Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb A'dam 241007 aansprakelijkheid tandarts - geen buiten maar binnengerechtelijke kosten

Rb A'dam 241007 aansprakelijkheid tandarts - geen buiten maar binnengerechtelijke kosten
4.6. A stelt buitengerechtelijke kosten te hebben gemaakt en vordert ter zake daarvan een bedrag. A specificeert die kosten ook. Daaruit valt echter niet af te leiden dat het gaat om meer dan een enkele (eventueel herhaalde) sommatie, het enkel doen van een niet aanvaard schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Nu een geding is gevolgd, moeten de gevorderde kosten worden aangemerkt als kosten waarvoor het bepaalde in de artikelen 237 tot en met 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering al een vergoeding pleegt in te sluiten. De rechtbank zal de betreffende vordering dan ook afwijzen. LJN BB7393