Zoeken

Inloggen

Kosten deskundigenbericht

Kosten deskundigenbericht

Meer artikelen...

 1. RBAMS 180221 voorschot v verzoekster; art. 18 GOMA nvt; geen verschil van inzicht op medisch vakinhoudelijk gebied maar over de relevante feiten
 2. RBMNE 170221 deskundige vangt prematuur werkzaamheden aan, voordat dossier compleet is; matiging kosten
 3. RBMNE 280121 deskundigenbericht vanwege mogelijke fout bij psychiatrische behandeling suicidale patient; voorschot 50/50, cf GOMA
 4. RBNHO 041120 bij NPO blijkt onderpresteren en inconsistenties; volgt afwijzing; kosten deskundige voor eiser
 5. RBAMS 240920 kosten van deskundige die geen aanvullend voorschot had gevraagd; verzocht € 14.750,00 toegewezen € 7500,00
 6. GHDHA 290920 geen letsel, kosten partijdeskundige deels niet redelijk; als betrokkene eerder met benodigde gegevens op tafel was gekomen had dat veel tijd en kosten gespaard
 7. RBGEL 090920 onbetaald laten voorschot leidt tot afwijzing vordering
 8. GHDHA 110717 beroep op doorbrekingsgrond slaagt tzv voorschot-toewijzing bij deskundigenonderzoek in medische zaak
 9. GHSHE 180820 gebrekkig dossier aanleiding om kosten van deskundigenonderzoek voor rekening arts te brengen
 10. RBDHA 010720 letsel na standcorrectie rechterbeen; voorschot kosten conform GOMA: 50-50
 11. GHDHA 280420 3 gemachtigden in zaak met weinig aanknopingspunten voor causaal verband; kosten desk. voor rekening SO
 12. GHSHE 241219 West-Friese flora; advocaat aansprakelijk voor gebrekkige overdracht tzv kosten deskundige; Rb wees af, Hof wees toe, HR casseert, nu weer afgewezen;
 13. RBMNE 301019 deskundigenbericht abortuskliniek; is zwangerschap gemist? voorschot vooralsnog ten laste van kliniek
 14. RBROT 180919 rb ziet in het gevoerd (bevrijdend) verweer aanleiding te bepalen dat verweerder het voorschot dient te deponeren
 15. RBGEL 030719 Letselschade na mishandeling; benoeming neuroloog, psychiater en oogarts; kosten ten laste aansprakelijke partij
 16. RBLIM 080519 psychiatrisch desk. bericht, voorschot deskundige voor rekening slachtoffer; in debet gesteld
 17. GHSHE 300419 gevolgen niet voldoen voorschot ad-er door aansprakelijke partij; overwegingen rond desk-rapporten
 18. RBROT 020317 voorschot deskundige voor wg-er gelet op ontbreken meetgegevens en onvoldoende inventarisatie risico's
 19. RBNHO 010318 delay deskundige hoeft verwerend arts niet te horen; gelet op GOMA en opstelling ass draagt ieder de helft van het voorschot
 20. Rb Rotterdam 300617 voorschot kosten deskundigenbericht 50/50 voor aansprakelijke partijen van zwembad- en verkeersongeval
 21. Rb Gelderland 220617 kosten deskundigenonderzoek 50/50 conform GOMA
 22. Hof Den Haag 110717 voorschot kosten deskundigenbericht tzv medische aansprakelijkheid ten laste van verzoekster, afwijkende GOMA regeling nvt
 23. Rb Midden-Nederland 070617 Toelichting van dhr. mr. J.F. Roth
 24. Hof Arnhem-Leeuwarden 070317 Deskundigenbericht was nodig om omvang van schade te bepalen; kosten hiervan komen daarom voor rekening geïntimeerde
 25. Hof 's-Hertogenbosch 080916 poging moord; kosten voorlopig deskundigenonderzoek ook voor rekening aansprakelijke partij als causaal verband niet komt vast te staan
 26. Hof Arnhem-Leeuwarden 160216 deskundigenbericht na darmperforatie en diathermisch letsel na kijkonderzoek; kosten deskundigenbericht geen grond v doorbreking appelverbod
 27. Rb Noord-NL 141015 whiplash zelfstandige; kosten rapportage verzekeringsarts voor verzekeraar, kosten rapportage arbeidsdeskundige voor slachtoffer
 28. Hof 's-Hertogenbosch 201015 toename kans blijvende schade van 30% naar 45%, 15% schade dient vergoed te worden; proceskosten en kosten deskundigenberichten volledig vergoed
 29. Rb Zeeland-West-Brabant 121015 kosten medisch deskundige, mede gezien inhoud rapport, voor initiator deskundigenbericht
 30. Rb Midden-NL 220715 kosten medisch deskundige afgewezen; had moeten trachten tot gezamenlijke expertise te komen, of anders voorlopig deskundigenbericht
 31. Hof 's-Hertogenbosch 280415 AOV hovenier: kosten deskundigenberichten tbv in totaal € 15.558,72 alsnog ten laste van verzekeraar
 32. Hof 's-Hertogenbosch 150714 AOV hovenier; aanvullend voorschot verzekeringsarts na eerder voorschot van € 5.372,40; ook ten laste van appellant
 33. Hof 's-Hertogenbosch 240315 kosten deskundigenbericht; onderscheid tussen door partij zelf gemaakte kosten ter vaststelling schade en door de rechter gelast deskundigenbericht
 34. Rb Overijssel 180215 verweer zorginstelling tav verdeling voorschot kosten faalt; beiden de helft
 35. Rb Midden-NL 051114 amputatie onderbeen na delay; oordeel over intrekking verzoekschrift en lot tegenverzoek zijdens verweerder; proceskostenveroordeling voor verweerder
 36. Rb Amsterdam 021014 beslissing over kosten deskundige; geen of onvoldoende aanknopingspunten dat sprake is van beroepsfout; kosten tlv verzoekster
 37. Rb 's-Hertogenbosch 140710 voorschot kosten deskundigenbericht tlv ziekenhuis vanwege gegronde medische tuchtklacht
 38. Rb Rotterdam 270814 epilepsie na mishandeling; 40% proportionele aansprakelijkheid; benoeming verzekeringsarts; voorschot voor rekening eiser
 39. Hof 's-Hertogenbosch 140114 PTSS moeder na overlijden kind bij bevalling; geen bezwaren tegen aanvullend voorschot deskundige; kosten tlv ziekenhuis
 40. Rb Den Haag 200614 uit rapport deskundige volgt dat oogartsen volgens de regels hebben gehandeld: kosten voorlopig deskundigenonderzoek voor verzoekster
 41. Rb Amsterdam 030714 beperkingen deels aan ongeval toe te rekenen; deskundigenonderzoek zonder meer gerechtvaardigd; ass dient de kosten te dragen
 42. Rb Rotterdam 190314 mislukte borstoperaties; voorschot is door arts niet betaald; uitgangspunt is dat sprake is van medisch onzorgvuldig handelen
 43. Rb Amsterdam 120913 kosten deskundigenberichten; na schikking zonder afspraken omtrent kosten draagt ieder de helft daarvan
 44. Rb Amsterdam 170414 kosten deskundigenberichten vanwege toezegging aansprakelijkheidsverzekeraar voor rekening verweerders
 45. Rb Amsterdam 010514 deskundigenbericht obv onvolledige verslaglegging door Commissie voor Beentumoren; kosten deskundigenbericht voor rekening Commissie
 46. Rb Rotterdam 190314 borstoperaties; voorschot deskundige is door de arts niet betaald; uitgangspunt is derhalve dat sprake is van medisch onzorgvuldig handelen
 47. Rb Noord-NL 060214 kosten voor rekening van de verzekeraar ondanks mogelijkheid alternatieve verklaring van klachten
 48. Rb Gelderland 121113 verweer dat, wegens beperkte schade, slachtoffer kosten deskundige moet dragen faalt; ass. dient kosten te vergoeden
 49. Rb Oost-Brabant 031213 vergoedingsplicht voor kosten deskundigenbericht coulancehalve gematigd van € 350,00 naar € 200,00 per uur
 50. Hof 's-Hertogenbosch 040613 delay 3 weken na doorsnijding buigpees duim; helft kosten deskundigenonderzoek toewijsbaar
 51. Hof 's-Hertogenbosch 050313 OPS na tectyleren; voorschot deskundige niet tlv wg-er; vanwege toevoeging voorlopig tlv Staat
 52. Rb Groningen 241012 rapport VA geeft geen inzicht in medische situatie tot datum onderzoek, maar wel vaststelling restklachten; helft kosten vergoed
 53. Rb Rotterdam 020512 darmperforatie door steekwond; indien kosten medische advisering niet voor volledige vergoeding in aanmerking komen zou de toegang tot het recht in gevaar komen
 54. Rb Amsterdam 151211 whiplash; na neurologisch en neuropsychologisch onderzoek volgt psychiatrisch en reumatologisch onderzoek; voorschot voor rekening ass.
 55. Rb Rotterdam 310811 (geen letselschade) gevolgen betalingsonmacht terzake van deel kosten deskundige; conventioneel en reconventioneel
 56. Hof Amsterdam 081111 deskundige ziet zijn kosten gematigd tot minder dan 50% van de nota; daartegen staat geen rechtsmiddel open
 57. Rb Arnhem 230211 whiplash, rb gelast deskundigenbericht neuroloog en psychiater in bodemprocedure; kosten voor rekening eiser
 58. Hof Amsterdam 250111 aansprakelijkheid in voldoende mate aannemelijk voor kostenveroordeling deskundigenbericht terzake van die aansprakelijkheid
 59. Hof Arnhem 210910 deskundigenbericht bij gehoorschade als gevolg van het ploffen van een autoband bij Kwikfit; kosten voor gedaagde partij
 60. Rb Haarlem 210710 voorschot kosten deskundigenbericht voor rekening eiseres aangezien op haar de last rust het causaal verband te bewijzen
 61. Hof Den Bosch 270710 kosten ten laste van eisers
 62. Hof Den Bosch 180510 kosten BBZ komen voor vergoeding in aanmerking
 63. Rb Utrecht 020610 vraagstelling ter bepaling bewustzijn bij comateuze patient, kosten voor rekening aansprakelijke partij
 64. Rb Zutphen 140410 whiplash, na neuroloog en neuropsycholoog ook nog psychiater; kosten voor aansprakelijke partij
 65. Hof Arnhem 021009 doorbreking appelverbod ivm voorschot kosten, verdeling kosten deskber. 50-50
 66. Hof Den Bosch 101109 oordeel over appelverbod terzake van deskundigenbericht, kosten tlv aanspr,. partij
 67. Hof Arnhem 140709 doorbreking appelverbod nu rb partijen niet had gehoord over kosten deskundige
 68. Rb Dordrecht 020108 eiser dient voorschot deskundige te voldoen
 69. Hof A-dam 050707 benadeelde draagt kosten deskundigenonderzoek nu zij niet is geslaagd in het opgedr
 70. Rb Almelo 290807 kosten eenzijdig ingeschakelde deskundigen
 71. Rb Alkmaar 180707 gedaagde aansprakelijke partij dient de kosten van de deskundigen te voldoen

Subcategorieën

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies