Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Noord-NL 141015 whiplash zelfstandige; kosten rapportage verzekeringsarts voor verzekeraar, kosten rapportage arbeidsdeskundige voor slachtoffer

Rb Noord-NL 141015 whiplash, beperking looptijd schade eigenaar kinderkledingzaak, omdat zij ander passend werk had kunnen verrichten;
- smartengeld bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en opgeven eigen zaak: € 6.000,-; onvoldoende gesteld tzv huishoudelijk hulp;
 veroordeling tot verstrekken belastinggarantie;

- kosten rapportage verzekeringsarts voor verzekeraar, kosten rapportage arbeidsdeskundige voor slachtoffer

vervolg op: rb-noord-nl-010415-whiplash-eigenaar-kinderkledingzaak-uit-rapportages-verzekeringsarts-en-arbeidsdeskundige-blijkt-met-passende-werkzaamheden-geen-verlies-verdienvermogen

2.12. 

Aangezien partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de proceskosten compenseren in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt, behalve ten aanzien van de voorlopig in debet gestelde deskundigenkosten.
Ten aanzien van [Eiseres] is een totaalbedrag van € 11.905,25 aan deskundigenkosten voorlopig in debet gesteld. In het verlengde van wat onder 2.9. is verwoord, is de rechtbank van oordeel dat Allianz de kosten van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek (€ 5.750,50) moet dragen, omdat dit onderzoek zag op het vaststellen van arbeidsbeperkingen die het gevolg zijn van het ongeval waarvoor Allianz aansprakelijk is. Voor de kosten van het arbeidsdeskundig onderzoek (€ 6.154,75) ligt dit anders. Dit onderzoek zag in hoge mate op de vraag of [Eiseres] geschikt was voor het doorwerken in haar eigen bedrijf en wat zij daarmee had kunnen verdienen. Gelet op de beslissing die hierover volgt, acht de rechtbank het niet redelijk deze kosten ten laste van Allianz te brengen. [Eiseres] zal deze moeten dragen. www.stichtingpiv.nl