Zoeken

Inloggen

Gedragsregels Medisch Letselschade

Gedragsregels Medisch Letselschade

Meer artikelen...

 1. KNMG 051222 Herzien: KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens (2)
 2. KBS Advocaten 121022 mr. Oswald Nunes; Advocaat versus arts bij de tuchtrechter; advocaat geen rechtstreeks belanghebbende
 3. KNMG 0522 KNMG-Gedragscode voor artsen
 4. KBS 280820 Oswald Nunes; Een supervisor zonder zicht; Hoe beoordeelt de tuchtrechter niet goed geregelde supervisie van een basisarts?
 5. ME/CVS - Gezondheidsraad d.d. 190318
 6. CTG 080318 zorgplicht zorgverlener strekt zich na medische fout uit tot afhandeling schade, toetsing GOMA
 7. Rol arts bij aansprakelijkheid. Een incident en aansprakelijkheid - door Rolinka Wijne op holla.nl
 8. Hof Arnhem Leeuwaren 131216 opzegging behandelovk na beenamputatie; indicatie klinische revalidatie onvoldoende aannemelijk gemaakt.
 9. KNMG: Mag een behandelend arts medische informatie verstrekken aan de advocaat van zijn patiënt?
 10. CTG 161214 medische handelingen gedurende schorsing zijn wel ernstig verwijtbaar, maar niet tuchtrechtelijk verwijtbaar
 11. Hof Arnhem-Leeuwarden 150414 arts is door fouten van collega's in een tuchtrechtelijke procedure beland; geen onrechtmatig handelen collega's
 12. RTC 's-Gravenhage 050213 advocaat zonder schriftelijke opdracht niet ontvankelijk in klacht tzv weigering inzage in medisch dossier wilsonbekwame
 13. Verzekeraars mogen niet klagen, artikel van mr C. Visser t.z.v. de toegang tot de tuchtrechter voor verzekeraars PIV-Bulletin 2012-6
 14. Rb Amsterdam 130612 melding therapeute bij meldpunt kindermishandeling; bij correct volgen toepasselijk protocol is in beginsel aan zorgplicht voldaan
 15. Rb Leeuwarden 290612 door gedrag collega's is reputatie KNO-arts geschaad en tuchtzaak
 16. RTC Zwolle 201011 verslaglegging in dossier niet klachtwaardig; het college (stelt) voorop dat het journaal van een huisarts niet primair dient om een eventueel latere (letselschade)claim te onderbouwen
 17. CTG 170211 verklaring in een juridisch procedure omtrent wetenschap als arts is tuchtrechtelijk toetsbaar
 18. Rb Utrecht 301209 klacht tegen gyneacoloog niet onrechtmatig; toetsingskader
 19. RTG Zwolle, 181208 oordeel over beinvloeding onfhankelijk desk., privacyschending en a-desk. oordeel
 20. CTG 181207 desk. mocht vertrouwen op adequatie info Rb; desk. ber. inhoudelijk evenmin klachtwaardig
 21. Artsen die niet direct patientgebonden werken en medisch tuchtrecht; antwoord op kamervragen
 22. Het klachtrecht van de patiënt
 23. CTG 300506 aan advies arts te stellen eisen uit oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid
 24. CTG 250406 onvoldoende onderzoek bij 77 jarige vrouw
 25. CTG 310106 Eisen waaraan een uitgebracht rapport moet voldoen

Deze website maakt gebruik van cookies