Zoeken

Inloggen

Gedragsregels Medisch Letselschade

Gedragsregels Medisch Letselschade

Meer artikelen...

 1. KBS 201120 mr. Oswald Nunes; Een zwak deskundigenrapport dat leidt tot een stevige uitspraak
 2. TGZRAMS 241120-II waarschuwing voor MA die meldt dat klager bewijst nog wat te kunnen door toch ook nageslacht te hebben verzorgd
 3. TGZRAMS 241120 waarschuwing voor medisch adviseur die klagers dossier, ge-anonimiseerd maar zonder toestemming, met anderen deelt
 4. KBS 280820 Oswald Nunes; Een supervisor zonder zicht; Hoe beoordeelt de tuchtrechter niet goed geregelde supervisie van een basisarts?
 5. CTG 270320 aanvraag elektrische rolstoel ihkv WMO; afwijzend rapport zonder toepassing van inzage-, correctie- en blokkeringsrecht; klachtwaardig
 6. TGZREIN 111219 weigering om aan betrokkene inzage te verlenen in een tbv verzekeraar zkh opgesteld advies niet tuchtrechtelijk verwijtbaar
 7. TGZRSGR 151019 klacht tegen medisch adviseur tzv inhoudelijke advisering, gebruik van info van internet; gebruik regresdossier; alles ongegrond
 8. TGZCTG 051219 medisch haalbaarheidsonderzoek bij prostaatcarcinoom; conclusie "geen haalbare casus"; klacht ongegrond
 9. TGZREIN 121219 gegronde klacht tegen expert-neuroloog; onvoldoende onderbouwd gebruik van term "malingering"
 10. TGZCTG 160118 klacht tzv dossierbeheer extern medisch adviesbureau ongegrond
 11. TGZRBAMS 151217 Medisch adviseur heeft zonder toestemming klaagsters medisch dossier gezonden aan zaaksbehandelaar; waarschuwing
 12. TGZRZWO geen tuchtrechtelijk verwijt, ondanks minder genuanceerd advies met ongelukkige woordkeuze
 13. TGZRGRO 301018 Medische advisering ihk van de WMO; toetsing aan eisen voor medische advisering; berisping
 14. ME/CVS - Gezondheidsraad d.d. 190318
 15. CTG 080318 zorgplicht zorgverlener strekt zich na medische fout uit tot afhandeling schade, toetsing GOMA
 16. Rol arts bij aansprakelijkheid. Een incident en aansprakelijkheid - door Rolinka Wijne op holla.nl
 17. Hof Arnhem Leeuwaren 131216 opzegging behandelovk na beenamputatie; indicatie klinische revalidatie onvoldoende aannemelijk gemaakt.
 18. KNMG: Mag een behandelend arts medische informatie verstrekken aan de advocaat van zijn patiënt?
 19. RTG Amsterdam 250815 psychiater biedt geen correctiemogelijkheid bij deskundigenonderzoek, omdat klager het rapport niet zelf zou kunnen lezen; waarschuwing
 20. RTG Groningen 210715 eenzijdige expertise in medische aansprakelijkheidszaak; klachten tegen arts mbt privacy en papieren expertise; ongegrond; blokkeringsrecht n.v.t.
 21. CTG 161214 medische handelingen gedurende schorsing zijn wel ernstig verwijtbaar, maar niet tuchtrechtelijk verwijtbaar
 22. RTvG Amsterdam 100315 klacht tegen medisch adviseur ongegrond, de term “fopwetenschappers” acht het college onnodig beledigend en ongefundeerd
 23. CMT 120315 onvoldoende objectief en onafhankelijk onderzoek en advisering, onjuiste en onvolledige weergave feiten, volgt waarschuwing
 24. CTG 200115 onnodig grievende en disrespectvolle passage in adviezen medisch adviseur; schending beroepscode voor geneeskundig adviseurs
 25. RTC 's-Gravenhage 190814 onvoldoende grond voor diagnose nagebootste stoornis
 26. CTG 300114 afwijzing klachten mbt onderzoek forensisch arts; aanscherping criteria waaraan een deskundigenrapport wordt getoetst
 27. Hof Arnhem-Leeuwarden 150414 arts is door fouten van collega's in een tuchtrechtelijke procedure beland; geen onrechtmatig handelen collega's
 28. PIV-bulletin 2013-5 Implementatie Medische Paragraaf PIV-Stappenplan Medisch Traject - Weer een flinke stap verder ... door mr. ir. J.P.M. Simons
 29. CTG 130813 plastisch chirurg ontvankelijk in klacht over medisch adviseur; hoger beroep verworpen
 30. Hof 's-Hertogenbosch 240913 vordering op VA vanwege klachtwaardig rapport verjaard; met beperkt onderzoek had eiser kennis kunnen nemen van inhoud rapport
 31. CTG 160413 geen blokkeringsrecht voor keurling; geen verplichting tot het zelf verrichten van medisch onderzoek door MA
 32. RvD Utrecht 080413 medisch adviseur verantwoordelijk voor medisch archief, niet advocaat of maatschap
 33. RTC Eindhoven 240413 neurologisch rapport; klacht t.z.v. onderbouwing diagnose ongegrond
 34. RTC 's-Gravenhage 050213 advocaat zonder schriftelijke opdracht niet ontvankelijk in klacht tzv weigering inzage in medisch dossier wilsonbekwame
 35. RTC Zwolle 070313 ongegronde klacht tegen orthopedisch deskundige
 36. RTC Eindhoven 191112 klacht tegen medisch adviseur ongegrond nu deze enkel oordeelde als medisch adviseur, niet als deskundige
 37. Verzekeraars mogen niet klagen, artikel van mr C. Visser t.z.v. de toegang tot de tuchtrechter voor verzekeraars PIV-Bulletin 2012-6
 38. CTG 210612 gegrond beroep verzekeringsarts, het behoort tot de taken van de verzekeringsarts zelfstandig na te gaan welke diagnose van toepassing is
 39. RTC Zwolle 070612 Klachtwaardig handelen medisch adviseur (neuroloog) die oordeel geeft over door plastisch chirurg (klager) uitgevoerde ingrepen
 40. Rb Amsterdam 130612 melding therapeute bij meldpunt kindermishandeling; bij correct volgen toepasselijk protocol is in beginsel aan zorgplicht voldaan
 41. Rb Leeuwarden 290612 door gedrag collega's is reputatie KNO-arts geschaad en tuchtzaak
 42. CTG 170412 revalidatiearts geeft aan wg-er, over wn-er, advies in RSI-zaak; vooringenomen, te stellig geformuleerd, ongefundeerd, suggestief
 43. RTC Zwolle 201011 verslaglegging in dossier niet klachtwaardig; het college (stelt) voorop dat het journaal van een huisarts niet primair dient om een eventueel latere (letselschade)claim te onderbouwen
 44. RTC 's-Gravenhage 300811 inzage en correctierecht leidt niet tot wijziging, maar daarmee was klaagster niet akkoord
 45. RTC Zwolle 201011 waarschuwing voor psychiater die in opdracht van medisch adviseur tot diagnose komt zonder klager zelf te zien of te spreken, strijd met richtlijn
 46. “Stappenplan medisch traject” door PIV Projectgroep Gedragscode verwerking persoonsgegevens: een stap in de goede richting, maar welke? Mr. E.J. Wervelman, PIV-Bulletin 2011, 6
 47. Stappenplan medisch traject” door PIV Projectgroep Gedragscode verwerking persoonsgegevens
 48. CTG 250111 (vervolg op RTG Amsterdam 260509): medisch advies van MA London niet klachtwaardig
 49. CTG 170211 verklaring in een juridisch procedure omtrent wetenschap als arts is tuchtrechtelijk toetsbaar
 50. CTG 060111 arts brengt mening over psychische gesteldheid naar buiten zonder toestemming en zonder dat hij klaagster gezien, gesproken of onderzocht heeft.
 51. CTG 250111 oordeel over vooringenomen en/of ongepast en/of badinerend en/of beledigend en/of ongefundeerd advies.
 52. PIV-Bulletin 2010, 7 - De medisch adviseur in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen: een onbegrijpelijke regeling; Mr. E.J. Wervelman/mr. E.J.C. de Jong
 53. CTG 110510 verstrekking medisch dossier aan AD-er en (via advocaat) aan andere deskundigen klachtwaardig
 54. Rb Utrecht 301209 klacht tegen gyneacoloog niet onrechtmatig; toetsingskader
 55. RTG Eindhoven, 121109 Medisch adviseur lanceert ideëen omtrent psychische gesteldheid die zijn vakgebied te buiten gaan
 56. CTG 010909 whiplash, oordeel over opmerkingen expertiserend arts ; klacht ongegrond
 57. CTG 010909 Klacht tegen expertiserend verzekeringsarts in hoger beroeps alsnog ongegrond
 58. RTG A.dam 260509 medisch adviseur is geen regisseur, pleitbezorger of belangenbehartiger van ass
 59. CTG 240209 toetsingskader handelen medisch adviseur (5 aan rapportage te stellen eisen)
 60. CTG 240209 vooringenomenheid medisch adviseur bevestigd in hoger beroep
 61. RTG Zwolle, 181208 oordeel over beinvloeding onfhankelijk desk., privacyschending en a-desk. oordeel
 62. CTG 071008 deskundige handelt klachtwaardig met oordeel over arbeidsongeschiktheid, toetsingskader
 63. CTG 290708 gegronde klachten na uitsluitend dossieronderzoek en oordeel over inkomen
 64. CTG 270508 medisch adviseur is voldoende objectief en vervult zijn taak correct
 65. Mr. E.J.C. de Jong, Piv-bulletin 2008-3, Rapporten van een medisch adviseur
 66. CTG 181207 arts schiet tuchtrechterlijk niet tekort door geen navraag te doen na sterilistatie
 67. CTG 181207 desk. mocht vertrouwen op adequatie info Rb; desk. ber. inhoudelijk evenmin klachtwaardig
 68. Hilversumse advocate boekt succes
 69. RTG Amsterdam 131107 uit brief medisch adviseur blijkt onmiskenbaar van een vooringenomen standpunt
 70. Artsen die niet direct patientgebonden werken en medisch tuchtrecht; antwoord op kamervragen
 71. RTG Zwolle 011107 whiplash 3 klachten tegen medisch adviseur. 1 gegrond, 2 ongegrond
 72. De normen die gelden voor een geneeskundig adviseur in particuliere verzekeringszaken
 73. Rb A'dam 290807 RvT SRA: opdracht beperkte bewegingsvrijheid van de ad-er, niet klachtwaardig
 74. TCTG 2006-101: medisch adviseur hoeft Saltsarapport (RSI) niet te volgen; geen resumé van medische gegevens in dossier
 75. Vragen aan de minister van VWSport over de tuchtr. aanspreekbaarheid van medische adviseurs
 76. CTG 2006/026 medisch adviseur London gaf onafhankelijk advies ondanks algemene opmerkingen
 77. Het klachtrecht van de patiënt
 78. Antwoorden op vragen van Kamerleden SP over de tuchtrechtelijke aanspreekbaarheid van med. adviseurs
 79. Leidraad deskundigen in civiele zaken
 80. De geneeskundig adviseur in het tuchtrecht artikel van Mr. E.J.C. de Jong in Gav-scoop
 81. CTG 080606 zorvuldigheid onderzoek bedrijfsarts
 82. CTG 300506 aan advies arts te stellen eisen uit oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid
 83. MA verzekeraar niet tuchtrechterlijk aan te spreken voor beoordeling aansprakelijkheid verzekerde
 84. CTG 250406 onvoldoende onderzoek bij 77 jarige vrouw
 85. CTG 310106 Eisen waaraan een uitgebracht rapport moet voldoen
 86. Medisch adviseur London tuchtrechterlijk veroordeeld

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies