Zoeken

Inloggen

Huishoudelijke Hulp Algemeen

Huishoudelijke Hulp Algemeen

Meer artikelen...

 1. RBDHA 210922 lage rugklachten agv achteropaanrijding;h.h. gevorderd € 431.547; toegewezen € 37.500, SO zou zonder ongeval ook hulp hebben ingeschakeld
 2. RBDHA 210922 lage rugklachten; niet gesteld dat schoonmoeder daadwerkelijk betaald wordt; rb ziet geen aanleiding om af te wijken van normbedragen DLR
 3. GHSHE 300822 niet is komen vast te staan dat SO HH wzh placht te verrichten en daar na ongeval tijdelijk niet meer toe in staat was
 4. GHDHA 230822 HH,mantelzorg en zelfwerkzaamheid afgewezen: niet, althans onvoldoende onderbouwd dat daaraan kosten waren verbonden en schade is geleden
 5. RBAMS 290622 aanrijding voetganger door fietser, 40 % ES, afwijzing schade HH en VAV vanwege onvoldoende onderbouwing
 6. HR 220422 (ruime) toerekening naar redelijkheid tzv door tv uitzending veroorzaakt psychisch letsel; predispositie, beoordelingskader VAV en HH (3)
 7. DLR 0322 De Financiële Paragraaf, als onderdeel van de Handreiking Zorgschade, in gebruik genomen. (3)
 8. RBZWB 160222 vordering € 1.342.350,75 t.z.v. o.m. VAV, zelfwzh., h.h., medische kosten, smartengeld en bgk; reeds voldane € 113.504,27 toegewezen
 9. HR 180222 kosten huishoudelijke hulp dienen te worden vergoed ook als voor wzh geen kosten in rekening zijn gebracht
 10. RBMNE 270121 hh 2 uur pw, € 10,00 per uur, met verwijzing naar richtlijn DLR en aanbod ASR
 11. RBNNE 080721 HH toegewezen tot 81jr en 11 mnd, ook na het 72,5ste wordt betrokkene geconfronteerd met extra kosten als gevolg van beperkingen
 12. RBROT 310321 tzv huishoudelijke hulp kan niet worden tegengeworpen dat eiser geen beroep op de WMO heeft gedaan
 13. RBOVE 050121 hh; verzocht obv € 15,00 toegewezen obv € 9,50
 14. RBDHA 130520 HHH, beperking tot 5 j met het oog op carrière plannen
 15. RBMNE 110418 benoeming rekenkundige voor kapitalisatie hh; uurtarief € 15,00 hh
 16. RBMNE 250418 verzoeken terzake van looptijd en tarief huishoudelijke hulp (17,50) afgewezen
 17. RBDHA 160118 onvoldoende feitelijke aanknopingspunten t.a.v. behoefte huishoudelijke hulp
 18. Hof Den Haag 291116 Uitval voor huishoudelijke hulp becijferd aan de hand van GITHA systeem
 19. GEA Curaçao 191216 4 jaar schadevergoeding voor ttv ongeval 71 en 74 jarige
 20. Rb Overijssel 290616 nav vordering aansprakelijke ass: beperkingen ondanks rapport vza/ma onvoldoende geconcretiseerd en onderbouwd om tot bewijslevering te komen; volgt afwijzing hh
 21. Rb Oost-Brabant 140916 huishoudelijke hulp onvoldoende aangetoond bij ernstig beenletsel
 22. Hof Arnhem-Leeuwarden 260716 geweldsdelict; vingertopletsel en psychische nasleep; huishoudelijke hulp á € 15,00 per uur
 23. Hof 's-Hertogenbosch 110111 whiplash na ongeval in 1994; eindleeftijd huishoudelijke hulp op 70 cf richtlijnen Letselschaderaad tzv zelfwerkzaamheid
 24. Hof 's-Hertogenbosch 150915 whiplash, ongeval uit 1994; oordeel over huishoudelijke hulp
 25. Hof 's-Hertogenbosch 230615 huishoudelijke hulp dochter voor 4 uur per week tegen € 9,00 vergoed tot 70 jaar
 26. Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 als geen hulp is geboden is een abstract berekende vergoeding voor de hulp niet aan de orde; kan wel bij begroting smartengeld in aanmerking worden genomen
 27. Rijksoverheid.nl 230315: Van Rijn en Asscher verlagen eigen bijdrage Huishoudelijke Hulp Toelage
 28. Rb Overijssel 171214 vergoeding huishoudelijke hulp obv 3 uur per week x € 4,50
 29. De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke hulp per 1 januari 2015 gewijzigd - door de Letselschaderaad op 09-01-2015
 30. Hof Arnhem-Leeuwarden 050814 eindleeftijd huishoudelijke hulp 75 jaar, vanwege toegenomen levensverwachting en omdat ouderen tot hogere leeftijd zelfredzaam moeten zijn
 31. 'Een evenwichtsoefening tussen hanteerbaarheid en individuele rechtvaardigheid' door Prof. mr. A.J. Verheij in Verkeersrecht 6 - 2014
 32. Hof Arnhem-Leeuwarden 030614 72 jaar als eindleeftijd huishoudelijke hulp aangenomen
 33. Rb Den Haag 180314 whiplash; obv rapporten geen urenbeperking; wel 3 uur hulp voor lichte huishoudelijke taken
 34. Rb Zeeland-West-Brabant 260613 huishoudelijke hulp cf. opgave AD en tot 70 jaar, ondanks andere gezondheidsklachten
 35. Hof 's-Hertogenbosch 051113 whiplash; drie uur hh tot 75 jaar, conform indicatiestelling ihkv WMO; eigen bijdrage toegewezen
 36. Rb Oost-Brabant 030713 hielbeen verbrijzeld bij val stukadoor; huishoudelijke hulp 1,5 uur per week tot 70ste
 37. Rb Den Haag 290513 6 uur per week x € 10,00, looptijd tot 70e jaar
 38. Hof 's-Hertogenbosch 120213 huishoudelijke hulp obv indicatiestelling gemeente ihkv WMO, looptijd tot 75-jarige leeftijd
 39. Rb Utrecht 150812 elevantie van een WMO-indicatie in het licht van de civielrechtelijke behoefte aan hulp
 40. Rb Utrecht 080812 kosten huishoudelijke hulp toegewezen, ook al had benadeelde reeds hulp vóór het ongeval
 41. Rb Zutphen 041011 verzoek opzegging aov obv persoonsgebonden budget afgewezen
 42. Rb Arnhem 110511 oordeel over Githa: Het is aan de ad-er bij haar onderzoek gebruik te maken van de middelen die zij daarvoor geschikt acht.
 43. Hof Amsterdam 050411 Huishoudelijke hulp mantelozrgers: 2 uur per week € 1040,00 per jaar tot 70ste jaar
 44. Rb Zutphen 040511 Whiplash; vergoeding hh mantelzorg € 13,00, ook al vanwege geen verweer
 45. Rb Den Bosch 160211 huishoudelijke hulp, 3,2 uur x € 10,00, eindleeftijd 75 1/2 jaar (zie seniorenonderzoek 2004 van GGD Zuid-Holland West), (becijfering toekomstschade m.b.v online rekentool NRL)
 46. Rb Utrecht 061010 geen vergoeding voor mantelzorg aangezien verwacht mag worden dat inwonende kinderen deze werkzaamheden verrichten
 47. Rb Almelo 280410 mantelzorg € 5,00 per uur; eindleeftijd 72;
 48. Rb Arnhem 020610 delay bij de behandeling van een pseudo-arthrose,oordeel over huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid
 49. Vanaf 1 juli 2010 geen nieuwe pgb's meer mogelijk
 50. Rb Zwolle 160408 Rb volgt arbeidsdeskundige bij beoordeling behoefte aan huishoudelijke hulp
 51. Hof Den Bosch 060410 vaststelling schade coupeuselerares, eindleeftijd 75, tarief mantelzorgers € 10,00,
 52. Hof Arnhem 020310 huishoudelijke hulp door echtgenote (huisarts) tussen 17:30-18:30 waardoor controlebezoeken gemist; 15 dagen x 7 uur
 53. Rb Den Haag 040210 whiplash; oordeel Huishoudelijke hulp,
 54. Hof Arnhem 080909 schade na incomplete dwarsleasie; huishoudelijke hulp op basis van eigen bijdrage PGB; particuliere hulp afgewezen
 55. Rb A.dam 111109 whiplash; rb schat behoefte aan huishoudelijke hulp in op € 5000,00
 56. Gem Hof v Just. 180809 dwarsleasie; Hof kent periodieke uitkering toe
 57. Hof Arnhem 160609 bij twee werkende ouders is na geboorte kind 4 uur hulp normaal; 2 v 6 uur schade
 58. Rb Zutphen 220409 Rb komt nav HR 051208 terug op eerdere beslissing en wijst h h alsnog toe
 59. Rb Utrecht 010409 rechtbank volgt deskundigenbericht, tarief 4,40, tot 70 jr
 60. Huishoudelijke hulp: abstract of concreet? Artikel van mr. P.H. Kramer in Piv-bulletin 1-2009
 61. HR 051208 vergoeding behoefte aan hh indien normaal en gebruikelijk, ook wanneer defacto geen kosten
 62. Rb Utrecht 121108 Schietincident in drugsmileu waardoor dwarsleasie en door rb begrote hh van 10000,
 63. Rb Utrecht 121108 afwijzing huishoudelijke hulp op basis van deskundigenrapport ad-er
 64. Rb A.dam 300108 eerst ter comparitie wordt duidelijk dat betr. ook voor het ongeval hulp genoot
 65. Protocol gebruikelijke zorg bij hulp bij het huishouden, WMO/richtlijn Indicatieadvisering voor hulp
 66. Huishoudelijke hulp abstract berekend, Noot van mw Van der Putt-van Vessem bij HR 110708
 67. HR 110708 abstracte berekening huishoudelijke hulp, invulling begrip "normaal en gebruikelijk"
 68. Rb Den Bosch 090408 huish. hulp; invloed van verhuizing naar Turkijke op schadeberekening
 69. Rb Den Bosch 090408 huish. hulp en mantelzorg; inschakelen prof. hulp normaal en gebruikelijk?
 70. Rb Zwolle 101104 vaststelling behoefte aan huishoudelijke hulp a.d.h.v. RIO-indicatie
 71. Hof Den Bosch 190208 enkelletsel; rapport orthopedisch chirurg vormt uitgangspunt voor schadeberek.
 72. Hof Den Bosch 111207 ass moet huish. hulp vergoeden, ook zonder feitelijke betaling kosten
 73. Rb Middelburg 120907 € 12,50 volgens Rb. thans gangbaar tarief voor huish. hulp; eindleeftijd 65
 74. Rb Arnhem 290807 concrete begroting niet goed mogelijk, rb. zal schatten; 2 uur a € 7,50 tot 60
 75. Hof Arnhem 220507 door geestelijke stoornis niet in staat alle huish. taken zelf uit te voeren
 76. Rb Arnhem 110407 € 7,- redelijke vergoeding mantelzorg; € 12,15 voor witte' hulp; looptijd tot 70
 77. Hof Den Bosch 090107bij inschakeling particuliere hulp is het niet ongebr. geen nota's te ontvangen
 78. Rb Arnhem 170107 overlijdensschade huishoudelijke hulp, rekening met trad. rolverdeling 5 uur € 9,
 79. Rb Arnhem 170107 overlijdensschade huishoudelijke hulp, rekening met trad. rolverdeling 5 uur € 9,
 80. Hof Arnhem 051206 whiplash; geen substantiële bijdrage aan het huishouden aannemelijk gemaakt
 81. Rb Haarlem 051206 benadeelde zal i.p. gebruik moeten maken van PGB, doch er zijn grenzen
 82. Rb Dordrecht 181006 geen vergoeding partner voor taken die normale en gangbare niet overstijgen
 83. Stichting Piv 02 Het gezin als schadelijder,
 84. Hof Arnhem 230506 vergoeding prof. hulp: is inschakeling prof. hulp normaal en gebruikelijk
 85. vrijstelling belasting voor hulp op of aan huis voor maximaal drie dagen per week
 86. Rb Zwolle 290306 whiplash, invloed kinderen, eindleeftijd 70 cf bestendige gedragslijn
 87. Rb Dordrecht 080206 eindleeftijd 70 jaar voor huishoudelijke hulp
 88. Rb Arnhem 161105 AWBZ-zorg niet voldoende kwaliteit, vergoeding wzh ouders, kosten adm rompslomp
 89. Hof Arnhem 280306 onvoldoende onderbouwde vordering van whiplash patient
 90. Rb Zwolle 071205 Vordering onvoldoende onderbouwd
 91. Rb Arnhem 040106 Eindleeftijd 70 jaar niet onredelijk

Deze website maakt gebruik van cookies