Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof 's-Hertogenbosch 140114 PTSS moeder na overlijden kind bij bevalling; geen bezwaren tegen aanvullend voorschot deskundige; kosten tlv ziekenhuis

Hof 's-Hertogenbosch 140114 PTSS moeder na overlijden kind bij bevalling; geen bezwaren tegen aanvullend voorschot deskundige; kosten tlv ziekenhuis

vervolg op: hof-s-hertogenbosch-090413-ptss-moeder-na-overlijden-kind-bij-bevalling-keuze-psychiater-obv-wetenschappelijke-index
hof-s-hertogenbosch-190612-ptss-moeder-overlijden-kind-bij-bevalling-schade-veroorzaakt-door-verdriet-om-verlies-van-kind-komt-niet-voor-vergoeding-in-aanmerking
rb-maastricht-181006-onvoldoende-toezicht-bij-bevalling-dood-geboren-kind-eigen-schade-moeder en
rb-maastricht-220306-ptts-na-overlijden-baby-door-fout-arts


14 Het tussenarrest van 9 april 2013

41.1.
Bij genoemd tussenarrest heeft het hof bepaald dat een deskundigenonderzoek zal worden verricht door dr. E. Vermetten. Verder is bepaald dat het voorschot van € 2.735,56 voorlopig ten laste van het AZM komt. Indien de kosten van de deskundige dit voorschot te boven mochten gaan, is de deskundige verzocht het hof daarover tijdig in te lichten.
Bij e-mailbericht van 1 december 2013 heeft de deskundige het hof bericht dat zijn werkzaamheden omvangrijker zijn dan verwacht en heeft hij om een aanvullend voorschot van € 1.094,23 verzocht.

14.2.
Bij brief van 4 december 2013 heeft de griffier van dit hof partijen in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. Bij brief van 13 december 2013 heeft mr. Van der Ven het hof laten weten dat het AZM geen bezwaar heeft tegen het gevraagde aanvullend voorschot en bij brief van 17 december 2013 heeft mr. Poortman bericht dat [appellante] vanzelfsprekend geen bezwaar heeft tegen verhoging van het voorschot. Het hof zal derhalve beslissen zoals hierna in het dictum is bepaald. ECLI:NL:GHSHE:2014:25