Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Noord-NL 060214 kosten voor rekening van de verzekeraar ondanks mogelijkheid alternatieve verklaring van klachten

Rb Noord-NL 060214 whiplash, rb gelast gecombineerde expertise door neuroloog en VA obv IWMD-vraagstelling met aanvullende vraag;
- kosten voor rekening van de verzekeraar ondanks mogelijkheid alternatieve verklaring van klachten

- de kosten van de deskundigen 

3.16. X heeft verzocht te bepalen dat de kosten van het voorlopig deskundigenrapport zullen worden gedragen door Unigarant. Unigarant heeft zich daar tegen verweerd, aanvoerende dat het redelijk is dat X de kosten voor de deskundige betaalt, nu op basis van de medische adviezen van de verzekeringsgeneeskundige van Unigarant niet kan worden uitgesloten dat er een alternatieve verklaring is voor de klachten die X ervaart. De rechtbank ziet aanleiding om af te wijken van het uitgangspunt dat de verzoeker het voorschot van de deskundigen dient te voldoen nu Unigarant de aansprakelijkheid voor het ongeval heeft erkend. Het enkele feit dat de verzekeringsgeneeskundige niet uitsluit dat de klachten die X ervaart een alternatieve verklaring zouden kunnen hebben, is onvoldoende reden om X de kosten van de deskundigen te laten dragen. De rechtbank zal daarom bepalen dat Unigarant het voorschot van de deskundigen dient te voldoen. 

- de voortgang van de procedure 

3.17. De rechtbank houdt iedere verdere beslissing aan. 

Met dank aan mr. A.P. Hovinga, Advocatenkantoor Hovinga, voor het inzenden van deze uitspraak. Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2014/rb-noord-nl-060214