Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Arnhem 210910 deskundigenbericht bij gehoorschade als gevolg van het ploffen van een autoband bij Kwikfit; kosten voor gedaagde partij

Hof Arnhem 210910 deskundigenbericht bij gehoorschade als gevolg van het ploffen van een autoband bij Kwikfit; kosten voor gedaagde partij

2.15  Het voorschot op de kosten van het deskundigenbericht zal vooralsnog ten laste worden gebracht van Kwik-Fit. Zij heeft immers jegens [appellant sub 2] onrechtmatig gehandeld (namelijk in strijd met de mede ter voorkoming van gehoorschade strekkende brochure) en haar gehoorschade kan daarvan goed het gevolg zijn. De kosten van het onderzoek zijn door de te benoemen deskundige voorlopig begroot op € 1.800,--. [appellant sub 2] heeft niet binnen de gestelde termijn gereageerd op het verzoek van het hof zich uit te laten over de hoogte van het voorschot op de kosten van het deskundigenonderzoek. Kwik-Fit heeft zich bij brief van 24 juni 2010 verenigd met de hoogte van bedoeld voorschot.
LJN BN9397