Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Arnhem 051206 whiplash; geen substantiële bijdrage aan het huishouden aannemelijk gemaakt

Hof Arnhem 05-12-06 whiplash; geen substantiële bijdrage aan het huishouden aannemelijk gemaakt
8  Huishoudelijke arbeid
[appellant] vordert een bedrag van f 10.000,00 omdat hij niet meer kan helpen in het huishouden. De rechtbank heeft deze vordering afgewezen omdat onvoldoende duidelijk is geworden voor welke taken [appellant] is uitgevallen; ter comparitie heeft hij alleen maar aangevoerd dat hij wel eens hielp bij het afwassen, maar dat rechtvaardigt niet de toekenning van een schadevergoeding, aldus de rechtbank. Ook heeft zij erop gewezen dat [appellant] op grond van het rapport van Poels in staat moet worden geacht licht huishoudelijk werk te verrichten. In hoger beroep heeft [appellant] gesteld dat hij de nodige klussen in huis deed, zoals afwassen, stofzuigen, tuinarbeid en klusarbeid in en om het huis en dat hij dat nu niet meer kan. Naar het oordeel van het hof komt [appellant] hiervoor geen vergoeding toe. Voorzover het gaat om werkzaamheden aan de tuin of “klusarbeid” worden deze kosten geacht te zijn begrepen, zoals gebruikelijk, onder verlies zelfwerkzaamheid. Voor het overige (zoals afwassen en stofzuigen) heeft [appellant] geenszins aannemelijk gemaakt dat hij, naast een full-time baan als metselaar, zwart bijklussen in de vrije tijd én andere klussen in en rond het huis (zelfwerkzaamheid), vóór het ongeval substantieel bijdroeg aan huishoudelijk werk, terwijl zijn vrouw slechts 15 uur per week buitenshuis werkte. Van enige substantiële taakverschuiving is derhalve niet gebleken. Een nader onderzoek naar de belastbaarheid van [appellant] inzake huishoudelijke arbeid kan daarom achterwege blijven. Ook grief 8 faalt.
LJN AZ6510

Deze website maakt gebruik van cookies