Zoeken

Inloggen

Kosten deskundigenbericht

Kosten deskundigenbericht

Meer artikelen...

 1. RBLIM 080519 psychiatrisch desk. bericht, voorschot deskundige voor rekening slachtoffer; in debet gesteld
 2. RBROT 020317 voorschot deskundige voor wg-er gelet op ontbreken meetgegevens en onvoldoende inventarisatie risico's
 3. RBNHO 010318 delay deskundige hoeft verwerend arts niet te horen; gelet op GOMA en opstelling ass draagt ieder de helft van het voorschot
 4. Rb Rotterdam 300617 voorschot kosten deskundigenbericht 50/50 voor aansprakelijke partijen van zwembad- en verkeersongeval
 5. Rb Gelderland 220617 kosten deskundigenonderzoek 50/50 conform GOMA
 6. Hof Den Haag 110717 voorschot kosten deskundigenbericht tzv medische aansprakelijkheid ten laste van verzoekster, afwijkende GOMA regeling nvt
 7. Rb Midden-Nederland 070617 Toelichting van dhr. mr. J.F. Roth
 8. Hof Arnhem-Leeuwarden 070317 Deskundigenbericht was nodig om omvang van schade te bepalen; kosten hiervan komen daarom voor rekening geïntimeerde
 9. Hof 's-Hertogenbosch 080916 poging moord; kosten voorlopig deskundigenonderzoek ook voor rekening aansprakelijke partij als causaal verband niet komt vast te staan
 10. Hof Arnhem-Leeuwarden 160216 deskundigenbericht na darmperforatie en diathermisch letsel na kijkonderzoek; kosten deskundigenbericht geen grond v doorbreking appelverbod
 11. Rb Noord-NL 141015 whiplash zelfstandige; kosten rapportage verzekeringsarts voor verzekeraar, kosten rapportage arbeidsdeskundige voor slachtoffer
 12. Hof 's-Hertogenbosch 201015 toename kans blijvende schade van 30% naar 45%, 15% schade dient vergoed te worden; proceskosten en kosten deskundigenberichten volledig vergoed
 13. Rb Zeeland-West-Brabant 121015 kosten medisch deskundige, mede gezien inhoud rapport, voor initiator deskundigenbericht
 14. Rb Midden-NL 220715 kosten medisch deskundige afgewezen; had moeten trachten tot gezamenlijke expertise te komen, of anders voorlopig deskundigenbericht
 15. Hof 's-Hertogenbosch 280415 AOV hovenier: kosten deskundigenberichten tbv in totaal € 15.558,72 alsnog ten laste van verzekeraar
 16. Hof 's-Hertogenbosch 150714 AOV hovenier; aanvullend voorschot verzekeringsarts na eerder voorschot van € 5.372,40; ook ten laste van appellant
 17. Hof 's-Hertogenbosch 240315 kosten deskundigenbericht; onderscheid tussen door partij zelf gemaakte kosten ter vaststelling schade en door de rechter gelast deskundigenbericht
 18. Rb Overijssel 180215 verweer zorginstelling tav verdeling voorschot kosten faalt; beiden de helft
 19. Rb Midden-NL 051114 amputatie onderbeen na delay; oordeel over intrekking verzoekschrift en lot tegenverzoek zijdens verweerder; proceskostenveroordeling voor verweerder
 20. Rb Amsterdam 021014 beslissing over kosten deskundige; geen of onvoldoende aanknopingspunten dat sprake is van beroepsfout; kosten tlv verzoekster
 21. Rb 's-Hertogenbosch 140710 voorschot kosten deskundigenbericht tlv ziekenhuis vanwege gegronde medische tuchtklacht
 22. Rb Rotterdam 270814 epilepsie na mishandeling; 40% proportionele aansprakelijkheid; benoeming verzekeringsarts; voorschot voor rekening eiser
 23. Hof 's-Hertogenbosch 140114 PTSS moeder na overlijden kind bij bevalling; geen bezwaren tegen aanvullend voorschot deskundige; kosten tlv ziekenhuis
 24. Rb Den Haag 200614 uit rapport deskundige volgt dat oogartsen volgens de regels hebben gehandeld: kosten voorlopig deskundigenonderzoek voor verzoekster
 25. Rb Amsterdam 030714 beperkingen deels aan ongeval toe te rekenen; deskundigenonderzoek zonder meer gerechtvaardigd; ass dient de kosten te dragen
 26. Rb Rotterdam 190314 mislukte borstoperaties; voorschot is door arts niet betaald; uitgangspunt is dat sprake is van medisch onzorgvuldig handelen
 27. Rb Amsterdam 120913 kosten deskundigenberichten; na schikking zonder afspraken omtrent kosten draagt ieder de helft daarvan
 28. Rb Amsterdam 170414 kosten deskundigenberichten vanwege toezegging aansprakelijkheidsverzekeraar voor rekening verweerders
 29. Rb Amsterdam 010514 deskundigenbericht obv onvolledige verslaglegging door Commissie voor Beentumoren; kosten deskundigenbericht voor rekening Commissie
 30. Rb Rotterdam 190314 borstoperaties; voorschot deskundige is door de arts niet betaald; uitgangspunt is derhalve dat sprake is van medisch onzorgvuldig handelen
 31. Rb Noord-NL 060214 kosten voor rekening van de verzekeraar ondanks mogelijkheid alternatieve verklaring van klachten
 32. Rb Gelderland 121113 verweer dat, wegens beperkte schade, slachtoffer kosten deskundige moet dragen faalt; ass. dient kosten te vergoeden
 33. Rb Oost-Brabant 031213 vergoedingsplicht voor kosten deskundigenbericht coulancehalve gematigd van € 350,00 naar € 200,00 per uur
 34. Hof 's-Hertogenbosch 040613 delay 3 weken na doorsnijding buigpees duim; helft kosten deskundigenonderzoek toewijsbaar
 35. Hof 's-Hertogenbosch 050313 OPS na tectyleren; voorschot deskundige niet tlv wg-er; vanwege toevoeging voorlopig tlv Staat
 36. Rb Groningen 241012 rapport VA geeft geen inzicht in medische situatie tot datum onderzoek, maar wel vaststelling restklachten; helft kosten vergoed
 37. Rb Rotterdam 020512 darmperforatie door steekwond; indien kosten medische advisering niet voor volledige vergoeding in aanmerking komen zou de toegang tot het recht in gevaar komen
 38. Rb Amsterdam 151211 whiplash; na neurologisch en neuropsychologisch onderzoek volgt psychiatrisch en reumatologisch onderzoek; voorschot voor rekening ass.
 39. Rb Rotterdam 310811 (geen letselschade) gevolgen betalingsonmacht terzake van deel kosten deskundige; conventioneel en reconventioneel
 40. Hof Amsterdam 081111 deskundige ziet zijn kosten gematigd tot minder dan 50% van de nota; daartegen staat geen rechtsmiddel open
 41. Rb Arnhem 230211 whiplash, rb gelast deskundigenbericht neuroloog en psychiater in bodemprocedure; kosten voor rekening eiser
 42. Hof Amsterdam 250111 aansprakelijkheid in voldoende mate aannemelijk voor kostenveroordeling deskundigenbericht terzake van die aansprakelijkheid
 43. Hof Arnhem 210910 deskundigenbericht bij gehoorschade als gevolg van het ploffen van een autoband bij Kwikfit; kosten voor gedaagde partij
 44. Rb Haarlem 210710 voorschot kosten deskundigenbericht voor rekening eiseres aangezien op haar de last rust het causaal verband te bewijzen
 45. Hof Den Bosch 270710 kosten ten laste van eisers
 46. Hof Den Bosch 180510 kosten BBZ komen voor vergoeding in aanmerking
 47. Rb Utrecht 020610 vraagstelling ter bepaling bewustzijn bij comateuze patient, kosten voor rekening aansprakelijke partij
 48. Rb Zutphen 140410 whiplash, na neuroloog en neuropsycholoog ook nog psychiater; kosten voor aansprakelijke partij
 49. Hof Arnhem 021009 doorbreking appelverbod ivm voorschot kosten, verdeling kosten deskber. 50-50
 50. Hof Den Bosch 101109 oordeel over appelverbod terzake van deskundigenbericht, kosten tlv aanspr,. partij
 51. Hof Arnhem 140709 doorbreking appelverbod nu rb partijen niet had gehoord over kosten deskundige
 52. Rb Dordrecht 020108 eiser dient voorschot deskundige te voldoen
 53. Hof A-dam 050707 benadeelde draagt kosten deskundigenonderzoek nu zij niet is geslaagd in het opgedr
 54. Rb Almelo 290807 kosten eenzijdig ingeschakelde deskundigen
 55. Rb Alkmaar 180707 gedaagde aansprakelijke partij dient de kosten van de deskundigen te voldoen

Subcategorieën

Deze website maakt gebruik van cookies