Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Utrecht 190907 kosten rechtsbijstand voor rekening van rechtsbijstandverz.; bgk afgewezen

Rb Utrecht 190907 kosten rechtsbijstand voor rekening van rechtsbijstandverzekeraar; gevorderde bgk afgewezen
4.26.  [Eiser] vordert een bedrag van EUR 8.295,30, te vermeerderen met 19% BTW wegens gemaakte buitengerechtelijke kosten. Fortis ASR stelt dat deze kosten door de rechtsbijstandverzekeraar van [eiser] zijn betaald, zodat [eiser] geen schade heeft geleden. [eiser] heeft dit niet betwist maar heeft ter comparitie verklaard dat het feit dat [eiser] verzekerd was voor de kosten van rechtsbijstand niet zonder meer betekent dat hij deze kosten niet van Fortis ASR kan vorderen.

4.27.  De rechtbank is van oordeel dat uit de stellingen van partijen blijkt dat [eiser]’ kosten voor rechtsbijstand voor rekening komen van de rechtsbijstandverzekeraar, zodat hij op dit punt geen schade lijdt. Dit zou anders kunnen zijn als tussen [eiser] en zijn rechtsbijstandverzekeraar was overeengekomen dat de rechtsbijstandverzekeraar deze kosten slechts vergoedde onder de voorwaarde dat [eiser] deze kosten niet van een derde vergoed zou krijgen. Gesteld noch gebleken is echter dat een dergelijke afspraak tussen [eiser] en zijn rechtsbijstandverzekeraar is gemaakt. Voorts is niet gesteld of gebleken, dat de rechtsbijstandverzekeraar van [eiser] haar vordering ter incasso aan [eiser] heeft gecedeerd. De gevorderde buitengerechtelijke kosten zullen daarom worden afgewezen.
LJN BB4201

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies