Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Utrecht 121108 Schietincident in drugsmileu waardoor dwarsleasie en door rb begrote hh van 10000,

Rb Utrecht 121108 Schietincident in drugsmileu waardoor dwarsleasie en door rb begrote hh van 10000,00.
5.21.   [eiser] heeft gesteld dat hij voor de rest van zijn leven in een afhankelijke positie zal verkeren alsmede dat hij bij de uitvoering van huishoudelijke en andere taken niet altijd in staat zal kunnen zijn alle werkzaamheden zelf uit te voeren. Hij is dan aangewezen op betaalde hulp. Indien hij voor twee uur per week de noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden ad € 15,-- per uur zal laten verrichten, heeft hij bij een looptijd van 50 jaar een gekapitaliseerde schade van (afgerond) € 37.500,--, aldus nog steeds [eiser]. Bij conclusie van antwoord in oppositie heeft [eiser] daaraan nog het volgende toegevoegd. Hij heeft een indicatie voor huishoudelijke hulp voor drie uur per week. De eigen bijdrage bedraagt € 10,50 per uur. Hij heeft een tuinman, waar hij op dit moment geen vergoeding voor krijgt. Vrienden en familieleden moeten vaak bijspringen voor huishoudelijke klusjes. Hij wil de mogelijkheid hebben deze werkzaamheden te vergoeden.

5.22.  Uit het door [eiser] bij conclusie van antwoord in oppositie als productie 6 overgelegde zorgcontract blijkt dat hij een indicatie van het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) d.d. 1 oktober 2001 heeft voor drie uur per week alsmede dat deze indicatie geldig is tot 4 oktober 2002. Verdere indicatiestellingen zijn door [eiser] niet in het geding gebracht. Het door [eiser] bij voormelde conclusie als productie 7 overgelegde overzicht bevat geen tot zijn persoon herleidbare gegevens, zodat aan de in dat overzicht vermelde betalingen van telkens € 31.76 aan “ST THUISZORG EN SERVICE” niet de conclusie kan worden verbonden dat [eiser] thans nog steeds een RIO-indicatie heeft.

5.23.  Gegeven de aard van het letsel komt het evenwel genoegzaam aannemelijk voor dat [eiser] behoefte heeft aan huishoudelijke hulp en dat een gedeelte van de daarmee gemoeide kosten niet aan hem zal worden vergoed. De rechtbank zal schattenderwijze deze schade ex aequo et bono begroten op een bedrag van € 10.000,--.
LJN BG4165

Deze website maakt gebruik van cookies