Overslaan en naar de inhoud gaan

GHSHE 241019 griffierecht en proceskostenveroordeling tlv inspecteur blijft met het oog op de belastinggarantie achterwege

GHSHE 241019 schadevergoeding ter (tijdelijke) vervanging van gederfde of te derven winst uit onderneming is belast
- lumpsum zelfstandige thv € 132.500,00 voor 30,18% onbelast
; bewijslast tzv onbelast zijn uitkering rust op SO
- griffierecht en proceskostenveroordeling tlv inspecteur blijft met het oog op de belastinggarantie achterwege

4.15.
Alhoewel de hoger beroepen van belanghebbende gegrond zijn, is het Hof van oordeel dat er desondanks geen redenen aanwezig zijn om te gelasten dat de Inspecteur aan belanghebbende het betaalde griffierecht dan wel de proceskosten geheel of gedeeltelijk vergoedt. Uit de door [E NV] afgegeven belastinggarantie (zie 2.12) blijkt namelijk dat kosten van onderhavige (hoger) beroepsprocedure voor rekening van [E NV] zullen komen. Het Hof acht aannemelijk dat daaronder proceskosten zoals bedoeld in artikel 8:75 Awb alsmede het Besluit proceskosten bestuursrecht en betaalde griffierechten worden begrepen op grond waarvan belanghebbende derhalve geen kosten heeft. ECLI:NL:GHSHE:2019:4007