Zoeken

Inloggen

Artikelen

Artsen die niet direct patientgebonden werken en medisch tuchtrecht; antwoord op kamervragen

Vallen artsen die geen direct patientgebonden activiteiten ontplooien buiten bereik van het medisch tuchtrecht
`Waar geneeskundig adviseurs en andere artsen handelingen verrichten rechtstreeks betrekking hebbend op een persoon, zoals het beoordelen van de gezondheidstoestand van een persoon (waarbij dus sprake is van individuele gezondheidszorg), valt dat onder het bereik van het tuchtrecht. Waar zij buiten het kader van de individuele gezondheidszorg handelen, maar het handelen wel weerslag heeft op het belang van de individuele gezondheidszorg en het handelen plaatsvindt in de hoedanigheid van geregistreerde, is dat met de tweede tuchtnorm tuchtrechtelijk toetsbaar. Het Centraal Tuchtcollege kwam in zijn uitspraak van 11 mei 2006 (CTG 2005/056) tot de conclusie dat niet tuchtrechtelijk geklaagd kan worden in het geval een arts als geneeskundig adviseur zijn medisch oordeel geeft ter beantwoording van de vraag of een arts die ten aanzien
van zijn medisch handelen aansprakelijk wordt gesteld, zo onzorgvuldig heeft gehandeld dat er grond is voor die aansprakelijkheidstelling. Ik zie in de conclusie van het Centraal Tuchtcollege in deze casus niet een te enge uitleg, in het licht van wat de wetgever bedoeld heeft zoals hierboven uiteengezet.
Parlando Met dank aan Mr. Reinboud Schoemaker, advocaat bij SRK rechtsbijstand

Deze website maakt gebruik van cookies