Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Dordrecht 020108 eiser dient voorschot deskundige te voldoen

Rb Dordrecht 020108 eiser dient voorschot deskundige te voldoen
2.8.  De deskundige heeft zijn kosten vooralsnog begroot op € 1.000. Overeenkomstig art. 195 Rv dient [eiser] dat bedrag bij wijze van voorschot ter griffie te deponeren. Hierbij neemt de rechtbank in acht dat [gedaagde] weliswaar (enige) aansprakelijkheid erkent, maar nu juist niet voor dit deel van het geschil. Overigens stelt [eiser] dat hij nog steeds een uitkering ontvangt die recht zou geven op gesubsidieerde rechtsbijstand en dat hij daarom als een on- of minvermogende partij kan worden gezien en dat hij voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de Wet tarieven burgerlijke zaken. Echter, dat aan hem daadwerkelijk ingevolge de Wet op de rechtsbijstand een toevoeging is verleend of ten aanzien van hem ingevolge de Wet tarieven in burgerlijke zaken het vast recht daadwerkelijk gedeeltelijk in debet is gesteld zoals bedoeld in artikel 195 Rv, is gesteld noch gebleken. Er doet zich derhalve niet de situatie voor dat geen voorschot aan [eiser] kan worden opgelegd. LJN BC1403