Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Utrecht 121108 afwijzing huishoudelijke hulp op basis van deskundigenrapport ad-er

Rb Utrecht 121108 afwijzing huishoudelijke hulp op basis van deskundigenrapport ad-er
2.17.  [eiseres] bestrijdt de bevindingen van de arbeidsdeskundige met betrekking tot de schadepost zelfdoecapaciteit. [eiseres] stelt dat zij zonder ongeval zelf zou verven, witten, behangen, verhuizen en dergelijke, althans dat zij daar hard aan zou meewerken. [eiseres] stelt in dit kader dat zij dergelijke werkzaamheden voor het ongeval ook deed, bij haar ouders en bij vrienden/vriendinnen. [eiseres] vindt het dan ook onbillijk om deze schadecomponent voor haar rekening te laten komen.
Fortis ASR heeft, ondanks dat de arbeidsdeskundige de mening is toegedaan dat [eiseres] op dit punt geen schade lijdt, terzake van zelfdoecapaciteit een post van € 1.947,- in haar berekening meegenomen.

2.18.  De rechtbank is van oordeel dat voor wat betreft de schadepost zelfdoecapaciteit het deskundigenbericht als uitgangspunt moet dienen. Zoals de rechtbank hiervoor onder punt 2.4. heeft weergegeven is de arbeidsdeskundige op dit punt van mening dat [eiseres] voor de grote klussen in en om het huis zoals schilderen en behangen, hulp had ingehuurd en dat niet zelf had gedaan. Deze redenering van de arbeidsdeskundige komt de rechtbank niet onlogisch of ongebruikelijk voor, in aanmerking genomen de ambitie die [eiseres] drijft zoals de arbeidsdeskundige die heeft beschreven. Dit onderdeel van de vordering zal derhalve - bij eindvonnis - worden afgewezen. LJN BG4125

Deze website maakt gebruik van cookies