Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Arnhem 030908 buitengerechtelijke kosten deels toegewezen ivm kleurverschieten

Rb Arnhem 030908 buitengerechtelijke kosten deels toegewezen ivm kleurverschieten
2.20.  Dan zijn er nog de buitengerechtelijke kosten ten bedrage van € 8.478,95 inclusief BTW. Hierbij gaat het blijkens de toelichting in de dagvaarding om kosten van de medisch adviseur, facturen van artsen in verband met opgevraagde medische informatie en de kosten van juridische bijstand.

2.21.  Bij de overgelegde producties (productie 8 bij dagvaarding) zit een ‘overzicht gedeclareerde en te declareren verrichtingen’ waaruit de rechtbank afleidt dat de kosten in verband met de medisch adviseur en verklaringen van artsen in totaal € 526,65 inclusief BTW bedragen. Het restant aan gevorderde kosten zou dus betrekking hebben op kosten wegens rechtskundige bijstand. Bovemij voert hiertegen aan dat met name de omvang van de werkzaamheden wat aan de forse kant is en daarbij komt dat die kosten deels van kleur verschieten en onder het proceskostenregime vallen. Zij is bereid om, inclusief de voornoemde medische kosten € 6.500,-- inclusief BTW van deze gevorderde kosten te vergoeden.

2.22.  Terecht stelt Bovemij dat een deel van de kosten aan rechtskundige bijstand ook betrekking heeft op de kosten waarop een proceskostenveroordeling betrekking heeft. Afgaande op de bij productie 8 bij dagvaarding overgelegde urenlijst van de raadsman van [eiseres] gaat het daarbij in ieder geval om het opstellen van processtukken, maar bijvoorbeeld ook (deels) om het bestuderen van jurisprudentie en bestudering van de stukken. Wanneer daarnaast nog rekening wordt gehouden met de dubbele redelijkheidstoets acht de rechtbank het voorstel van Bovemij passend en zullen de gevorderde kosten tot een bedrag van € 6.500,-- worden toegewezen. LJN BG1579