Zoeken

Inloggen

Kosten Binnen Rechte

Kosten Binnen Rechte

Meer artikelen...

 1. GHSHE 241019 griffierecht en proceskostenveroordeling tlv inspecteur blijft met het oog op de belastinggarantie achterwege
 2. RBMNE 191022 proceskosten gecompenseerd vanwege pas in procedure verstrekken camerabeelden
 3. RBROT 091122 kosten in strafprocedure komen niet als bgk voor vergoeding in aanmerking; overige deel kosten vergoed conform besluit BIK
 4. RBROT 110822 in relatie tussen partijen (ex-werknemer en ex-werkgever) ziet kantonrechter redenen om de proceskosten te compenseren
 5. RBOVE 090822 veroordeling in daadwerkelijk gemaakte kosten afgewezen, wel afwijking liquidatietarief
 6. GHSHE 280622 omstandigheid dat de advocaat werkzaam was obv toevoeging rechtvaardigt geen afwijking van het liquidatietarief.
 7. GHARL 120722 geen letsel; terugvordering schadeuitkering & onderzoekskosten; afwijzing veroordeling in werkelijke proceskosten
 8. RBGEL 060520 kosten voeging strafproc. (18,4h) zijn met in die procedure uitgesproken vergoeding cf liquidatietarief ( € 300,-) definitief afgedaan
 9. RBNHO 290519 door expertisebureau is veel tijd besteed aan instructie van de zaak en voorbereiding van de gedingstukken; BGK toegewezen tot 50%
 10. Rb Noord-Nederland 111017 geen sprake van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen, geen volledige vergoeding proceskosten
 11. Rb Noord-Holland 200814 kosten tijdens minnelijke fase na erkenning aansprakelijkheid in procedure begroot op twee punten van het liquidatietarief
 12. Hoge Raad 160914 liquidatietarief doet onvoldoende recht aan de uitzonderlijke aard en omvang van deze zaak
 13. Geen aanvullende rechtsbescherming van civiele rechter ter zake van bestuursrechtelijke proceskosten - door M. Neuteboom-Klink
 14. Rb Arnhem 080611 dat de arts binnen- anders verklaard dan buiten rechte onvoldoende om te oordelen dat proceskosten nodeloos zijn veroorzaakt
 15. Rb M. burg 030310 achteropaanrijding; vordering tot vergoeding volledige binnengerechtelijke kosten afgewezen
 16. Hof Arnhem 140409 compensatie ivm de aard van het geschil en de positie van partijen; niet toegestaa
 17. Hof Arnhem 260509 kosten voeging vader in strafzaak na moord op dochter
 18. Hof Arnhem 170209 Kosten van schadeberekening en getuigenverhoor vallen onder proceskosten
 19. Hof Arnhem 170209 Kosten van schadeberekening en getuigenverhoor vallen onder proceskosten
 20. Rb Dordrecht 031208 specificatie geeft geen inzicht, kosten getuigenverhoor gaan op in proceskostenv
 21. Rb Arnhem 030908 buitengerechtelijke kosten deels toegewezen ivm kleurverschieten
 22. Rb A'dam 241007 aansprakelijkheid tandarts - geen buiten maar binnengerechtelijke kosten
 23. Rb Almelo 290807 kosten ter berekening verlies verdienvermogen en kosten eenzijdig ingeschakelde deskundigen
 24. Rb Den Bosch 250707 veroordeling verzekeraar in proceskosten, omdat zij 100% aansprakelijk is
 25. RbZwolle 060207 kosten buiten rechte, van kleur verschoten, wettelijke rente over kbr
 26. Hof Den Bosch 310106 kosten buiten/binnen rechte, art 241 Rv en 6:96 BW
 27. Hof Arnhem 230506 onderscheid binnen/buitengerechtelijk, expertisekosten

Deze website maakt gebruik van cookies