Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof 's-Hertogenbosch 260716 kosten deelgeschil obv ruim 27 uur toegewezen, totaal € 6.734,73; proceskostenvergoeding appel conform liquidatietarief

Hof 's-Hertogenbosch 260716 hoger beroep na deelgeschil; electromonteur valt bij werkzaamheden op locatie na schok van ladder; onvoldoende toezicht;
- kosten deelgeschil obv ruim 27 uur toegewezen, totaal € 6.734,73; proceskostenvergoeding appel conform liquidatietarief

3.5.17. Overige grieven:

3.5.17.1. De overige grieven behoeven gelet op de vernietiging geen afzonderlijke bespreking, maar de inhoudelijke kwesties welke daarbij aan de orde worden gesteld dienen vanzelfsprekend, tegen de achtergrond van de ingestelde vorderingen, wel te worden behandeld.
3.5.17.1. Afgezien van de gevorderde (en toe te wijzen) verklaring voor recht gaat het nog om de volgende vorderingen:
A. materiële schade (verlies verdienvermogen) € 2.758,19
B. overige materiële schade € 1.200,--
C. immateriële schade € 17.500,--
D. buitengerechtelijke kosten groot € 7.113,49
E. vergoeding kosten deelgeschil € 6.734,73
F. proceskostenvergoeding appel € 8.574,89 subsidiair conform liquidatietarief.
3.5.17.3. Wat de posten A. B. en C. betreft: de deelgeschillenprocedure is er juist voor bedoeld om naar verhouding snel een uitspraak te verkrijgen omtrent aansprakelijkheid, vooruitlopend op een geschil omtrent de omvang van de schade. De schadeposten zijn gemotiveerd betwist en niet op eenvoudige wijze en snel vast te stellen. Mitsdien dienen deze in het kader van de bodemprocedure aan de orde te worden gesteld.
3.5.17.3. Post D: In eerste aanleg heeft [geïntimeerde] uitgebreid verweer gevoerd. Volgens [geïntimeerde] is aan de vereisten overeenkomstig de dubbele redelijkheidstoets welke in art. 6:96 BW besloten ligt niet voldaan. In hoger beroep heeft [appellant] zijn vordering op dit onderdeel aangepast en andermaal gespecificeerd. In hoger beroep wordt geen ander verweer meer gevoerd dan dat [geïntimeerde] helemaal niet aansprakelijk is. Op de aangepaste specificaties wordt niet ingegaan. Bij gebreke van inhoudelijke betwisting is deze post (die uitgaat van ruim 27 uur werk van de advocaat) toewijsbaar.
3.5.17.3. Voor post E. geldt in grote lijnen hetzelfde. Deze post is toewijsbaar.
3.5.17.3. Voor post F. geldt dat naar de jurisprudentie van de Hoge Raad in een hoger beroep van een deelgeschilprocedure de normale regeling inzake de proceskosten geldt, hetgeen leidt tot een veroordeling overeenkomstig het liquidatietarief. [geïntimeerde] dient daarin te worden veroordeeld nu zij de grotendeels in het ongelijk gestelde partij is. ECLI:NL:GHSHE:2016:3167