaker; Rapport arbeidsdeskundige is partijen bindende vaststellingsovereenkomst
 16. RBOVE 280122 Gebondenheid aan rapporten neuroloog en neuropsycholoog; aanvullend onderzoek vza, vraagstelling
 17. RBOBR 180122 ass. niet gebonden aan een psychiatrisch deskundigenrapport uit OI-zaak, doch tekortkomingen kunnen worden hersteld
 18. RBOBR 240122 delay behandeling hersentumor; onvolledig deskundigenbericht bindt partijen niet; afwijzing vordering tegen SO (2)
 19. RBROT 261121 partijen gebonden aan psychiatrische expertise, ondanks verklaringen ex-partner en stiefzonen
 20. RBZWB 220721 geen gebondenheid aan gezamenlijke expertise; geen rechtsverwerking tzv bezwaren vanwege onjuiste mededelingen aan expert
 21. RBDHA 140521 deelgeschil en VDO; gebonden aan medische expertiserapport neuroloog en neuropsycholoog; delta V 5-9 km/u; VDO afgewezen
 22. RBGEL 070721 whiplash; gebondenheid aan op gezamenlijk verzoek opgesteld deskundigenbericht neuroloog; causaal verband nekklachten aangenomen (2)
 23. GHDHA 080621 blok ijzer (18 kg) op hoofd wn-er; Hof verwerpt kritiek wg-er (cannabisgebruik, ADHD) op rapport gezamenlijk psychiater (2)
 24. RBMNE 020621 Partijen gebonden aan gezamenlijk rapport; normale artrose duim; objectieve medische oorzaak; whiplashjurisprudentie
 25. RBAMS 190521 bezwaren tegen het (neuro) psychologisch rapport kunnen niet slagen;
 26. RBROT 120521 partijen tzv urenomvang gebonden aan oordeel gezamenlijk ingeschakelde ad-er; toetsingskader
 27. RBDHA 181220 gebonden aan rapporten NOC; afwijzing nieuwe orthopeed; toewijzing benoeming psychiater; online onderzoek
 28. RBDHA 181220 partijen gebonden aan rapport NOC, geen steekhoudende medische onderbouwing voor verslechtering
 29. RBGEL 140421 operatiefout femurfractuur; nadere vragen aan gezamenlijk deskundige tzv duur klachten
 30. RBROT 210421 achterwege laten beantwoording aanvullende vraag, buiten vraagstelling van rb, levert geen zwaarwegende en/of klemmende bezwaren
 31. RBROT 060421 uit rapporten orthopeed en neuroloog blijkt letsel rechterpols, Rb. volgt rapport neuroloog voor het overige niet
 32. RBOVE 261020 Expertiserapport voldoet niet aan te stellen eisen; onvoldoende kritisch uitgevraagde voorgeschiedenis
 33. RBLIM 190221 Partijen gebonden aan rekenkundig onderzoek nu overeenstemming bestond over de voorgelegde uitgangspunten
 34. RBROT 231220 partijen gebonden aan door gezamenlijk aangezochte psychiater vastgesteld causaal verband
 35. VBK 051020 De medisch deskundige die zichzelf tegenspreekt: een voldoende zwaarwegend en steekhoudend bezwaar?
 36. RBNHO 011020 partijen gebonden aan eerdere expertises waaruit rb afleidt dat 11-jarig SO zonder ongeval geen verdiencapaciteit zou hebben gehad
 37. GHARL 220920-1 verzoek voorlopig deskundigenbericht afgewezen; partijen zijn gebonden aan gezamenlijk deskundigenbericht
 38. RBGEL 131119 rb volgt rapporten orthopeed, vza en ad-er; rijinstructeur is agv rugklachten 3,6 % AO; aanvullend voorschot afgewezen
 39. RBDHA 240120 geen causaal verband tussen onjuist handelen kinderarts en meningitis; deskundigenrapport dient tot uitgangspunt
 40. GHARL 280120 blootstelling aan xyleen; bezwaren tegen deskundigenrapportages falen
 41. GHDHA 230419 verzekeraar verzoekt om nieuw deskundigenbericht vanwege bezwaren tegen een eerder deskundigenbericht; beoordelingscriterium; afwijzing
 42. RBMNE 060319 verzekeraar gebonden aan eerder gezamenlijk deskundigenbericht psychiater
 43. RBOBR 060319 bestrijding voorlopig deskundigenberichten slaagt niet; na afwijzing in deelgeschil volgt ook in bodemzaak afwijzing mentaal belastbaarheidsonderzoek
 44. RBLIM 120918 zkh niet aansprakelijk voor complicaties bij transurethrale resectie van de prostaat; gebondenheid aan gezamenlijk expertiserapport
 45. RBOVE 270618 deskundigenbericht tot stand gekomen zonder tolk; geen zwaarwegende bezwaren
 46. Rb Den Haag 151117 AOV consultant; prejudiciële vragen over polisvoorwaarden mbt vaststelling arbeidsongeschiktheidspercentage; gebonden aan rapportage?
 47. Rb Den Haag 070318 AOV consultant; aanpassing prejudiciële vragen over polisvoorwaarden mbt vaststelling arbeidsongeschiktheidspercentage
 48. Rb Rotterdam 271217 gezamenlijke neurologische expertise; rapportage onvoldoende onderbouwd tzv onderpresteren bij npo; niet gebonden aan onderzoek
 49. Rb Gelderland 160118 licht schedel/hersenletsel; één van de twee symptoomvaliditeitstests onvoldoende; nadere informatie deskundige nodig tzv causaal verband
 50. Rb Oost-Brabant 300118 darmoperatie; partijen zijn niet gebonden aan gezamenlijke expertise; conclusies zijn niet te toetsen
 51. Rb Oost-Brabant 221216 naadlekkage na darmoperatie; verzoek om nieuw deskundigenbericht afgewezen. onvoldoende zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen eerder onderzoek
 52. Rb Midden-Nederland 251016 op gezamenlijk verzoek opgesteld deskundigenrapport; uitgangspunt door slachtoffer ervaren beperkingen ism gedragscode arbeidsdeskundigen; verzekeraar niet gebonden
 53. Rb Rotterdam 060716 rapportage neuropsycholoog onvoldoende onderbouwd mbt symptoomvaliditeitstesten; nieuw neuropsychologisch onderzoek; daarna heroverweging rapportage neuroloog
 54. Rb Noord-Holland 130716 verweer tegen gezamenlijke expertise zonder contra-expertise of iemand met medisch-statistische kennis is onvoldoende onderbouwd
 55. Rb Noord-Holland 210416 whiplash; ass. weigert medewerking deskundigenbericht neuroloog en neuropsycholoog
 56. Rb Gelderland 190515 baarmoeder en darmperforatie bij curettage; deskundige heeft niet gereageerd op commentaar partijen; schending hoor en wederhoor
 57. Rb Noord-Holland 261115 fundamentele gebreken buitengerechtelijk deskundigenbericht; niet bruikbaar voor beoordeling medisch handelen vaatchirurg
 58. Hof 's-Hertogenbosch 151215 bezwaren tegen rapportages van verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige ongegrond
 59. Rb Noord-NL 190615 verklaringen wg-er en eenzijdig ingeschakeld AD-er over re-integratie zijn onvoldoende om rapportage AD-er ter zijde te schuiven
 60. Gebondenheid aan een gezamenlijk aangezochte medisch specialistische expertise en de vereisten aan een tweede beoordeling van een andere medisch specialist door P. van Huizen
 61. Rb Limburg 130515 ondanks betwisting met rapporten neuro-revalidatiearts en neuroloog is verzoeker gebonden aan gezamenlijk deskundigenbericht
 62. Rechter mag partijdeskundigenrapport volgen ondanks daartegen geuite bezwaren door Kasper Jansen, cassatieadvocaat bij Pels Rijcken, op 31-12-2014
 63. Rb Midden-NL 261114 rapport verzekeringsarts basis voor schadeafwikkeling, met uitzondering van urenbeperking; dat is terrein van arbeidsdeskundige
 64. HR 191214 bezwaren tegen op gezamenlijk verzoek van partijen uitgebracht niet bindend deskundigenrapport; rechter is vrij om rapport tot uitgangspunt te nemen
 65. Rb Oost-Brabant 301014 bezwaren tegen rapportage VA onvoldoende onderbouwd en erg laat; rapporten VA en AD dienen ter verdere afwikkeling schade
 66. Rb Midden-NL 200814 verzekeraar had eerder vragen moeten stellen of een voorbehoud moeten maken; expertises vormen uitgangspunt schade-afwikkeling
 67. Rb Midden-NL 090714 whiplash; assuradeur stemt in met rapport neuroloog en komt een jaar later daarop terug; te laat
 68. Rb Gelderland 110314 whiplash; i.c. onvoldoende bezwaren tegen rapport VA
 69. Rb Amsterdam 020114 bezwaren rapport neuroloog onvoldoende onderbouwd en geen vragen aan deskundige gesteld; rapport als uitgangspunt schaderegeling
 70. Rb Amsterdam 131113 achterwege blijven lichamelijk onderzoek en ondervraging behandelaar leidt niet tot oordeel dat rapport deskundige niet voldoet aan eisen
 71. Rb Arnhem 030512 verlamming na injectie ipv pijnmedicatie bij gordelroos; geen zwaarwegende bezwaren deskundigenrapport
 72. Rb Midden NL 021013 expertise op gezamenlijk verzoek niet bindend, rapport voldoet niet aan de te stellen eisen
 73. Rb Noord-Holland 220813 geen csqn voor hernia na ongeval; rapporten neuroloog en orthopedisch chirurg voldoen aan eisen
 74. Rb Amsterdam 180913 geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen deskundigenrapport psychiater
 75. Rb Zeeland-West-Brabant 231013 ondanks verzoek is een deel van de stukken niet bij het onderzoek betrokken; ass. niet gebonden aan oordeel deskundige over CV
 76. Rb Oost-Nederland 280213 gemiste diagnose hersentumor huisarts; expertise bindend; oordeel over diverse bezwaren
 77. Rb 's-Gravenhage 251012 galblaasoperatie; verzoek deskundigenonderzoek ism procesorde nu eerdere gezamenlijke expertise nog niet is afgerond
 78. Rb Rotterdam 071112 verzoek psychiatrische expertsierapporten bindend te verklaren afgewezen; gezichtspunten
 79. Rb Utrecht 200612 nekklachten, ongeval uit 1991; verzoek ass. dat rapporten als uitgangspunt dienen te gelden bij de verdere schade afwikkeling toegewezen
 80. Rb Arnhem 020512 PET-CT-scan niet zinvol; patiënte liet haar commentaar niet liet opnemen in rapport, mogelijkheid prijsgegeven dat deskundige conclusie zou herzien
 81. Rb Rotterdam 091111 partijen zijn gebonden aan rapport neuroloog maar aanvullende rapportage door vza, ad-er en orthopeed ligt in de rede
 82. Rb Haarlem 280911 deelgeschil, partijen dienen expertiserapportages als uitgangspunt te nemen
 83. Rb Arnhem 121011 expertise t.a.v. mogelijk delay huisartsenpost onvoldoende richtinggevend
 84. Hof Amsterdam 150211 fout arts assistent neurochirurgie, ondanks gebreken in de totstandkoming - geen toezending conceptrapport aan betrokkene - toch binding aan desk-bericht
 85. Rb Arnhem 220611 wondnecrose na enkeloperatie, vraagstelling voor nieuwe deskundige vanwege onduidelijkheden in eerder deskundigenbericht
 86. Rb Roermond 290611 deelgeschil; geen oordeel over status neuropsy. (hulp)onderzoek nu daarvoor medische instructie nodig is
 87. Rb Amsterdam 180511 delay in diagnose pancreascarcinoom, partijen gebonden aan voorlopig deskundigenbericht;
 88. Rb Den Haag 120411 deelgeschil, gebondenheid aan psychiatrische expertise; Rb gaat voorbij aan bezwaren die eerst 4 jaar na expertise worden ingebracht
 89. Rb Zutphen 040511 gebondenheid aan rapport ingeschakelde neuroloog en neuropsycholoog;
 90. Rb Rotterdam 130411 deelgeschil binding aan eenzijdig aangevraagde rapporten past niet nu gedaagden deze betwisten
 91. Rb Dordrecht 200411 knieletsel partijen zijn gebonden aan expertise gelet op gezamenlijke benoeming;
 92. Rb Amsterdam 090311 discrepantie tussen door vza en door neuroloog bevestigde beperkingen; zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen rapportage's vza en ad-er
 93. Rb Rotterdam, kanton, 080411 rapport neuroloog heeft te gelden als bindend uitgangspunt
 94. Rb Amsterdam 200111 rapportage AD-er kan niet dienen als uitgangspunt voor schadebegroting, gebreken in de medische uitgangspunten
 95. Rb Haarlem (kanton) 170211 deelgeschil; partijen zijn gebonden aan expertise psychiater
 96. Rb Rotterdam 230211 gezamenlijk verzoek. Rb. stelt vast dat causale relatie bestaat tussen torticollis, daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheid en het ongeval
 97. Rb Haarlem 020211 partijen zijn gebonden aan rapport eerder door de rechtbank ingeschakelde deskundige
 98. Rb Utrecht 271210 Rapport neurochirurg dient als uitgangspunt,
 99. Rb A.dam 231210 Deelgeschil; Rechter volgt oordeel eerdere expertises en beveelt arbeidsdeskundig onderzoek naar reintegratiemogelijkheden
 100. Rb. Utrecht 131010 Rb. bepaalt dat partijen de bevindingen van de gezamenlijk ingeschakelde deskundige tot uitgangspunt dienen te nemen
 101. Rb A.dam 140410 deskundigenrapport is geen bindend advies doch dient door rechter ex 152 Rv gewaardeerd te worden
 102. Rb Utrecht 280410 whiplash, 3 ongevallen, bezwaren tegen rapportages neuroloog, psychiater, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige alle afgewezen,
 103. Rb Arnhem 140410 Rechter volgt rapport verzekeringsarts dat mede gebaseerd was op rapporten van neuroloog en neuropsycholoog
 104. HR 120310 whiplash, Het is aan feitenrechter de conclusies van deskundigen te waarderen en zo nodig tegen elkaar af te wegen
 105. Rb Middelburg 141009 whiplash, oordeel over bevindingen artsen, gewijzigde richtlijnen NvN,
 106. Rb A.dam 070109 gewicht expertiserapport gelijk aan dat van door rechter benoemde desk, geen bindend
 107. Rb Arnhem 101208 Rechterlijk oordeel over rappor neuropsycholoog Verdonck, benoeming vza en ad-er
 108. Rb Roermond 050308 rechter volgt gezamenlijke expertise; geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren
 109. Rb Arnhem 080807 Rb volgt expertiserapport; geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren
 110. CRvB 081106 Raad volgt in beginsel ingeschakelde deskundige, serieuze heroverweging
 111. RvT, 2006/07 rapportage dermate stellig en goed onderbouwd dat deze gevolgd dient te worden
 112. Hof Arnhem 280306 kwaliteitsbeoordeling deskundigenrapport aan de hand van normen uit tuchtrech
 113. Rb Utrecht 150306 Waarde expertise overeengekomen tijdens mediation
 114. Rb Zwolle 071205 (bewijs)waardering rapport partijdeskundige

Deze website maakt gebruik van cookies