Overslaan en naar de inhoud gaan

RBMNE 201223 van vordering van € 125.364,19 blijft € 11.364,19 over; volgt veroordeling eiser in deel griffierecht gedaagde

RBMNE 201223 tekortschieten postoperatieve zorg door dierenarts; invloed beslissing tuchtcollege op beoordeling aansprakelijkheid
- omkeringsregel van toepassing vanwege gebrekkige postoperatieve zorg; strekt tot voorkomen van gezondheidsschade

- van vordering van € 125.364,19 blijft € 11.364,19 over; volgt veroordeling eiser in deel griffierecht gedaagde

 

5Slotsom en nevenvorderingen

5.1.

Op basis van wat hiervoor is overwogen en beslist, is de gevorderde verklaring voor recht deels toewijsbaar. [gedaagde] moet (€ 10.000,00 + € 1.364,19 =) € 11.364,19 aan schadevergoeding betalen. De gevorderde wettelijke rente daarover is als niet of onvoldoende weersproken toewijsbaar vanaf 26 december 2020 tot de betaling.

5.2.

[eiser] heeft gesteld buitengerechtelijke kosten gemaakt te hebben en heeft vergoeding daarvan gevorderd. De rechtbank is van oordeel dat met inachtneming van de bepalingen uit het Rapport BGK-integraal een vergoeding op dit punt redelijk en toewijsbaar is. Als redelijke vergoeding sluit de rechtbank aan bij de staffel van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Berekend over de toe te wijzen hoofdsom van € 11.364,19 is dat € 888,64. Samen met de hoofdsom is dat € 12.252,83.

5.3.

[gedaagde] is de partij die feitelijk ongelijk krijgt en zij zal daarom in de proceskosten (en de nakosten) worden veroordeeld. Maar omdat verreweg het grootste deel van de vordering wordt afgewezen, oordeelt de rechtbank dat in dit geval het door [eiser] en [gedaagde] betaalde griffierecht als deels nodeloos veroorzaakt, voor rekening van [eiser] moet blijven. Tot aan dit vonnis worden de proceskosten aan de zijde van [eiser] dan als volgt vastgesteld:

- kosten van de dagvaarding

130,99

 

- griffierecht

1.301,00

 

- salaris advocaat

- nasalaris

- teveel griffierecht [gedaagde]

€ -

1.794,00

173,00

2.900,00

(3 punten × € 598,00)

(plus verhoging volgens dictum)

(€ 5.737,00 -/- € 2.837,00)

Totaal

498,99

 

De gevorderde wettelijke rente daarover is als hierna bepaald toewijsbaar. ECLI:NL:RBMNE:2023:7404