Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Arnhem 280306 onvoldoende onderbouwde vordering van whiplash patient

Hof Arnhem 28-03-2006: (meervoudig)
2.9  [appellante] stelt dat zij als gevolg van het ongeval geen zwaar huishoudelijk werk meer kan doen en dat zij daardoor schade lijdt en heeft geleden. Zij heeft haar vordering voor zowel verschenen schade als toekomstige schade begroot op € 10.000,-. [appellante] stelt dat zij 4 uren per week gebruik moet maken van huishoudelijke hulp. Zij heeft niet, zoals voor de hand lag, een indicatiestelling van een thuiszorginstelling overgelegd (waaruit de noodzaak voor huishoudelijke hulp zou kunnen blijken), doch enkel een verklaring van de werkster mevrouw [...] (prod. 13 conclusie van repliek) waarin staat dat zij sinds december 1997 3 tot 5 uur per week huishoudelijke werkzaamheden verricht.
Het hof wil ook hier aannemen, gezien antwoord g van de deskundige, dat [appellante] in de eerste twee jaren na het ongeval vrij aanzienlijke beperkingen heeft ondervonden bij onder meer het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. De deskundige meldt echter ook dat [appellante] thans nog (slechts) lichte beperkingen ondervindt in die zin dat zij bij inspanning zoals tillen, duwen en trekken, hoofdpijn krijgt met pijn in de nek als zij het hoofd moet draaien.
Het hof is van oordeel dat enige schadevergoeding voor kosten van huishoudelijke hulp op zijn plaats is voor de eerste twee jaren na het ongeval en schat deze op 3 uur per week á hfl 15,- (€ 6,81) per uur. Daarmee komt het hof op een vergoeding van € 1.961,28 (€ 20,43 per week en uitgaande van 48 weken per jaar = € 980,64 per jaar). Voor de periode daarná heeft [appellante] onvoldoende onderbouwd dat zij als gevolg van het ongeval, nog behoefte heeft aan huishoudelijke hulp voor een bepaald aantal uren per week; de lichte beperkingen die zij thans ondervindt geven onvoldoende steun voor noodzaak van huishoudelijke hulp. Het tonen van interieurfoto’s of het horen van de werkster, zoals [appellante] aanbiedt, kunnen daaraan ook niet bijdragen.
LJNAV9120

Deze website maakt gebruik van cookies