Zoeken

Inloggen

Kosten rechtsbijstandverzekeraar

Kosten rechtsbijstandverzekeraar

Meer artikelen...

 1. RBAMS 130918 gelet op polisvw rechtsbijstandverz verhaalsplicht tzv kosten; kosten toegewezen
 2. PHR 060320 géén recht op vrije advocaatkeuze voor lid, tevens wn-er, van FNV in arbeidsgeschil; FNV is geen (schade)verzekeraar
 3. GHAMS 191119 uitleg na-u bepaling in voorwaarden SVI; ARAG als voorliggende ass. tzv BGK; invloed 7:959 lid 1 in relatie tot 6:96 BW; oneerlijk beding idzv Richtlijn 93/13/EEG
 4. RBAMS 201218 kosten komen voor rekening van rb-ass; geen belang bij begroting van de verzekerde kosten
 5. GHDHA 180918 kosten tegenexpert ondanks voorschot rechtsbijstandverzekeraar voor rekening wederpartij
 6. Rb. Gelderland 140617 deelgeschil; vergoeding buitengerechtelijke kosten; overleggen polisvoorwaarden noodzakelijk
 7. Rb Gelderland 111016 hond loopt verzoekster ondersteboven; afwijzing kosten nu deze door rechtsbijstandverzekeraar worden gedragen
 8. Parket bij de Hoge Raad 260716 Vrije advocaatkeuze bij ontslagprocedure bij UWV
 9. Rb Amsterdam 080116 (geen letsel) FNV niet gehouden tot vergoeding kosten externe rechtshulpverlener wegens wanprestatie
 10. Hof 's-Hertogenbosch 020615 afwijzing gevorderde buitengerechtelijke incassokosten vanwege rechtsbijstandverzekering
 11. Rb Gelderland 040714 kosten gevorderd 13:20 uur x € 125,-; begroot op griffierecht, want rechtsbijstandsverzekeraar heeft kosten vergoed
 12. Rb Rotterdam 180614 geen dekking kosten obv rechtsbijstandsverzekering, dus wel belang bij veroordeling; gevorderd en toegewezen 18 x € 205, totaal € 4.970,15
 13. Rb Oost-Brabant 020514 kosten gevorderd obv € 250,- excl. 6% en 21%, totaal € 7.310,82; niet begroot, want geen belang vanwege rechtsbijstandsverzekering
 14. Rb Oost-Brabant 121113 kosten rechtsbijstandverzekeraar gevorderd en begroot op € 1.500,=, niet met B.T.W. belast
 15. Rb Den Haag 250213 deelgeschilprocedure uitdrukkelijk niet bedoeld voor verhaal van bgk door rechtsbijstandsverzekeraars
 16. Rb Groningen 210912 gevorderd, begroot, maar niet toegewezen; 6 uur x € 180,-- + griffierecht; rechtsbijstandsverzekering geen belemmering voor veroordeling in proceskosten
 17. Rb 's-Hertogenbosch 290512 kosten niet begroot; geen schade omdat de kosten worden gedragen door rechtsbijstandsverzekering
 18. Rb 's-Hertogenbosch 080512 kosten rechtbijstandverzekeraar wél begroot, niet toegewezen (8 uur x € 90,-), conform eis
 19. Rb 's-Gravenhage 011111 verzoeken t.z.v. delay na darmperforatie afgewezen; kosten gematigd tot € 5000,00 en niet toegewezen vanwege rechtsbijstandverzekering
 20. Rb Oost-Brabant 261114 BGK toegewezen, algemene voorwaarden FNV-Bouw bepalen dat deze verhaald dienen te worden
 21. Rb Noord-Holland 191114 verschotten en BGK worden vergoed door rechtsbijstandsverzekering; geen schade slachtoffer
 22. Rb Den Haag 300713 deelgeschil; kosten afgewezen bij gebrek aan belang vanwege rechtsbijstandsverzekering
 23. Rb Zutphen 251012 kosten niet begroot; rechtsbijstandverz. dekt kosten en verzoeker heeft de kosten niet als gemachtigde/lasthebber van de verzekeraar gevorderd
 24. Rb Arnhem 140912 BGK afgwezen; kosten zijn geen eigen schade, maar kosten door FNV Bouw gemaakt
 25. Rb Alkmaar 120510 SRK subrogeert terzake van kosten van verhaal materiele schade in 345 zaken; begroting uurtarief (€ 63,00)
 26. Hof Arnhem 140709 rechtsbijstandverzekeraar vergoedt kosten, eiser lijdt geen schade
 27. Hof L.warden 030209 alg. voorwaarden FNV ledenservice maken verhaal kbr mogelijk
 28. Rb Utrecht 190907 kosten rechtsbijstand voor rekening van rechtsbijstandverz.; bgk afgewezen
 29. Rb Arnhem 150807 vanwege aanwezigheid van rechtsbijstandverzekering geen vorderingsrecht voor eiser
 30. Rb Den Bosch, 070606 buitengerechtelijke kosten blijven voor rekening rechtsbijstandverzekeraar

Deze website maakt gebruik van cookies