Zoeken

Inloggen

Kosten binnen rechte

Kosten binnen rechte

Meer artikelen...

 1. RBGEL 060520 kosten voeging strafproc. (18,4h) zijn met in die procedure uitgesproken vergoeding cf liquidatietarief ( € 300,-) definitief afgedaan
 2. RBNHO 290519 door expertisebureau is veel tijd besteed aan instructie van de zaak en voorbereiding van de gedingstukken; BGK toegewezen tot 50%
 3. Rb Noord-Nederland 111017 geen sprake van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen, geen volledige vergoeding proceskosten
 4. Rb Noord-Holland 200814 kosten tijdens minnelijke fase na erkenning aansprakelijkheid in procedure begroot op twee punten van het liquidatietarief
 5. Hoge Raad 160914 liquidatietarief doet onvoldoende recht aan de uitzonderlijke aard en omvang van deze zaak
 6. Geen aanvullende rechtsbescherming van civiele rechter ter zake van bestuursrechtelijke proceskosten - door M. Neuteboom-Klink
 7. Rb Arnhem 080611 dat de arts binnen- anders verklaard dan buiten rechte onvoldoende om te oordelen dat proceskosten nodeloos zijn veroorzaakt
 8. Rb M. burg 030310 achteropaanrijding; vordering tot vergoeding volledige binnengerechtelijke kosten afgewezen
 9. Hof Arnhem 140409 compensatie ivm de aard van het geschil en de positie van partijen; niet toegestaa
 10. Hof Arnhem 260509 kosten voeging vader in strafzaak na moord op dochter
 11. Hof Arnhem 170209 Kosten van schadeberekening en getuigenverhoor vallen onder proceskosten
 12. Hof Arnhem 170209 Kosten van schadeberekening en getuigenverhoor vallen onder proceskosten
 13. Rb Dordrecht 031208 specificatie geeft geen inzicht, kosten getuigenverhoor gaan op in proceskostenv
 14. Rb Arnhem 030908 buitengerechtelijke kosten deels toegewezen ivm kleurverschieten
 15. Rb A'dam 241007 aansprakelijkheid tandarts - geen buiten maar binnengerechtelijke kosten
 16. Rb Almelo 290807 kosten ter berekening verlies verdienvermogen en kosten eenzijdig ingeschakelde deskundigen
 17. Rb Den Bosch 250707 veroordeling verzekeraar in proceskosten, omdat zij 100% aansprakelijk is
 18. RbZwolle 060207 kosten buiten rechte, van kleur verschoten, wettelijke rente over kbr
 19. Hof Den Bosch 310106 kosten buiten/binnen rechte, art 241 Rv en 6:96 BW
 20. Hof Arnhem 230506 onderscheid binnen/buitengerechtelijk, expertisekosten

Deze website maakt gebruik van cookies