Zoeken

Inloggen

Artikelen

CTG 250406 onvoldoende onderzoek bij 77 jarige vrouw

CTG 25-04-06
"
Gelet op de stellige verklaringen van klager ter terechtzitting in beroep en de summiere, uit een zestal korte notities bestaande, status acht het Centraal Tuchtcollege aannemelijk dat het consult op 2 maart 2000 slechts enkele minuten heeft geduurd, het lichamelijk onderzoek zich heeft beperkt tot palpatie van de buik en geen grondige anamnese is afgenomen. De arts behoorde te weten dat met de daarmee verkregen gegevens onvoldoende de klinische conditie en de noodzaak tot opname van deze patiënte konden worden beoordeeld, gelet ook op haar leeftijd van 77 jaar, de bij haar geconstateerde lichamelijke gebreken en in het bijzonder het gebruik van 10 mg prednison per dag. De arts heeft naar het oordeel van het Centraal Tuchtcollege dan ook op onvoldoende gronden besloten patiënte niet op te nemen.
Er werd echter op termijn wel een poliklinische sigmoïdoscopie afgesproken, die naar het oordeel van het Centraal Tuchtcollege bij een klinische verdenking op een diverticulitis niet is aangewezen, en in zekere zin zelfs is gecontraïndiceerd. Informatie over de indicatiestelling en over eventuele complicaties van dit onderzoek (grotere kans op perforaties) werd volgens klager, maar ook blijkens de status, door de arts niet verstrekt. Ook de zeer summiere dossiervoering, in totaal slechts vijf regels, acht het Centraal Tuchtcollege onder de maat.

Het consult van de arts van 2 maart 2000 heeft derhalve niet voldaan aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. De arts heeft zich te weinig ingespannen om zich op de hoogte te stellen van de medische toestand van patiënte en heeft op basis hiervan een onjuist beleid ingezet. CTG

Deze website maakt gebruik van cookies