Overslaan en naar de inhoud gaan

RBGEL 140623 kosten deskundige € 17.705,93 bij oogheelkundig onderzoek

RBGEL 140623 60% aansprakelijkheid voor chronisch droge ogen syndroom na ooglaserbehandeling; Schending informed consent; geen omkeringsregel
- kosten deskundige € 17.705,93 bij oogheelkundig onderzoek

De kosten van het voorlopig deskundigenbericht zijn bij beschikking van deze rechtbank van 15 april 2022 in de procedure met nummer C/05/369887 / HA RK 20-92 begroot op € 17.705,93 inclusief btw en in debet gesteld van [eiser] . Bij beschikking van 14 juli 2022 is vervolgens bepaald dat in de onderhavige bodemprocedure zal worden beslist wie van partijen zal worden veroordeeld in de schadeloosstelling en het loon van de deskundige. De rechtbank is van oordeel dat Nextmark c.s., als aansprakelijke partij, de kosten van het voorlopig deskundigenbericht geheel moet dragen. Er is geen reden om een deel van die kosten voor rekening van [eiser] te laten, aangezien het deskundigenbericht nodig was om de aansprakelijkheid van Nextmark als zodanig vast te stellen en Nextmark c.s. overwegend in het ongelijk zal worden gesteld. De rechtbank zal bepalen dat Nextmark c.s. het in debet gestelde bedrag van € 17.705,93 aan ‘s Rijks kas dient te voldoen. ECLI:NL:RBGEL:2023:3213

1Hoge Raad 20 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2141, NJ 1997, 328

2Hoge Raad 23 november 2001, NJ 2002, 386 en 387

3Hoge raad 31 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6092, NJ 2011, 250 (Nefalit/Keramus), Hoge Raad 24 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BA1799, NJ 2011, 251 (Fortis/Bourgonje)

4mr. A.J. Van en mr. R.P. Wijne “Lies, damned lies, and statistics”, TvVP 2012/1.3, en mr. A.J. Van “Kansschade of proportionele aansprakelijkheid”, TvVP 2021/2.1