Overslaan en naar de inhoud gaan

GHSHE 180820 gebrekkig dossier aanleiding om kosten van deskundigenonderzoek voor rekening arts te brengen

GHSHE 180820 geen aansprakelijkheid voor infecties na injecties met permanente fillers; state of the art t.t.v. behandeling
- gebrekkig dossier aanleiding om kosten van deskundigenonderzoek voor rekening arts te brengen.


Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOBR:2015:1823
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOBR:2016:1641
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOBR:2016:3305
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOBR:2016:6512
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOBR:2018:4068
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOBR:2020:871
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSHE:2011:9205
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSHE:2012:2863
(NB; bij al deze uitspraken meldt rechtspraak.nl enkel: "Deze uitspraak is niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Hier ziet u de gegevens die bij ons over deze uitspraak bekend zijn.")

5.8.

Met grief vier komt [appellante] op tegen de veroordeling door de rechtbank in de kosten van de procedure waaronder de kosten van het deskundigenbericht. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen falen de grieven van [appellante] en zal het bestreden vonnis worden bekrachtigd. Dat betekent dat [appellante] in beginsel terecht in de proceskosten, waaronder de kosten van het deskundigenbericht, is veroordeeld. De omstandigheid dat [geïntimeerde] een zeer summier medisch dossier heeft bijgehouden, waarvoor hij ook door het Centraal Tuchtcollege is berispt, heeft er naar het oordeel van het hof wel mede toe geleid dat een deskundigenbericht moest worden ingewonnen. Het hof ziet daarom aanleiding de kosten van het deskundigenonderzoek als mede veroorzaakt door [geïntimeerde] en mogelijk nodeloos gemaakt voor rekening van [geïntimeerde] te brengen. In het bestreden vonnis is vastgesteld dat [appellante] de volledige kosten van het deskundigenbericht dient te dragen en is [appellante] veroordeeld tot betaling van die kosten ad € 6.351,90. Het is het hof ambtshalve gebleken dat [appellante] het bedrag ad € 6.351,90 op 21 augustus 2018 heeft voldaan aan het LDCR. [geïntimeerde] zal derhalve worden veroordeeld tot betaling van dat bedrag aan [appellante] . In zoverre slaagt de grief.

5.9.
Het bewijsaanbod van [appellante] en dat van [geïntimeerde] wordt gepasseerd omdat dit niet is toegesneden op een of meer stellingen die tot een ander oordeel kunnen leiden. Het hof zal het eindvonnis, met uitzondering van de beslissing over de kosten van het deskundigen bericht bekrachtigen. Bij een beslissing over de tussenuitspraken hebben partijen geen belang. ECLI:NL:GHSHE:2020:2592