Zoeken

Inloggen

Kosten van Deelgeschil

Kosten van Deelgeschil

Meer artikelen...

 1. RBDHA 101218 kosten verzocht en begroot, niet toegewezen: € 143,00 eigen bijdrage, € 78,00 griffierecht, totaal € 221,00
 2. RBAMS 170119 verzocht en toegewezen 20 uren x 250,00 + 6% + 21% = 6.413,00
 3. RBMNE 311018 kosten verzocht 30 uur x € 220,00 + 6% + 21%, toegewezen 20 uur x € 220,00 + 21%; kantoorkosten niet onderbouwd
 4. RBDHA 100119 kosten verzocht 20 X € 247 + 6% + 21%, begroot, niet toegewezen 15 x € 247 excl kantoorkosten, incl BTW
 5. RBAMS 201218 kosten komen voor rekening van rb-ass; geen belang bij begroting van de verzekerde kosten
 6. RBROT 201218 deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht; vooral ingesteld met het doel betaling van facturen te verkrijgen
 7. RBROT 281218 kosten verzocht 12 u x 235,00 + 21% btw + 6%, toegewezen 7.5 uren x € 190,- + 21% + 6%
 8. RBDHA 141217 kosten verzocht en toegewezen 10.2 uur x € 235,00, + 6% + 21%
 9. RBDHA 090118 verzocht 19 u x € 245,00, + 7% kantoorkosten + 21% btw toegewezen 15 uur x 245,00 + 7 + 21%
 10. RBROT 281218 kosten begroot op nihil; Voor voorgestane proceskostenveroordeling biedt de wettelijke regeling deelgeschilprocedure geen ruimte
 11. RBAMS 061218 kosten begroot niet toegewezen, cf verzoek: 25 uur x € 180,00 te vermeerderen met 21% btw
 12. RBAMS 031218 kosten begroot, niet toegewezen, cf verzoek, op 6.431,50; geen specifiek verweer gevoerd
 13. RBNNE 301118 kosten verzocht en toegewezen € 14.598,68 inclusief kosten Baan Hofman; onbetwist, ook op het punt van de ES
 14. RBDHA 270618 Begroting kosten kan achterwege blijven
 15. RBMNE 071118 kosten gevorderd 8635,55 (9:54 x 225,00 +6 + 21% en 14:36 x € 270,00 + 6 + 21%) toegewezen € 2.856,99
 16. RBAMS 151118 kosten gevorderd 24,5 uur x € 245 + 6% + 21 % toegewezen m.u.v. de kantoorkosten
 17. RBOVE 191118 kosten deelgeschil gevorderd en toegewezen € 8.951,91
 18. RBLIM 301118 verzocht 19 uur x € 250,-- + 6%; toegewezen 10 x € 250,-- + 6%
 19. RBMNE 171018 kosten verzocht 12 x € 245,00 + 6% + 21% begroot 15 x € 245,00 incl BTW; kantoorkosten afgewezen, niet nader toegelicht en onderbouwd
 20. RBROT 211118 verzocht 29 uur x € 200 + 21%, toegewezen 24 uur x 200 + 21%
 21. RBROT 011118 geen kostenbegroting, verzoek onnodig/onterecht
 22. RBROT 181018 kosten deelgeschil gevorderd 14 uur x € 235 + 6% + 21%, begroot obv 8 uren
 23. RBROT 301018 kosten begroot, niet toegewezen; cf verzoek 6,85 x € 235,- + 6% + 21%
 24. RBROT 241018 kosten deelgeschil: gevorderd 16,1 uur x € 267,50; licht bovenmatig; toegewezen 12 uur x 267,50
 25. RBROT 091018 geen begroting kosten; volstrekt onnodig of onterecht deelgeschil
 26. RBAMS 181018 kosten deelgeschil en overige bgk; gevorderd € 9.250,00; toegewezen 50 % vanwege eigen schuld
 27. RBMNE 190918 kosten gevorderd en toegewezen 20,3 uur x € 225,- + 6,5 % = € 5.885,92
 28. RBAMS 310518 kosten gevorderd (?) en toegewezen 30 uur x 235 = € 7.050,00, inclusief BTW waarbij in het uurtarief rekening was gehouden met 25% ES
 29. RBDHA 011018 geen urenspecificatie ingebracht, kosten begroot op twee punten cf liquidatietarief + griffierecht, totaal € 1.001
 30. RBAMS 190718 kosten gevorderd obv € 250,- per uur + kantoorkosten; begroot en toegewezen 18 × € 225,- + btw + griffierecht
 31. RBROT 190918 ondanks inhoudelijke behandeling deelgeschil kosten afgewezen omdat procedure onnodig gevoerd is
 32. RBNNE 280818 kosten verzocht en toegewezen obv 28,7 x € 248,00 + 6%; kantoorkosten mss niet meer van deze tijd, maar daarmee nog niet onredelijk
 33. GHARL 040918 hoger beroep deelgeschil; geen ruimte voor compensatie van kosten in deelgeschil
 34. RBGEL 280417 kosten verzocht 23,9 x 265 + 6 %, toegewezen 18 x 230 + 6%
 35. RBNHO 010818 ongeval in trappenhuis; kosten gevorderd 16 uur x € 220,00; toegewezen tot 11 uur.
 36. RBGEL 240718 kosten gevorderd en toegewezen: 7:45 uur x 240 + 5% + 21% + griffiegelden
 37. RBMNE 310718 - kosten gevorderd € 4.472,43, niet begroot vanwege ontbreken specificatie
 38. RBMNE 090818- kosten gevorderd en begroot op € 3.480,46 (10,24 uur x € 265,- + 6% + btw)
 39. RBNHO 260718 verzekerd ziekenhuis niet in de procedure opgeroepen - Vanwege niet ontvakelijkheid verzoek geen kostenbegroting
 40. RBOVE 090718- kosten deelgeschil, verzocht 49,8 x € 225,00 incl kantoorkosten; toegewezen 30 x 225,00
 41. RBMNE 110718 kosten verzocht 16 uren x € 220,00 + 5% + 21%, toegewezen tot 85% vanwege eigen schuld
 42. RBDHA 191217 kosten: verzocht en begroot: € 3.858,00
 43. RBDHA 140318 kosten begroot op nihil bij ontbreken specificatie
 44. RBGEL 050718 kosten deels volstrekt onterecht gemaakt, deels uurtarief van hooguit € 100,00 + 6% + 21% vanwege incassokarakter procedure
 45. RBMNE 250718 kosten: gevorderd 26 uren, begroot op 20 uren x € 220,- + 7% + 21 % + € 476 = € 6.172,68
 46. RBGEL 030718 kosten verzocht (18,17 uur × € 150,00 + 26,83 uur × € 352,50) = 45 x € 270,74 + 21%, begroot obv 25 uur
 47. RBGEL 070618 verzocht (na correctie) en toegewezen 20 u x € 190,00 + 21%, verschotten afgewezen vanwege onduidelijke relatie met deelgeschil
 48. RBGEL 140518 gevorderd 25 uur á € 260,00 + 21%, totaal € 8.153,00; begroot obv 22 uur
 49. RBNNE 160718 verzocht 23 uur x € 240 + 6% + 21%; begroot op 23 x € 240 + 21%
 50. RBAMS 310518 kosten begroot op € 4.286,78 inclusief btw, kantoorkosten en griffierecht
 51. RBMNE 050718 verzoek onterecht en onnodig ingesteld
 52. RBAMS 240518 kosten gevorderd 18 x € 285,-, toegewezen 13 x 240 x 2/3 deel vanwege niet ontvankelijkheid deel vordering
 53. RBGEL 120718 geen begroting kosten nu opgave uurtarief, uren en concrete beschrijving van de verrichte werkzaamheden ontbreekt
 54. RBGEL 310518 gevorderd 46 uur, toegewezen 30 uur x € 175,00 + 6% + 21%
 55. GHSHE 030718 eigen schuld bromfiets leidt tot circa 75% korting op kostenveroordeling in deelgeschil
 56. RBAMS 080518 verzocht en toegewezen 20,7 x € 248,- + 6% kantoorkosten en BTW € 6.584,3
 57. RBAMS 170518 matiging uren en afwijzing kantoorkosten; toegewezen € 6.462 (20 uren ipv 27 x € 255,- + 21%) + € 291,-
 58. RBGEL 150318 kosten t/m indiening verzoekschrift toegewezen: € 5.007,00 (15 uur x € 260,00 + 21% + griffierecht)
 59. RBLIM 070618 aantal uren en uurtarief niet onredelijk; € 6.346,45 (21 uren x € 235,00 + 6% + 21% + griffierecht)
 60. RBGEL 150318 begroting, niet toegewezen, conform verzoek; 22,5 uren x € 229,90
 61. Rb Den Haag 140618 begroting kosten: € 75% x € 4.037,00 (12 uren x € 250,00 + griffierecht)
 62. RBLIM 080313 bodemprocedure ligt in de huidige stand van het debat tussen partijen voor de hand; afwijzing kosten
 63. RBGEL 250418 kosten toegewezen, cf verzoek: € 6.028,22 (20 uur à € 235,00 + 21% + 6%); vermeerderd met griffierecht
 64. RBGEL 160518 kosten gevorderd 39,1 x 225 bovenmatig, toegewezen 28,4 x € 225,00 + 69 km x € 0,50
 65. RBGEL 170418 gelet op aard van het verzoek géén tarief à € 285,00; begroting en toewijzing kosten: 5 uren à € 100,00 + 6% + 21%
 66. RBDHA 160518 kosten begroot en toegewezen: 10 uren x € 225 excl. 21% i.p.v. 17,5 uur x € 225 excl. 21%
 67. RBMNE 020518 kosten begroot en toegewezen: € 6.128,00 (20 uren à € 250,00 +21% + griffie)
 68. RBMNE 250418 kosten verzocht en begroot op 21 uur x 270 + kantoorkosten, griffiegeld en BTW € 7.272,34
 69. RBAMS 100418 kosten atypische deelgeschilprocedure toegewezen 68 uur x 235,00 (excl BTW) x 35% ivm eigen schuld
 70. RBMNE 250418 gevorderd 10.235,15 , toegewezen 15 uren x € 190,00 + 6 % + 21% = € 3.655,41
 71. RBDHA 210218 deelgeschil volstrekt onnodig
 72. RBNHO 260418 toegewezen, cf verzoek, 14 uur x 255, maar kantoorkst worden geacht in dit tarief verdisconteerd te zijn
 73. RBDHA 140218 Deelgeschil stuit af op gegeven dat er al vaststellingsovereenkomsten zijn gesloten - volstrekt onnodig of onterecht ingestelde procedure
 74. RBDHA 160118 kosten begroot en toegewezen: € 3.844,40 (12 uur à € 245 + 21 % + griffierecht van € 287) i.p.v. € 10.245,61 (32,30 uur à € 245 + 7 % + 21 %)
 75. RBMNE 181017 kosten begroot: € 5.523,00 (20 uur x € 225 + 21% + griffierecht); kantoorkosten inbegrepen in uurtarief
 76. RBMNE 070318 kosten begroot: € 3.291 (incl. 6% + 21% + griffierecht)
 77. RBROT 050318 matiging uren: 11 uren i.p.v. 16 uren à € 250,00 + 3 uren reistijd à € 200 per uur excl. BTW en griffierecht
 78. RBOBR 060418 kosten deelgeschil € 230,00 + 6 % = 3.333,43 incl btw, te verhogen met de nota van het NRL
 79. RBROT 050418 kosten begroot en toegewezen: (9 x € 196,23 =) € 1.766,07 + griffierecht
 80. RBLIM 300318 deelgeschilprocedure volstrekt onnodig en onterecht ingesteld
 81. RBROT 020318 kosten gevorderd 44,5 uur x 240,00; toegewezen 41 uur x 200 (+6 +21%)
 82. RBOBR 050917 toegewezen 30 uur á 235,00 & 245,00; 60 % eigen schuld in mindering
 83. RBLIM 040215 Gemeente heeft toedracht nimmer betwist; daarom, ondanks afwijzing deelgeschil over aansprakelijkheid, wel kostenveroordeling
 84. Rb Limburg 060318 gevorderd 7 uren en 48 min. a 230 en 10 uren en 6 minuten a 240, toegewezen 8 uur a 230, 4 uur a 240
 85. Rb Limburg 080318 kosten gevorderd 24,7 uur x € 255,-- + 6% kantoorkosten + 21% BTW toegewezen 19,7 uur
 86. Rb Noord-Nederland 011117 kosten gevorderd obv 28,70 uur; begroot, niet toegewezen, obv 20 uur x € 297,00 + 7% + 21%, totaal € 7.603,20
 87. Rb Noord-Nederland 020517 matiging uren: 24 i.p.v. 34; kosten begroot op € 7.899,84 (24 uur x € 245,00 + 7% + 21%)
 88. Rb Midden-Nederland 220218 kosten gevorderd en begroot (niet toegewezen) op € 3.423,00
 89. Rb Limburg 061217 kosten gevorderd en toegewezen obv 10 uur x € 297,- en 10 uur x € 245,- + 7% + BTW + griffierecht
 90. Hof Amsterdam 181212 kosten niet in redelijkheid gemaakt
 91. Rb Den Haag 120218 kosten gevorderd: € 5.402,00; begroot en toegewezen € 4.010,50 obv 13 uren à € 250,00 + BTW en griffierecht, geen kantoorkosten
 92. Rb Gelderland 211117 kosten gevorderd en toegewezen: € 5.691,84 (16 uur x € 280,00 per uur + 5% + 21%) en griffierecht
 93. Rb Noord-Holland 010218 kosten deelgeschil gevorderd en begroot, niet toegewezen, op € 2.541,-
 94. Rb Rotterdam 271217 kosten toegewezen obv 18 uren ipv 23,10 uren x € 265,00 + 21% + griffierecht = € 6.058,70
 95. Rb Gelderland 160118 kosten toegewezen: 22 uren ipv de gevorderde 37 uren x € 245,00 + 7% + 21% griffierecht
 96. Rb Amsterdam 220118 kosten begroot en toegewezen: € 9.003,85 excl. griffie
 97. Rb Oost-Brabant 300118 matiging uren: begroot 16 uur à € 270,00 (excl. 6% + btw) ipv 26,6 uur + 10 uur tzv voorbereiding zitting
 98. Rb Midden-Nederland 070218 kosten gevorderd en toegewezen obv 15 uur à € 225,00 excl. btw en griffierecht
 99. Rb Midden-Nederland 061217 kosten verzocht 22 uren x € 265,00 + BTW + 6,5% kantoorkosten, begroot op 12 uren x € 220,00 + BTW
 100. Rb Noord-Holland 210716 matiging uren; 20 uren ipv 27 uren à € 250,00 (exl. btw en kantoorkosten), ivm eigen schuld 50% toegewezen
 101. Rb Midden-Nederland 200917 begroting kosten: € 2.589,40 (incl. btw en kantoorkosten); kosten toegewezen minus 25% vanwege gordelkorting
 102. Rb Midden-Nederland 181017 kosten begroot en toegewezen op € 6.655,00 (incl. btw en excl. griffie)
 103. Rb Overijssel 300118 deelgeschilprocedure is volstrekt onnodig of onterecht ingesteld
 104. Rb Oost-Brabant 290118 kosten gevorderd obv 16,5 uren, begroot obv 10,5 uren à € 230,00 + 7% +21% + griffierecht + 3 uur reistijd x € 100,00 + 21%
 105. Rb Rotterdam 220118 kosten verzocht € 5.350,- + BTW; begroot op € 5.000,- + BTW obv 16 + 4 uur x € 250,-
 106. Rb Noord-Nederland 180118 kosten begroot op € 9.163,64 inclusief griffierecht
 107. Rb Overijssel 211216 kosten begroot en toegewezen obv € 235,- per uur excl. btw, totaal € 4.268,90 incl. btw en griffierecht
 108. Rb Midden-Nederland 131217 kosten begroot op € 1.200,00 (8 uur x uurtarief van € 150,00)
 109. Rb Noord-Holland 221217 aantal uren met 3 uur gematigd; 5% kantoorkosten gehandhaafd; kosten begroot op € 7.082,55 + griffierecht
 110. Rb Midden-Nederland 061217 kosten gevorderd € 7.310,82; strikt genomen zou verzoekster zelfs in kosten kunnen worden veroordeeld, compensatie kosten vanwege vordering in bodemzaak
 111. Rb Den Haag 081117 gevorderd € 6.670,59 ; toegewezen (geen veroordeling) € 2.377,77 na matiging uren (7 uur x € 240,00 + 6% + 21% + griffierecht)
 112. Rb Oost-Brabant 061217 kosten gevorderd: € 5.599,74 (16,5 uren à € 225,-); begroot op € 4.574,95 (15 uren à € 225,-)
 113. Rb Limburg 061217 kosten gevorderd en toegewezen: € 7.396,80 (21 uren x € 280,- + 21% + griffie ad € 282,-)
 114. Rb Rotterdam 131117 uren bovenmatig; € 2.726,36 toegewezen (8 uren ipv 16,5 à € 240,00 + 5% + 21% + griffie)
 115. Rb Overijssel 290817 uren tzv verweerschrift en pleitaantekeningen gematigd; € 5.406,30 (18 uren ipv 20 uren à € 235,00 + BTW en griffie)
 116. Rb Amsterdam 231117 kosten gevorderd: € 3.442,20 (€ 3.155,20 incl. btw + griffie); 40% toegewezen
 117. Rb Midden-Nederland 221117 kosten gevorderd en toegewezen: € 3.824,22 (11,58 uren x € 255,00 + kantoorkosten + BTW + griffie)
 118. Rb Noord-Nederland 090217 kosten gevorderd en toegewezen: € 3.001,28 (9 uur x € 260,00 x 6% x 21% + griffie)
 119. Rb Noord-Holland 191017 kosten gevorderd: € 5.427,50; toegewezen: € 4.177,50 ivm "afregeling" van eerder aangekondigde deelgeschil
 120. Rb Rotterdam 200917 kosten gevorderd: € 2.912,55 (8,5 uur x € 260,00 x 6% x 21% + griffie); toegewezen (25 e.s.) € 2.184,41
 121. Rb Rotterdam 031117 14 maanden na bedrijfsongeval; deelgeschilprocedure prematuur ingezet; afwijzing kosten; geen veroordeling in kosten verweerder
 122. Rb Gelderland 311017 kosten gevorderd € 5.877,20 (22 uur x € 200,00 x 5% x 21%); toegewezen € 5.082,00 obv 20 uur
 123. Rb Limburg 171116 gevorderd 23,5 uur x € 225,00 / € 250,00 excl.; toegewezen € 6.005,25 obv 20 uur x € 225,00 + 5% + 21% + griffierecht
 124. Rb Rotterdam 140417 volstrekt onnodig of onterecht ingesteld; voor proceskostenveroordeling verzoeker biedt deelgeschilprocedure geen ruimte
 125. Rb Oost-Brabant 290817 kosten gevorderd en toegewezen obv 27,1 x € 260,00 + 5% + 21% + griffierecht, totaal € 9.052,01
 126. Rb Oost-Brabant 180917 deelgeschilprocedure is volstrekt onterecht ingesteld
 127. Rb Oost-Brabant 080917 deelgeschil is volstrekt onnodig of onterecht ingesteld
 128. Rb Midden-Nederland 090817 kosten gevorderd: € 2.678,00, 80% toegewezen ivm eigen schuld
 129. Rb Amsterdam 220817 twee deelgeschillen; verzoeken onnodig en tegen beter weten in ingediend; kosten afgewezen
 130. Rb Den Haag 240717 ongeval met zaagmachine in tuin van peetoom; deelgeschil is volstrekt onnodig of onterecht ingesteld
 131. Rb Den Haag 180717 kosten deelgeschil begroot maar niet toegewezen: obv 11,1 uur à € 245,- + 7% + 21 % + griffierecht, totaal € 3.990,94
 132. Hof Den Haag 220817 kosten gevorderd en toegewezen: € 6.375,48 obv 20 uur à € 240,- + 6% + 21%
 133. Rb Gelderland 160817 ogv billijkheid ook bij eigen schuldpercentage volledige kostenvergoeding in deelgeschil; € 270,00 per uur niet onredelijk; kosten gevorderd en toegewezen € 7.534,69
 134. Rb. Gelderland 181016 kosten gevorderd: € 5.430,50 (17 uur x € 302,50 incl. btw + griffierecht); toegewezen
 135. Rb. Gelderland 060116 kosten gevorderd en begroot op € 8.038,69 (uurtarief € 255,00 niet onredelijk)
 136. Rb. Gelderland 110516 de procedure over BGK heeft kenmerken van een incassoprocedure; daarom een uurtarief van hooguit € 100,00
 137. Rb. Gelderland 130116 kosten begroot op € 3.927,10 (8,1 uur x € 100,00 + 8,8 uur x € 250,00 + 21% + griffierecht
 138. Rb Gelderland 220617 kosten gevorderd 45 uur x € 265,00 en 9,20 uur x € 352,50; begroot op 34 uur x € 265,00; totaal € 10.981,10
 139. Rb Gelderland 150316 kosten gevorderd en begroot op € 3.491,50 (uurtarief van € 250,00 + 6% + 21% niet buitensporig hoog)
 140. Rb Gelderland 160117 kosten geen opgave, toegewezen € 2.103,00, incl. btw (10 uur x € 150,00 excl. btw + griffiegeld)
 141. Rb Gelderland 210717 kosten gevorderd en toegewezen 24,5 uur x € 250,00 + 5% + 21% + griffierecht, totaal € 8.614,81
 142. Rb Gelderland 020317 kosten gevorderd € 5.424,50; begroot op 15 uur x € 250,00 + 21% + griffierecht, totaal € 4.615,50
 143. Rb Gelderland 180117 kosten gevorderd € 8.455,97, begroot op € 4.677,23 obv 5,7 uur x € 240,00 + 11,5 uur x € 185,00 plus kantoorkosten, btw, verschotten en griffierecht
 144. Rb Noord-Nederland 270717 kosten gevorderd obv 9 uur x € 240,00 + 6% + 21%; toegewezen obv 50% en 7 uur, totaal € 1.221,38
 145. Rb Gelderland 040116 kosten gevorderd en begroot op € 8.535,99 incl kantoorkosten, btw en griffierecht
 146. Rb Gelderland 291116 kosten gevorderd en begroot obv 19,3 uur x € 230,00 + 8,8 uur x € 305,00 + BTW + griffierecht, totaal € 10.402,66
 147. Rb Midden-Nederland 210617 deelgeschil is niet de aangewezen procedure; geen begroting kosten
 148. Rb Midden-Nederland 210617 kosten gevorderd obv 30 uur x € 240,00 + 6% + 21%, begroot obv 20 uur, totaal € 6.774,48
 149. Rb Noord-Holland 160517 kosten gevorderd en begroot obv 14,9 x € 235,- + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 4.779,03
 150. Rb Midden-Nederland 231116 kosten gevorderd en begroot op € 3.495,69
 151. Rb Rotterdam 140617 kosten gevorderd obv 31,7 uur, toegewezen obv 20 uur x € 260,00 + 21% en griffierecht, totaal € 6.580,-
 152. Rb Den Haag 060617 Kosten gevorderd en toegewezen: € 5.265,94, (obv 18,70 uur x € 220 + BTW)
 153. Rb Oost-Brabant 010617 kosten gevorderd obv 12,25 uur, toegewezen obv 10 uur x € 195,00, + 6% + 21%, totaal € 2.501,07
 154. Rb Amsterdam 090517 kosten deelgeschil gevorderd en toegewezen € 3.500,00
 155. Rb Limburg 020617 Kosten gevorderd 29,9 x € 245 + kantoorkosten + BTW; uren begroot: 24 uur + 7 uur tzv mondelinge behandeling en reistijd, totaal € 9.819,35
 156. Rb Midden-Nederland 290317 Geen begroting kosten omdat so niet-ontvankelijk is
 157. Rb Amsterdam 010617 kosten gevorderd en begroot: € 3.801,63 (15,2 uur x € 195,- + 6% + 21%)
 158. Rb Gelderland 310517 Kosten gevorderd: € 10.841,18 (34,5 uur x € 245,00 + 6% + 21%), toegewezen obv 20 uur
 159. Rb Den Haag 050417 Kosten begroot op € 3.931 incl kantoorkosten, BTW en griffierecht; toevoeging maakt dat niet anders
 160. Rb Rotterdam 160517 Kosten gevorderd en toegewezen: € 4.285,78 (13 uren x € 250,- + kantoorkosten en BTW)
 161. Rb Midden-Nederland 290317 Gevorderd: € 7.875,16 (30,42 uur x € 200,00+ btw en kantoorkosten). Toegewezen: € 5.324,00 (22 uur x € 200,00 ex kantoorkosten + btw)
 162. Rb Gelderland 280417 Gevorderd: 23,90 uur. Toegewezen: 18 uur x € 230,00, btw, kantoorkosten en griffierecht. Totaal: € 5.388,95.
 163. Rb Oost-Brabant 180417 Verzoekers niet ontvankelijk; geen kostenveroordeling in deelgeschil; wel kostenveroordeling ten laste van verzoekers
 164. Rb Amsterdam 080317 Kosten begroot en toegewezen: € 9.072,60. (33 uur x € 220+ griffierecht, en BTW)
 165. Rb Limburg 170317 gevorderd en toegewezen 4,5 uur € 250,00; 6,5 uur x € 265,00; totaal € 3.606,14 inclusief btw en kantoorkosten
 166. Rb Rotterdam 270317 Kosten begroot op € 4.658,50, toegewezen 75% € 3.709,88.
 167. Rb Den Haag 220317 Kosten gevorderd: € 7.618,64 (20 uur x € 297,00 + kantoorkosten en btw, toegewezen: € 4.168,45 (13 uur x € 250,00 + kantoorkosten en btw)
 168. Rb Gelderland 110314 Kosten begroot en toegewezen: 24 uur x € 240,00 + 6% kantoorkosten en 21% btw plus griffierecht. Totaal € 7.661,78
 169. Rb Den Haag 160317 Kosten gevorderd: 55,2 uur; gematigd tot 20 uur. Uurtarief € 265,- gematigd naar € 240,- per uur. Kantoorkosten 6% ongewijzigd.
 170. Rb Den Haag 181116 Kosten gevorderd: € 3.769,15 (20,77 uur), toegewezen: € 718,26 (vier uur en griffierecht)
 171. Rb Rotterdam 210317 Kosten gevorderd: 42,5 uur, gematigd tot 25 uur. Totaal € 7.823,27
 172. Rb Oost-Brabant 160317 Kosten gevorderd en toegewezen: € 5.634,91
 173. Rb Den Haag 080217 Kosten gevorderd en toegewezen: € 3.176,83
 174. Rb Den Haag 080217 Volstrekt onnodig of onterecht ingestelde procedure. Geen kostenveroordeling.
 175. Rb Gelderland 221214 Kosten begroot op € 6.611,00; toegewezen 85% van dit bedrag: € 5.619,35
 176. Rb Noord Holland 230317 Kosten gevorderd en toegewezen: € 3.228,78
 177. Rb Gelderland 131016 Kosten gevorderd: € 7.097,68, toegewezen: € 4.332,52 na correctie uren en eigen schuld
 178. Rb Noord-Holland 020616 Kosten gevorderd: € 6.959,06, toegewezen € 6.282,75
 179. Rb Amsterdam 090317 Kosten gevorderd en toegewezen: € 8.577,39 + € 288 vastrecht. Totaal: € 8.865,39
 180. Rb Noord-Holland 070317 Kosten gevorderd en toegewezen: € 5.663,88
 181. Rb Oost-Brabant 020317 Kosten gevorderd: € 13.346,93, toegewezen: € 4.135,80
 182. Rb Midden-Nederland 150217 Kosten gevorderd: 24,75 uur; € 8.094,81. Gematigd tot 15 uren x € 255,00, totaal: € 4.054,50
 183. Rb Oost-Brabant 210217 kosten gevorderd: € 4.713,55 (15 uur à € 245,- per uur, plus 6% kantoorkosten en 21% btw) + griffierecht. Deelgeschil onterecht ingesteld, kostenvergoeding afgewezen.
 184. Rb Midden-Nederland 051016 Kosten gevorderd: 16,93 uur: € 5.590,52 inclusief kantoorkosten en btw, toegewezen 1/3 deel, totaal € 1.958,51
 185. Rb Den Haag 230117 Kosten gevorderd 23 uur x € 235 + 6% kantoorkosten +21% BTW, toegewezen 16 uur x € 235 + 6% kantoorkosten +21% BTW + griffierecht. Totaal € 5.110,58
 186. Rb Den Haag 050117 Kosten gevorderd € 4.905,95. Toegewezen 14,5 uur x € 225 + 6% kantoorkosten + 21 % BTW en griffierecht. Totaal € 4.472,48
 187. Rb Zeeland-West-Brabant 090217 Kosten gevorderd 15 uur x € 225 = € 3,375,00. Afgewezen, maar kostenbegroting volgt wel: € 3.375,00 plus griffierecht. Totaal € 3.454,00
 188. Rb Den Haag 280916 16,75 in rekening gebrachte uren bovenmatig, rechtbank matigt naar 6 uur x € 265 + 6,5%, BTW en griffiegeld
 189. Rb Noord-Nederland 121216 kosten toegewezen: (20 uur x 225) + 6% + 21% + griffierecht; totaal € 6.003
 190. Rb Rotterdam 030117 kosten; gevorderd en toegewezen: € 4,473,08
 191. Rb Midden-Nederland 211216 kosten; gevorderd 19 uur x € 250; toegewezen 15 uur x 250
 192. Rb Midden-Nederland 161116 kosten gevorderd en toegewezen; € 3.350,15 incl BTW en kantoorkosten + griffierecht
 193. Rb Rotterdam 141216 kosten gevorderd en toegewezen obv 26,5 uren x 230, totaal € 7.817,45
 194. Rb Rotterdam 081216 afwijzing kosten deelgeschil, want ingesteld met doel betaling van facturen te verkrijgen
 195. Rb Den Haag 120313 gevorderd 18,5 uur, een uurtarief van € 210,--, toegewezen 10 uur x € 210,00
 196. Rb Den Haag 081216 kosten gevorderd en begroot obv 14 uur x 245, totaal 4.150,30
 197. Rb Rotterdam 200716 kosten gevorderd voor twee procedures (50% van) 38 uur x € 300,- + 7% + btw, totaal € 14.759,58, toegewezen 9,5 uur x € 245, totaal € 3.013,41
 198. Rb Den Haag 221116 kosten gevorderd obv € 282,- per uur + 5% + 21%, begroot op 15 x € 250 + 5% + 21% + griffierecht, totaal € 5.052,38
 199. Rb Noord-Holland 241116 kosten gevorderd en toegewezen obv 15,2 uur x € 240,- + kantoorkosten + griffierecht, totaal € 4.110,00
 200. Rb Den Haag 221116 kosten gevorderd obv 40,3 uur, begroot en toegewezen 20 x € 245 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 6.572,74
 201. Rb Zeeland-West-Brabant 201016 kosten gevorderd en begroot op 35 uur x € 255,00 + 6% + 21%, totaal € 11.447,20 + griffierecht
 202. Rb Zeeland-West-Brabant 310316 kosten gevorderd obv 53,5 uur, begroot en toegewezen 10,9 x € 255,— + 21% + 6% + griffierecht, mede vanwege zaakoverschrijdend karakter discussie
 203. Rb Rotterdam 201016 kosten deelgeschil afgewezen, want volstrekt onterecht ingesteld
 204. Rb Midden-Nederland 251016 kosten gevorderd obv 32:20 uur, toegewezen obv 20 × € 240,00 + 7% + 21% + griffierecht, totaal € 6.502,56
 205. Rb Rotterdam 181016 kosten toegewezen obv 18 uur x € 245,00 + 6% + 21% + griffierecht en 7 uur x € 215,00 + 6% + 21% voor vorige belangenbehartiger, totaal € 7.874,64
 206. Rb Noord-Nederland 191016 kosten gevorderd en begroot op 24 uur x € 250,- + 21% + 6% + griffierecht, totaal € 8.037,05
 207. Rb Overijssel 251016 kosten gevorderd en toegewezen € 5.121,66
 208. Rb Midden-Nederland 191016 kosten begroot en toegewezen obv 50 uur x € 245,00 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 15.996,85; tweede deelgeschil obv 21,6 uur, totaal € 7.075,52
 209. Rb Midden-Nederland 121016 kosten deelgeschil toegewezen 9 uur x € 225,00 + 21% + griffierecht
 210. Rb Den Haag 200916 kosten gevorderd en toegewezen obv 10:36 uur x € 225,-. + 5% + BTW + griffierecht, totaal € 3.318,14
 211. Rb Zeeland-West-Brabant 010816 kosten niet begroot, want geen deelgeschil
 212. Rb Overijssel 150616 kosten deelgeschil niet begroot, want deelgeschil in redelijkheid niet de geeigende procedure
 213. Rb Midden-Nederland 140916 kosten gevorderd en begroot op 17:45 uren x € 255,00
 214. Rb Oost-Brabant 061016 kosten gevorderd obv 34 x € 295,- + 6% + 21% + griffierecht + kosten medische advisering; toegewezen ogv 25 uur, totaal € 10.742,43
 215. Rb Rotterdam 150716 kosten deelgeschil gevorderd obv 48 x € 297,- + 7% + 21% + griffierecht, toegewezen obv 20 x € 245,-; totaal € 6.632,00
 216. Rb Den Haag 220816 kosten deelgeschil gevorderd obv 10 x € 260,- + 6% + 21%, totaal € 3.364,76; toegewezen 75% ivm eigen schuld
 217. Rb Midden-Nederland 070916 kosten: gevorderd en toegewezen á € 270,00 per uur
 218. Hof Amsterdam 240516 uurtarief van € 300,00 ex BTW en kantoorkosten onredelijk hoog, verlaagd naar € 250,00
 219. Rb Midden-NL 200716 kosten gevorderd obv 15,08 x € 285,00 + 6% + 21%; begroot op € 3.000,00 all-in; niet toegewezen vanwege afgewezen contractuele grondslag
 220. Rb Gelderland 210716 kosten gevorderd obv 22 uren; begroot obv 18 x € 240,00 + 6% + 21%, totaal € 5.540,83 + griffierecht; toegewezen 85% ivm eigen schuld
 221. Rb Den Haag 140716 kosten gevorderd en begroot op 15,58 uur x € 275,- + 5% + 21% + griffierecht, totaal € 5.725,46
 222. Hof 's-Hertogenbosch 260716 kosten deelgeschil obv ruim 27 uur toegewezen, totaal € 6.734,73; proceskostenvergoeding appel conform liquidatietarief
 223. Rb Oost-Brabant 190716 kosten gevorderd obv 26,8 uur x € 245,--/€ 250, toegewezen 17,80 x € 245,-- + btw + 6% + reiskosten + griffierecht, totaal € 5.695,60
 224. Rb Amsterdam 140716 kosten gevorderd en met verwijzing naar houding verzekeraar toegewezen; € 4.936,80 + griffierecht
 225. Rb Amsterdam 300616 kosten gevorderd € 7.032,49, begroot op 7,5 uur × € 240,00 + 21% BTW + griffierecht, totaal € 2.382,00
 226. Rb Rotterdam 060616 kosten gevorderd obv 25,6 uur; toegewezen 17,1 x € 250,- + 7% +21% + griffierecht, totaal € 5.822,84
 227. Rb Den Haag 030516 kosten: gevorderd 41 uur à € 240 per uur, toegewezen 16 uur
 228. Rb Amsterdam 260516 kosten gevorderd en toegewezen op basis van € 325,00 per uur (incl kosten en btw)
 229. Rb Den Haag 020616 gevorderd 17 x € 250,00; begroot 13 x € 250,00; niet toegewezen; pas als blijkt dat verzekeraar schade te laag heeft begroot kan oordeel volgen over vraag of deelgeschil terecht is ingesteld
 230. Rb Rotterdam 070616 verzoek zich niet leent voor deelgeschil, verzoek zich niet leent voor deelgeschil; kosten begroot op nihil
 231. Rb Oost-Brabant 090616 kosten; gevorderd 14,9 uur x € 300,00; begroot, niet toegewezen 14,9 x € 220,00
 232. Rb Den Haag 110516 kosten gevorderd obv 25,2 uur; begroot obv 12 uur x € 240 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 3.771,89
 233. Rb Overijssel 110516 kosten deelgeschil; iedere partij draagt eigen kosten
 234. Hof 's-Hertogenbosch 310516 beroep tzv deelgeschil; kosten toegewezen obv 8 x € 200,- + btw + griffierecht, totaal € 2.013; in beroep liquidatietarief
 235. Hof 's-Hertogenbosch 310516 beroep tzv deelgeschil; afgewezen kosten deelgeschil kunnen later als BGK worden gevorderd
 236. Rb Midden-NL 130416 kosten gevorderd obv 16 x € 265,00 + 6,5% +21%, toegewezen obv 14 x € 225,00 + 6% + 21% , totaal € 4.040,19 + griffierecht
 237. Rb Midden-NL 200416 kosten gevorderd en begroot op 10 uren x € 150,00 + 6% + 21% + griffierecht; toegewezen rekening houdend met 10% eigen schuld, totaal € 1.932,21
 238. Rb Den Haag 280416 kosten gevorderd obv 28,5 uur, toegewezen obv 18 uur x € 250 + 7% + 21% + griffierecht, totaal € 6.033
 239. Rb Oost-Brabant 220416 kosten gevorderd en toegewezen obv 6 uur, totaal € 1.493,00 inclusief BTW en griffierecht
 240. Rb Overijssel 180416 kosten gevorderd 16 uur x € 270,00 en 15,18 uur x € 200,00, toegewezen 6 x € 270,00 en 8 x € 200,00, geen korting vanwege 65 % eigen schuld
 241. Rb Oost-Brabant 250416 kosten gevorderd en toegewezen obv 18 x € 250,- + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 6.056,70
 242. Rb Rotterdam 110416 kosten verzocht en toegewezen: 12½ uur x € 220,00, exclusief 6% kantoorkosten en 21% btw
 243. Rb Limburg 190416 kosten gevorderd obv 33 uur, begroot obv 20 uur; totaal € 5.780
 244. Rb Noord-Holland 210416 kosten gevorderd en toegewezen 23 uur x € 270,00 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 7.964,95
 245. Rb Overijssel 100416 begroting kosten deelgeschil afgewezen; uit aard van geschil volgt dat deelgeschilprocedure niet de aangewezen procedure was
 246. Rb Midden-NL 170216 kosten gevorderd obv 22 x € 225,00 + btw + kantoorkosten + griffierecht, toegewezen obv 15 uren
 247. Rb Noord-NL 110316 kosten gevorderd en begroot obv uurtarief € 245,00 + 6,5% + 21%, totaal € 12.146,58 inclusief kosten medisch advies (€ 961,95)
 248. Rb Rotterdam 290316 deelgeschil volstrekt onnodig of onterecht ingesteld; verzoeker wist dat partijen twisten over relevante feiten, waardoor bewijslevering noodzakelijk is
 249. Rb Limburg 240316 afwijzing gedeelte BGK omdat verzoekschrift te vroeg aanhangig is gemaakt; gevorderd € 3.869,33, toegewezen € 2.663,69
 250. Rb Oost-Brabant 230316 kosten gevorderd obv 17 x € 225.- + 5% + 21%; begroot obv 16 uur, totaal € 5.449,80
 251. Rb Oost-Brabant 240316 kosten gevorderd en toegewezen 9,3 x € 225,- + 6% + 21%, totaal € 2.683,84; geen aftrek vanwege eigen schuld
 252. Rb Zeeland-West-Brabant 150316 kosten gevorderd obv 22,8 x € 220,00 excl. BTW en kantoorkosten; toegewezen obv € 180,00, excl. BTW en kantoorkosten, in totaal € 2.000,00 + griffierecht
 253. Rb Oost-Brabant 100316 kosten gevorderd en begroot obv 12 uur x € 235,- x 1,07 x 1,21 + griffierecht, totaal € 3.729,05
 254. Hof Arnhem-Leeuwarden 010316 kosten gevorderd obv 26,5 uur, toegewezen obv 17,5 x € 260,- + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 6.146,83
 255. kosten gevorderd en toegewezen obv € 297,00 (obv Recofa-basisuurtarief x 1.5) + 6,5% + 21%, totaal € 11.212,03
 256. Rb Midden-NL 301215 kosten gevorderd obv 17 x € 280,00 en 12 x € 205,00; totaal 29 uur, toegewezen 20 x € 242,50
 257. Rb Rotterdam 160216 kosten niet onderbouwd; begroot op proceskosten 2 punten á € 250,00 + griffierecht
 258. Rb Rotterdam 190216 kosten gevorderd en toegewezen 15½ x € 275,00 + 7% + 21% + griffierecht, totaal € 5.597,00
 259. Rb Amsterdam 031215 kosten gevorderd obv 32 uur en 20 minuten, begroot op 4 × € 250,00 + BTW + kosten medische informatie, totaal € 2.516,80
 260. Rb Rotterdam 120216 kosten deelgeschil afgewezen, onnodig aanhanging gemaakt
 261. Rb Noord-Holland 261115 kosten gevorderd en begroot 17 x € 240,00 x 1,26 + griffierecht, totaal € 5.438,80
 262. Rb Overijssel 270115 kosten gevorderd obv 23 uur x € 237,60, totaal € 5.465,00 + kantoorkosten + btw; toegewezen muv onbepaalde kantoorkosten
 263. Rb Gelderland 280116 kosten gevorderd 20 x € 300,00 + 6% + 21% + griffierecht; begroot obv 15 uren, totaal € 6.384,70
 264. Rb Midden-NL 041215 kosten gevorderd obv 31,06 uur, toegwezen € 7.964,95 obv 23 uur x € 270,00 + 6% + 21% + griffierechten
 265. Rb Noord-NL 050216 kosten gevorderd en toegewezen obv circa 15 uur, totaal € 4.500,- inclusief BTW + griffierecht
 266. Hof Arnhem-Leeuwarden 090216 kosten deelgeschil ten onrechte gematigd tot € 6.118, begroot op € 9.177,- obv 27 x € 265,- + 6% + 21%
 267. Rb Limburg 030915 kosten gevorderd obv 22 uur; toegewezen obv 10 uur x € 230,-- + btw + griffierecht
 268. Rb Gelderland 070116 kosten gevorderd obv 36:25 uur x € 250,00 + btw ; toegewezen obv 24 uur, totaal € 7.545,00; geen korting ivm eigen schuld toegepast
 269. Rb Gelderland 070715 kosten gevorderd € 8.258,35 , begroot niet toegewezen € 5.483,12, uurtarief € 255,00
 270. Rb Gelderland 150915 kosten gevorderd 26,5 uur, toegewezen: 16 uren á € 255,00 = € 6.109,01
 271. Rb Gelderland 020315 kosten gevorderd en begroot, niet toegewezen: € 3.153,21
 272. Rb Gelderland 160415 kosten deelgeschil; verzocht € 8.819,11, o.b.v uurtarief van € 265,00, toegewezen € 7.741,32. o.b.v. uurtarief van € 255,00
 273. Rb Gelderland 101215 kosten deelgeschil gevorderd en toegewezen 20 uur x € 275,00 (+kosten) € 6.874,00
 274. Rb Gelderland 171215 kosten gevorderd obv 20,5 x € 225,00 + BTW, totaal € 5.640,11; begroot en toegewezen € 3.000,00 incl. griffierecht
 275. Rb Gelderland 190515 kosten gevorderd obv 21,5 uur x € 352,50 + 5% + 21% + verschotten, begroot obv € 255,00 + 5% + 21% + verschotten + griffierecht, totaal € 7.458,04
 276. Rb Gelderland 220715 kosten gevorderd 20 x € 235,00 + 21% + 5% + griffierecht +verschotten; begroot obv 18 uur, totaal € 5.454,86
 277. Rb Noord-Holland 291015 kosten gevorderd obv 19:15 uur, begroot obv 15 uren x € 298,00 x 1,27 + griffierecht, totaal € 5.958,90
 278. Rb Midden-NL 130116 kosten gevorderd en toegewezen 20 uren x € 240,00 + kantoorkosten + btw + griffierecht, totaal € 6.234,48
 279. Rb Oost-Brabant 111215 geen toepassing eigen schuldkorting op BGK, want strijdig met doel deelgeschil; kosten gevorderd en toegewezen obv 35,5 uur, totaal € 11.148,38
 280. Rb Overijssel 241115 kosten gevorderd 10 x € 250,00 + 21% + griffierecht, totaal € 4.483,05, afgewezen: verzoek ten onrechte, want te laat ingesteld
 281. Rb Gelderland 091215 kosten gevorderd 25,25 x € 255,00 + 6% + 21%, totaal € 8.258,37; begroot obv 16 uur, totaal € 5.518,01
 282. Rb Noord-Holland 261115 kosten gevorderd en toegewezen € 4.070,00 + € 5.127,38 voor medisch rapport + € 3.369,85 voor medisch advies
 283. Rb Midden-NL 231215 kosten gevorderd en begroot op 18,25 uur x 205,00 incl btw + griffiegeld
 284. Rb Den Haag 081215 kosten gevorderd € 5.778, toegewezen 15 uur x € 240 + 6% + twee uur reistijd x € 120 + btw + griffierecht, totaal € 4.840,56
 285. Rb Oost-Brabant 160615 kosten gevorderd en toegewezen; 17 uur x 190,00 ( x 1.21)
 286. Rb Oost-Brabant 101215 kosten gevorderd en toegewezen 7 uur x € 80,00
 287. Rb Oost-Brabant 101115 kosten gevorderd 17 uur x € 230,00, begroot 13,5 uur x 230,00 (x 1.05 x 1.21 + griffierecht)
 288. Rb Gelderland 111215 kosten deelgeschil: gevorderd 10 bestede uren á € 297,00, toegewezen 8 uur x € 230,00 (+ 6% + BTW + griffiegeld)
 289. Rb Midden-NL 091215 kosten gevorderd obv 240,-- per uur, totaal € 5.153,47 + € 3.500,- tzv zittingsvoorbereiding en zitting; toegewezen muv bedrag aan verschotten
 290. Rb Midden-NL 091215 kosten gevorderd obv 10 uur x € 270,00 , toegewezen obv 50% x 10 uur x € 225,00 + 21% + 6% + griffierecht
 291. Rb Oost-Brabant 081215 kosten gevorderd 8,1 uur x € 245,- + 6% + 21% + griffierecht + kosten ivm zitting; toegewezen incl 4 uur tzv zitting, totaal € 4.087.27
 292. Rb Limburg 091215 kosten gevorderd en toegewezen obv 22 uur x € 295,00 + btw + griffierecht
 293. Rb Midden-NL 031215 kosten gevorderd obv 13,6 uur x € 225,00, begroot obv 10 x € 225,00 + griffierecht
 294. Rb Rotterdam 241115 kosten gevorderd en toegewezen 13 uur x € 290,00 + kantoorkosten + btw + griffierecht, totaal € 5.074,79
 295. Rb Noord-Holland 270815 kosten gevorderd 13 uur x € 275,00 + 5% + 21%, toegewezen obv 11 uur x € 275,00 + griffierecht
 296. Rb Gelderland 180215 kosten gevorderd en toegewezen tov niet-verschenen partij € 4.916,85 obv 17.5 x € 215,00 + BTW + kantoorkosten + griffierecht
 297. Rb Gelderland 300315 kosten gevorderd obv 21:25 uur x € 297,00; toegewezen obv € 230,00, want onverklaarde stijging uurtarief
 298. Rb Gelderland 221015 deelgeschil over dekking SVI niet-ontvankelijk; veroordeling in proceskosten verzekeraar
 299. Rb Rotterdam 281015 kosten deelgeschil gevorderd € 10.738,19 obv 32:26 uren; toegewezen obv van 19 x € 250 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 6.377,35
 300. Rb Midden-NL 110915 kosten gevorderd en toegewezen € 14.142,60
 301. Rb Noord-Holland 081015 kosten gevorderd obv ruim 20 uur, toegewezen 17 x € 240,00 + kantoorkosten + BTW + griffierecht, totaal € 5.422,80
 302. Rb Gelderland 081015 kosten gevorderd 27,5 x € 212,40 + BTW, toegewezen 15 x € 212,40 + BTW + griffierecht, totaal € 4.321,06
 303. Rb Den Haag 300915 vanwege niet-ontvankelijkheid geen begroting kosten deelgeschil
 304. Rb Overijssel 280915 kosten gevorderd obv 22 uur, begroot en toegewezen obv 8 uur, in totaal € 1.760,00
 305. Rb Gelderland 310815 - kosten gevorderd € 8.005,31; toegewezen obv 15 uur x € 280 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 5.607,92
 306. Rb Midden-NL 020915 beperkt en overzichtelijk deelgeschil; kosten gevorderd en begroot obv 17,1 x € 245,00/248,00 excl btw en kantoorkosten, totaal € 5.396,93 + griffierecht
 307. Rb Limburg 210715 kosten gevorderd en toegewezen 14,33 x € 240 + 5% + 21% + griffierecht
 308. Rb Midden-NL 010715 kosten gevorderd en begroot op 16 x € 225,00 + BTW + kantoorkosten + griffierecht
 309. Rb Amsterdam 160715 kosten gevorderd en toegewezen € 6.426,87
 310. Rb Oost-Brabant 130715 kosten gevorderd en toegewezen obv 22 x € 235,00 + 5% + BTW, totaal € 6.506,23
 311. Rb Limburg 240615 kosten gevorderd € 2.898,00; begroot, na korting voor reistijd van helft uurtarief, op € 2.721,75 excl btw
 312. Rb Zeeland-West-Brabant 090715 kosten gevorderd en begroot op € 4.212,55
 313. Rb Noord-Holland 040615 kosten gevorderd en begroot op € 4.011,53
 314. Rb Noord-NL 050615 kosten gevorderd en begroot op € 4.809,10 obv 17 x € 230,00 + BTW + griffierecht
 315. Rb Midden-NL 050615 kosten gevorderd en toegewezen € 9.787,78 incl BTW en griffierecht
 316. Rb Noord-NL 190615 kosten gevorderd en begroot obv 14 uren en 5 minuten; totaal € 5.364,80 excl. griffierecht
 317. Rb Gelderland 010715 kosten gevorderd en toegewezen € 3.914,88; bezwaar tegen kantoorkosten faalt; uurtarief plus kantoorkosten overstijgt niet redelijke uurvergoeding
 318. Rb Rotterdam 010515 kosten deelgeschil gevorderd en toegewezen € 6.797,78 en griffierecht
 319. Rb Amsterdam 230415 kosten gevorderd obv 7 x € 240,00 + btw + griffierecht, totaal € 2.314,80; deelgeschil volstrekt ten onrechte ingesteld; geen begroting kosten
 320. Rb Rotterdam 170615 kosten voorlopig deskundigenbericht vallen niet onder kosten deelgeschil; gevorderd obv € 300, begroot op 12,5 x € 240 + 7% + 21% + griffierecht, totaal € 4.169,10
 321. HR 190615 in hoger beroep en cassatie is de kostenbegroting ex art. 1019aa Rv niet van toepassing
 322. Rb Gelderland 090615 kosten gevorderd € 5.849,70; toegewezen 75% daarvan, zijnde € 4.387,28
 323. Rb Den Haag 190515 gevorderd obv 24 x € 240; begroot obv 14 x € 240 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 4.594,54
 324. Rb Amsterdam 210515 kosten gevorderd obv 15,7 x € 240,00 + kantoorkosten + btw + € 3.500,00 ivm zitting; toegewezen € 4.832,83
 325. Rb Oost-Brabant 070515 kosten gevorderd € 2.209,40 plus griffierecht, kosten niet begroot; volgt compensatie van proceskosten
 326. Rb Limburg 130515 kosten; 2 uur in mindering vanwege buiten beschouwing laten rapport; toegewezen obv 25 x € 250,-- + 5% + 21% + griffierecht
 327. Rb Den Haag 210415 kosten gevorderd obv 16,2 uur, begroot op 10,2 uur x € 180,-- + 21% + griffierecht, totaal € 2.299,56
 328. Rb Den Haag 070415 kosten gevorderd obv uurtarief van € 250 + 6% + 21%, begroot obv 14 uur x € 230 + 21% + griffierecht, totaal € 4.178,20
 329. Rb Zeeland-West-Brabant 060515 kosten gevorderd en toegewezen € 6.987,49
 330. Rb Midden-NL 220415 kosten gevorderd en toegewezen obv 16 uur x € 265,00 + 6% + 21%, totaal € 5.438,22 + griffierecht
 331. Rb Limburg 010415 kosten gevorderd en toegewezen obv 20 x € 260,00 + 6% + 21%, totaal € 6.951,52
 332. Rb Gelderland 160415 kosten gevorderd obv 24 x € 250,00 + 21% + 6%; begroot en toegewezen obv 16,5 uur, totaal € 5.290,73 + griffierecht
 333. Rb Den Haag 240315 kosten: gevorderd 18 uur en een uurtarief van € 265,00 toegewezen 16 uur x € 240,00
 334. Rb Gelderland 070415 kosten gevorderd 16,5 uur x € 245,00 + 21% + 6% ; begroot op 12 uur, totaal € 3.770,84 + griffierecht
 335. Rb Oost-Brabant 190315 kosten gevorderd en toegewezen 22,6 x € 250,- + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 7.531,35
 336. Rb Gelderland 230315 kosten gevorderd en toegewezen € 4.002,00 + griffierecht
 337. Rb Overijssel 300315 geen begroting kosten deelgeschil
 338. Rb Noord-NL 200215 vergoeding kosten deelgeschil gelet op uitkomst procedure gematigd tot de helft; € 1.487,81 inclusief griffierecht
 339. Rb Rotterdam 160215 kosten gevorderd obv 15,65 uur x € 270,00; begroot op 11 x € 250,00 + 21% + 5% + griffierecht, totaal € 3.775,90
 340. Rb Rotterdam 170215 kosten gevorderd obv 49,1 uur, toegewezen obv 20 x € 231,00 + 21% + griffierecht, totaal € 5.872,20
 341. Rb Den Haag 240215 indienen verzoek volstrekt onterecht; kosten deelgeschil afgewezen
 342. Rb Den Haag 100315 kosten gevorderd obv 26,17 uur, begroot op 14 uur x € 240 + 6% + 21% BTW + griffierecht, totaal € 4.528,54
 343. Rb Amsterdam 260215 kosten gevorderd € 10.983,55, begroot op 21 x € 230,- + 6% + 21%, totaal € 6.134,10
 344. Rb Zeeland-West-Brabant 040315 kosten gevorderd obv 30 uur x € 265,00 + 6%; toegewezen 30 uur x € 230,00 per uur
 345. Rb Gelderland 290115 kosten gevorderd en begroot obv afgerond 30 x € 255,00 + kantoorkosten + BTW, totaal € 9.730,13
 346. Rb Gelderland 290115 kosten gevorderd en toegewezen obv 19 x € 165,00 + 6% + 21%
 347. Rb Gelderland 010414 kosten gevorderd 22,9 x € 225,00 + BTW + kantoorkosten, begroot obv 18 uur, totaal € 5.987,53
 348. Rb Gelderland 161214 kosten gevorderd 27,4 x € 245,00 + BTW + kantoorkosten + griffierecht; begroot op 20 x € 225,00 + BTW + griffierecht
 349. Rb Gelderland 110714 kosten gevorderd en begroot op 30,10 x € 247,50 + 5% + 21% + griffierecht, totaal € 10.332,91
 350. Rb Oost-Brabant 190215 gevorderd € 17.341,01; kosten voormalige bbh buiten beschouwing, gelet op verzoekschrift en optreden geen specialistentarief; begroot op € 1.850
 351. Rb Overijssel 230215 kosten toegewezen obv 15 uren x € 245,00 + 7% + BTW + griffierecht
 352. Rb Noord-Holland 220115 kosten gevorderd 34,5 x € 190,-- + 21%, totaal € 8.008,55; toegewezen € 6.050,-- incl BTW
 353. Rb Limburg 100215 kosten gevorderd en begroot op € 8.944,36
 354. Rb Limburg 080115 ondanks verjaring hoofdvordering kosten toegewezen tot 10 x € 220,-- + 6% + 21% + griffierecht
 355. Rb Amsterdam 150115 kosten gevorderd obv 24,8 uur, totaal € 5.701,52, toegewezen obv 16,5 x € 190,00 + 21%, totaal € 3.793,35
 356. Rb Amsterdam 220115 kosten gevorderd en toegewezen obv 7 x € 240,00 + 7% + 21% + griffierecht, totaal € 2.457,00
 357. Rb Noord-NL 230115 kosten gevorderd en begroot op 11,3 x € 225,00 + 6% + 21% + griffierecht; totaal € 3.543,01
 358. Rb Midden-NL 171214 kosten gevorderd en toegewezen ogv 13,5 x € 240,00 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 5.023,62
 359. Rb Noord-NL 150115 kosten gevorderd en begroot obv 9,36 uur x € 235,- + 6% + 21% BTW, totaal € 2.821,21
 360. Rb Gelderland 150115 kosten gevorderd 39,5 uur x € 245,--, toegewezen 152,- advocaat mag niet meer in rekening brengen dan eigen bijdrage toevoeging
 361. Rb Midden-NL 241214 kosten gevorderd en toegewezen 22 x € 265,00 + 6% + 21%, totaal € 7.477,56 plus griffierecht
 362. Rb Noord-NL 261114 kosten gevorderd 27 uren x € 265,00 x 1,06 x 1,21; begroot obv 18 uren
 363. Rb Midden-NL 261114 kosten gevorderd en toegewezen; 20 x € 250,00 + BTW + griffierecht
 364. Rb Rotterdam 171214 kosten op uitdrukkelijk verzoek eiser, ivm afspraken wederpartij, begroot op nihil
 365. Rb Den Haag 141014 kosten gevorderd obv 17,5 x € 300,--; toegewezen obv 12 x € 250,-- + 21% + griffierecht + wettelijke rente
 366. Rb Midden-NL 221014 kosten gevorderd obv 18 uur, totaal € 4.416,50; begroot op 10 x € 200,00 + BTW + kantoorkosten + griffierecht
 367. Rb Overijssel 151214 kosten gevorderd 27 x € 265,00 + 6% + 21%, begroot op 20 x € 220,00 + 6 % + 21%
 368. Rb Amsterdam 041214 kosten gevorderd en begroot op EUR 3.460,06 incl BTW + griffierecht, totaal EUR 3.742,06; 50% toegewezen
 369. Rb Rotterdam 180714 kosten gevorderd 31,5 x € 245,00 + 6% + 21%, totaal € 9.945,16; begroot obv 20 uur
 370. Rb Noord-Holland 261114 kosten gevorderd 12 x € 235,00 + 5% + 21%, totaal € 3.582,81; begroot en toegewezen 9 x € 200,00 + 5%, totaal € 1.890,00
 371. Rb Gelderland 040714 kosten gevorderd 13:20 uur x € 125,-; begroot op griffierecht, want rechtsbijstandsverzekeraar heeft kosten vergoed
 372. Rb Midden-NL 261114 kosten gevorderd en toegewezen: € 3.488,50
 373. Rb Oost-Brabant 301014 kosten gevorderd obv 8 uur x € 265,- + 21%, totaal € 2.839,20; vanwege 70% aansprakelijkheid 70% toegewezen, totaal € 1.987,44
 374. Rb Oost-Brabant 311014 gevorderd obv 8 x € 265,00 + 1,5 x 50% ivm reistijd, totaal € 2.882,69; toegewezen obv 6 x € 235,00 + 0,5 x 50% ivm reistijd, totaal € 2.422,89
 375. Rb Zeeland-West-Brabant 260314 kosten gevorderd en begroot op € 4.396,61 bij 20 uur; toegewezen 50% ivm eigen schuld
 376. Rb Rotterdam 151014 kosten gevorderd obv 22,91 uur; toegewezen obv 16,66 uur x € 270 + 5% + 21% + griffierecht, totaal € 5.996,96
 377. Hof Arnhem-Leeuwarden 300914 kosten begroot en toegewezen 22,5 uur x € 225,00 x 1,06 x 1,21; totaal € 6.493,16 + griffierecht
 378. Rb Midden-NL 210514 kosten gevorderd en toegewezen € 9.003,85 incl. BTW en kantoorkosten + griffierecht
 379. Rb Midden-NL 200814 kosten gevorderd obv 32:12 uur: € 10.944,43; begroot en toegewezen € 5.500,00 + griffierecht
 380. Rb Midden-NL 170914 kosten gevorderd 35,92 uur x € 265,00; begroot op 20 x € 265,00 totaal € 5.300,00 excl BTW en griffierecht
 381. Rb Zeeland-West-Brabant 091013 kosten gevorderd en toegewezen € 5.324,24
 382. Rb Den Haag 230714 kosten gevorderd obv 20:15 uur x € 250, totaal € 5.062,--; vanaf opstellen verzoekschrift 16 uur; begroot incl griffierecht € 4.282,--
 383. Rb Oost-Brabant 260814 kosten begroot cf verzoek; 15,36 uur x 215; € 4.282,-, inclusief griffierecht; geen veroordeling; art 289 Rv is nvt
 384. Rb Midden-NL 130814 geen begroting proceskosten vanwege niet-ontvankelijkheid
 385. Rb Zeeland-West-Brabant 180814 kosten gevorderd en toegewezen € 4.168,00 + griffierecht
 386. Rb Oost-Brabant 080814 kosten gevorderd en begroot op € 3.736,50 (€ 235,- x 1,06 x 15); reiskosten tegen specialistentarief niet onredelijk
 387. Rb Rotterdam 190814 kosten gevorderd obv 23 uur, toegewezen obv 20 uur x € 235,- + 6,5% + BTW + griffierecht, totaal € 6.338,66
 388. Rb Den Haag 180714 kosten gevorderd obv 25 uur x € 235,00 + btw; begroot 12 uren x € 190,00 + btw + griffierecht; totaal € 3.040,80
 389. Rb Zeeland-West-Brabant 151013 kosten gevorderd en toegewezen € 200,-- excl kantoorkosten en BTW x 16 uur + griffierecht; totaal € 4.194,40
 390. Rb Zeeland-West-Brabant 160414 kosten gevorderd en toegewezen € 3.942,24
 391. Rb Den Haag 270514 kosten gevorderd en begroot obv 9,25 uur x € 187,50 + 21% + 6% ; totaal € 2.299,51
 392. Rb Den Haag 010714 kosten gevorderd en toegewezen; € 3.616,98 obv 12 x € 230,00 + 6% + 21% + griffierecht
 393. Rb Oost-Brabant 140714 kosten gevorderd obv € 295,-/€ 300,-; toegewezen obv € 225,- x 18,4; totaal € 6.177,96
 394. Rb Rotterdam 150714 gevorderd € 7.623,00 obv 20 x € 300,00 + 5% + 21%; begroot op € 5.667,20 obv € 220,00 per uur
 395. Rb Rotterdam 160714 indienen verzoek volstrekt onterecht; geen begroting van de kosten
 396. Rb Midden-NL 090714 kosten gevorderd obv € 265,00, totaal € 6.457,89; toegewezen 15 uren x € 230,00; € 3.450,00 + 6% + 21% + griffierecht
 397. Rb Noord-Holland 260614 gevorderd 34 uur x € 230,00 + BTW + 5% + griffierecht, begroot obv 20 uur
 398. Rb Amsterdam 190614 gevorderd en begroot: 19 uur x € 230,00 + btw + kantoorkosten; afgewezen omdat primair verzoek is afgewezen
 399. Rb Midden-NL 250614 gevorderd 26:48 uur, begroot op 20 uren x € 206,80 + BTW + griffierecht
 400. Rb Amsterdam 190614 begroting kosten met inachtneming verlies hoedanigheid van advocaat ivm pensioen; 10:21 uur x € 240,00 en 5:30 x € 100,00, totaal: € 4.128,70
 401. Rb Limburg 250614 kosten gevorderd en toegewezen obv 13,30 x € 230,00, totaal € 3.834,05; toevoeging maakt dit niet anders
 402. Rb Den Haag 180614 kosten gevorderd 28,8 uur x 250, toegewezen 25 x 250,- + BTW + griffierecht, totaal € 7.639,50
 403. Rb Zeeland-West-Brabant 160614 deelgeschil: gevorderd € 11.851,22; toegewezen obv 10,4 uur x € 220,00, totaal € 3.188,90
 404. Rb Rotterdam 180614 geen dekking kosten obv rechtsbijstandsverzekering, dus wel belang bij veroordeling; gevorderd en toegewezen 18 x € 205, totaal € 4.970,15
 405. Rb Gelderland 110314 kosten gevorderd en toegewezen 16 uur x € 215 + btw + griffierecht
 406. Rb Den Haag 010514 kosten gevorderd obv 12,5 x € 300,00 + 21%, begroot obv € 245,00 + 21% btw; totaal € 3.979,63
 407. Rb Amsterdam 150514 kosten gevorderd obv 35:15 uur, vanaf start deelgeschillenprocedure begroot op 10:25 uur x € 230,00 + 6% + 21%, totaal € 3.072,90
 408. Rb Oost-Brabant 210514 gevorderd, begroot en toegewezen obv 18,5 uur x € 200,00 per uur excl. BTW en griffierecht
 409. Rb Oost-Brabant 020514 kosten gevorderd obv € 250,- excl. 6% en 21%, totaal € 7.310,82; niet begroot, want geen belang vanwege rechtsbijstandsverzekering
 410. Rb Amsterdam 010514 kosten gevorderd, begroot en toegewezen; € 1.306,80
 411. Rb Midden-Nederland 230414 kosten gevorderd € 13.370,94, toegewezen 30 x € 265,00 + BTW + kantoorkosten + griffierecht
 412. Rb Den Haag 180314 kosten gevorderd obv 27,2 uur; toegewezen 15 x € 205,00 + 5% + 21%, totaal € 3.906,79
 413. Rb Midden-NL 090414 kosten gevorderd en toegewezen 10 x € 240,-- + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 3.155,24
 414. Rb Midden-NL 230414 kosten gevorderd en toegewezen; 12 x € 150,00, totaal € 1.800,00
 415. Rb Oost-Brabant 170414 kosten gevorderd en toegewezen; 43 uren x € 200,- + 6,5% + 21% BTW, totaal € 11.082,39,-
 416. Rb Gelderland 260214 afwijzing twee van de verzoeken zo voor de hand, dat het indienen volstrekt onnodig was; toegewezen 18 uur x € 255,00, totaal € 5.887,13
 417. Rb Gelderland 270214 kosten in deelgeschil deels obv liquidatietarief na deskundigenbericht; gevorderd € 23.758,74; toegewezen € 7.041,22 obv € 297,00 p.u.
 418. HR 180414 bepalingen van de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdens-schade ook van toepassing in beroep en cassatie
 419. Rb Oost-Brabant 050314 gevorderd en begroot 14,5 uur x € 220,- + 5%, totaal € 4.326,90
 420. Rb Den Haag 030314 gevorderd 20:42 uur x € 215,00 + 6%, totaal € 5.982,21; toegewezen 75% ivm eigen schuld; nakosten afgewezen
 421. Rb Midden-NL 270214 gevorderd en begroot op € 4.744,98 + 21% + 6% + griffierecht
 422. Rb Arnhem 221112 finale kwijting leidt ook tot afwijzing verzoeken tot begroting en betaling BGK in deelgeschil
 423. Rb Arnhem 051012 kosten gevorderd en toegewezen € 3.965,00 + griffierecht, totaal € 4.232,00
 424. Rb Oost-NL 180213 kosten gevorderd en toegewezen € 7.368,90 + griffierecht, totaal € 7.635,90
 425. Rb Gelderland 030214 kosten gevorderd obv 27,25 uur x € 255,00; begroot obv 20 uur x 255,00; totaal € 7.383,26
 426. Rb Gelderland 281013 afwijzing verzoek en dat was voorzienbaar; geen begroting van kosten
 427. Rb Arnhem 041011 kosten gevorderd 21:12 uren x € 530,15 = € 11.239,07, begroot op 14 x € 200,00 + 5% + 19% + griffierecht, totaal € 3.569,60
 428. Rb Amsterdam 130214 kosten zonder urenspecificatie gevorderd en toegewezen obv 22,5 uur x € 300,00 + 5% + 21% + griffierecht
 429. Rb Den Haag 190214 kosten gevorderd en toegewezen 8 uur x € 195,00 + 21% + griffierecht, totaal € 1.962,60
 430. Rb Oost-Brabant 270214 kosten gevorderd en toegewezen 13,2 uur x € 230,- + 5% + 21% + griffierecht, totaal € 4.131,24
 431. Rb Amsterdam 140214 val sealmachine op voet wn-er; kosten gevorderd en toegewezen € 3.484,80
 432. Rb Oost-Brabant 180214 kosten gevorderd en begroot op 9:38 uur x € 225,00 + 7% + 21% + griffierecht, totaal € 3.080,26
 433. Rb Den Haag 101213 kosten niet begroot omdat deelgeschil onterecht is ingesteld
 434. Rb Den Haag 080114 verzoek volstrekt onterecht ingediend, geen begroting kosten
 435. Rb Noord-NL 110214 kosten niet opgegeven; begroot op 2 punten á € 250,00 + griffierecht
 436. Rb Midden-NL 150114 kosten gevorderd 15 uren x € 275,-- + 5% + 21% BTW; toegewezen obv eerder afgesproken € 190,-- + 5% + 21%, totaal € 3.894,93
 437. Rb Den Haag 080114 kosten gevorderd en begroot op 10 uur x € 240,-- + BTW + griffierecht, totaal € 3.130,--
 438. Hof Amsterdam 040214 veroordeling in kosten deelgeschil ten onrechte; gevorderd en toegewezen ogv 25 uur x € 240,00 (tarief 2011) + 6% + 19% + griffierecht = € 7.639,40
 439. Rb Midden-NL 070114 kosten gevorderd € 5.335,62; begroot op 16 uren x € 220,- excl BTW, kantoorkosten en griffierecht, totaal € 4.788,75
 440. Rb Rotterdam 060114 kosten gevorderd en toegewezen obv € 230,00 per uur + 6% kantoorkosten + BTW; totaal € 4.729,71
 441. Rb Limburg 220114 kosten gevorderd en toegewezen obv 17 uur en 18 minuten x € 215,00 + 21% BTW + griffierecht, totaal € 4.774,60
 442. Rb Amsterdam 020114 kosten gevorderd en toegewezen; 26 uren x € 200,00, totaal € 6.606,60 incl. BTW
 443. Rb Limburg 161213 kosten rb-verz. gevorderd 20 uur x € 125,00 excl. btw.; geen begroting omdat gelet op het expertiserapport het deelgeschil onnodig is ingesteld
 444. Rb Amsterdam 191213 gevorderd 17 uur, toegewezen 14 uur x € 290,00 excl. btw, totaal € 5.170,60; geen veroordeling want bijdrage aan VSO onvoldoende toegelicht
 445. Rb Midden-NL 181213 kosten gevorderd 29 uur x 250,-- + 6% + 21% + griffierecht; toegewezen obv 20 uren x 250,- + 6% + 21%, totaal 6.676,--
 446. Rb Den Haag 031213 kosten gevorderd en begroot obv 16 uur x € 190,00 + 5% + 21%, totaal € 4.136,00; grotendeels ongelijk, kosten niet toegewezen
 447. Rb Amsterdam 271113 kosten gevorderd EUR 18.824,06; geen specificatie kosten, kosten voorlopig getuigenverhoor niet begroot, totaal EUR 7.000,00 incl. 6%, btw en griffierecht
 448. Rb Oost-Brabant 061213 kosten gevorderd obv 10,5 uur x € 255,00 excl. kantoorkosten en btw; begroot op 10,5 uur x € 200,00 + 6% + 21% btw + griffierecht, totaal € 2.967,46
 449. Rb Oost-Brabant 021213 gevorderde kosten van € 10.677,17 niet gemotiveerd betwist; toegewezen
 450. Rb Rotterdam 031213 gevorderd circa 40 uur x € 260,- + 6% + BTW; toegewezen 20 uur x € 250 + 6% + BTW, totaal € 6.687,-
 451. Rb Midden-NL 281113 geen begroting kosten; consequentie van oordeel dat wn-er zijn klachtplicht heeft geschonden is verlies van alle rechten
 452. Rb Amsterdam 281113 gevorderd 21,5 uur x € 275,00 + 6% + 21%; hoogte uurtarief redelijk; begroot obv 12 uur en kosten medisch adviseur, totaal € 5.513,91
 453. Rb Gelderland 100913 kosten gevorderd obv 25,5 uur x € 225,00 + btw; begroot obv 18 uur, totaal € 4.975,50; 70% toegewezen
 454. Rb Noord-Holland 211113 gevorderd 26,42 uur x € 265,= + 6% en 21%; toegewezen obv 20 uur, totaal € 7.071,78
 455. Rb Midden-Nederland 131113 kosten gevorderd 32,08 uur x € 255,00 + 6%, totaal € 8.672,00; toegewezen obv 15 uur, totaal € 4.054,50
 456. Rb Arnhem 140612 kosten gevorderd obv uurtarief € 240,00; toegewezen obv 16 uur x € 225,00 + 6% + 19% + griffierecht, totaal € 4.808,04
 457. Rb Gelderland 120813 kosten gevorderd obv 19,5 uur x € 200,00; vanwege ontbreken concrete specificatie werkzaamheden 16 uur redelijk, totaal € 3.474,00
 458. Rb Gelderland 280613 kosten begroot op € 225,00 x 17,33 uur + 21% btw + griffierecht, totaal € 4.793,09
 459. Rb Gelderland 030613 kosten gevorderd en toegewezen op 15 uur x € 200,00 + 5% + 21% btw + griffierecht, totaal € 4.085,50
 460. Rb Arnhem 051212 1 uur ter verkrijging machtiging;17 uur voor zitting; factor 1 1/2 tzv specialisatie afgewezen; totaal begroot obv 18 uur x € 225,00 + 5%
 461. Rb Arnhem 030512 kosten gevorderd obv 20,5 uur x € 225,00, toegewezen obv 16 uur € 4.758,24
 462. Rb Arnhem 100212 kosten voorlopig getuigenverhoor niet begroot; € 297,00 excl BTW bovenmatig; begroot obv 8 uur x € 225,00, totaal € 2.402,00
 463. Rb Arnhem 050312 kosten gevorderd en begroot obv € 249,90 incl. 19% BTW x 17 uur; totaal € 4.319,30
 464. Rb Arnhem 020112 gevorderd 47:25 uur x € 215,00; 6 uur mbt getuigenverhoor in mindering, dan nog onredelijk; ivm eigen schuld 50% van 26 uur toegewezen
 465. Rb Gelderland 071113 kosten gevorderd; 18 uren x € 220,00; toegewezen 15,25 x € 220,00, totaal € 4.378,12
 466. Rb Midden NL 021013 kosten gevorderd 20 uur x 230,00, toegewezen 15 uur x 230,00
 467. Rb Oost-Brabant 121113 kosten rechtsbijstandverzekeraar gevorderd en begroot op € 1.500,=, niet met B.T.W. belast
 468. Rb Rotterdam 301013 gevorderd en begroot obv 10 x € 150,00, totaal € 2.198,00
 469. Rb Noord-Holland 220813 gevorderd en toegewezen 30,5 uur x € 290,-, kosten medisch advies onvoldoende onderbouwd
 470. Rb Den Haag 160913 kosten gevorderd obv 19,25 uur x € 260,--, totaal € 6.613,85, begroot obv 13 uur x € 230,-- totaal € 4.072,80
 471. Rb Den Haag 060913 gevorderd obv 32 uur x € 250,-- toegewezen obv 50% x 16 uur x € 250,--, totaal € 2.702,20
 472. Rb Den Haag 300913 gevorderd en begroot obv 8 uur x € 220,00, totaal € 2.311,00
 473. Rb Midden-NL 301013 gevorderd 31:12 uur x deels € 265,00 deels € 220,00 per uur, totaal € 8.631,26; begroot 20 uur x € 220,00, totaal € 5.718,44
 474. Rb Den Haag 211013 kosten gevorderd 34 uur x € 230,- begroot obv 15 uurx 230,00, te betalen indien Wbf boven voorschotten aanvullend zal moeten uitkeren
 475. Rb Amsterdam 241013 kosten begroot op 13.10 uur x € 200,00 + 6% + 21%, totaal € 3.634,40
 476. Rb Zeeland-West-Brabant 231013 kosten gevorderd en toegewezen op 51,44 uur x € 250,00 respectievelijk € 215,00; totaal € 16.215,89
 477. Rb Noord-Nederland 300813 kosten gevorderd en begroot op € 6.034,70
 478. Rb Amsterdam 290813 gevorderd 15 uur tegen EUR 200,00, totaal EUR 4.085,50; uren mondelinge behandeling en reistijd niet redelijk; 12 uur toegewezen
 479. Rb Den Haag 221013 geen begroting, want op voorhand had duidelijk kunnen en behoren te zijn dat verzoek niet zou slagen
 480. Rb Rotterdam 181013 kosten begroot op 12 uur, 6 uur voortraject en 6 uur verzoekschrift en zitting, x € 300,- + 6% + BTW
 481. Rb Midden-Nederland 181013 kosten gevorderd 29 uur tegen € 265,00 + 6% + BTW, totaal € 9.856,78, toegewezen 85% daarvan
 482. Rb Overijssel 171013 gevorderd € 13.698,17 en € 9.010,80; toegewezen 20 uur x € 240,00 + BTW; geen aanleiding toewijzing kantoorkosten
 483. Rb Limburg 141013 kosten gevorderd en toegewezen; 16,30 uren x € 225,00, totaal € 4.492,13
 484. Rb Amsterdam 031013 kosten; uren pleitnota gematigd van 7 tot 3,5 uur, toegewezen EUR 8 uur x 204,00 + kosten voorafgaand aan deelgeschil
 485. Rb Rotterdam 011013 kosten gevorderd en toegewezen; 22 uren x € 245,-- + 6,5% + BTW + griffierecht
 486. Rb Noord-Holland 040913 verzoek tzv door advocaat gemaakte kosten draagt niet bij aan vso; deelgeschil volstrekt onnodig
 487. Rb Limburg 260813 kosten: gevorderd 10,5 uur x € 235,00, door rechter verhoogd tot 11 uur x € 235,00
 488. Rb Midden-NL 310713 kosten gevorderd € 7.130,78 18 uur x € 279,00; toegewezen 12 uur x € 230,00
 489. Rechtbank Midden-NL 070813 gevorderd 12346,00; toegewezen 30 x 240 te verhogen met kantoorkosten, BTW en griffiegeld
 490. Rechtbank Overijssel 040913 geen kostenvergoeding: verzoeker kon niet volstaan met het overleggen van (niet recente) medische info uit de behandelend sector
 491. Rb Amsterdam 220813 kosten gevorderd € 5.687,25 (24:12 uur); begroot obv 14 uur, totaal € 3.125,00
 492. Rb Den Haag 300713 kosten afgewezen bij gebrek aan belang vanwege rechtsbijstandsverzekering
 493. Rb Den Haag 050813 kosten gevorderd 12,6 uur x € 220,-- + BTW; begroot obv 10 uur totaal € 2.936,--
 494. Rb Midden-NL 070813 gevorderd € 9.235,54; begroot op 30 uren x € 250,00; € 7.500,00 + BTW + kosten + griffierecht
 495. Rb Noord-Holland 250713 kosten gevorderd en toegewezen € 5.117,79; niet uitvoerbaar bij voorraad vanwege aard deelgeschilprocedure
 496. Rb Den Haag 230713 gevorderd 20 uur x € 450,-- + 5% + 21%; begroot en toegewezen obv 12 uur x € 200,00 totaal € 3.124,20
 497. Rb Midden-NL 170713 gevorderd en begroot; 18 uur x € 297,00 + 6% + 21% + griffierecht totaal € 7.130,78; geen reden voor matiging tarief ivm reistijd
 498. Rb Den Haag 020513 gevorderd 19 uur x € 195,-- + 5% + 21% BTW; begroot obv 10 uur; totaal € 2.744,48
 499. Rb Den Haag 230713 gevorderd 16,33 uur x € 215,-- + 6% + 21%, totaal € 4.503,14; begroot en toegewezen obv 12 uur totaal € 3.583,11
 500. Rb Midden-NL 100713 gevorderd € 7.464,19 + griffierecht; begroot 16 uren x € 200,00, totaal € 3.200,00 excl BTW, kantoorkosten en griffierecht
 501. Rb Midden-NL 100713 gevorderd € 5.752,28 + griffierecht; begroot en toegewezen 15 uren x € 220,00, totaal € 3.300,00 excl BTW, kantoorkosten en griffierecht
 502. Rb Rotterdam 260613 gevorderd mbt verzoekschrift 11,24 uur x € 245,-; verdere behandeling begroot op € 1.000,- incl kk en btw; totaal begroot € 4.531,61
 503. Rb Noord-Holland 060613 gevorderd en begroot op 15 uur x € 160,- + 5% + BTW + griffierecht, totaal € 3.323,20,-
 504. Rb Midden-NL 120613 tariefverhoging niet gemotiveerd; begroot op 11 uur x € 230,00 + 6% + BTW + griffierecht
 505. Rb Amsterdam 300513 gevorderd € 5.903,33; partijen mogen zich uitlaten over de vraag hoe toevoeging zich verhoudt tot de verzochte kostenbegroting
 506. Rb Amsterdam 130613 gevorderd € 5.542,04 obv 19,3 uur; uren opstellen verzoekschrift gematigd; begroot en toegewezen € 4.700,00
 507. Rb Amsterdam 210513 kosten begroot en toegewezen obv uurtarief van € 260,- + 5% + btw, reistijd obv € 208,-
 508. Rb Midden-NL 050613 kosten gevorderd, begroot en toegewezen € 3.438,56
 509. Rb Midden-NL 070613 kosten gevorderd € 5.018,20, niet begroot want verzoek volstrekt onnodig en onterecht
 510. Rb Noord-Holland 280213 gevorderd € 5.771,70 + reis-, hotel- en vertaalkosten; begroting afgewezen, volstrekt onnodig of onterecht ingesteld
 511. Rb Den Haag 210513 toevoeging maakt niet dat kostenbegroting achterwege blijft; gevorderd en begroot 24,5 x € 245,-- + 5% + 21% + griffie
 512. Rb Den Haag 240513 gevorderd € 2.838,15; verzoek volstrekt onnodig en onterecht, kosten afgewezen en niet begroot
 513. Rb Amsterdam 020513 kosten begroot, niet toegewezen op € 8.536,77 29,5 uur x 220,00 (2012) respectievelijk € 230,00 (2013)
 514. Rb Rotterdam 080513 kosten gevorderd en toegewezen; 36,75 uren x € 235,- + BTW + griffierecht, totaal € 10.544,14
 515. Rb Den Haag 020513 gevorderd obv 22,80 x € 255,- totaal € 7.457,04; uren en tarief exorbitant hoog; toegewezen obv 10 x € 210,- totaal € 2.768,46
 516. Rb Den Haag 070513 gevorderd obv 30 uur x € 250,00 totaal € 9.619,50; bovenmatig, toegewezen obv 10 uur x € 210,00 totaal € 2.768,46
 517. Rb Oost-Brabant 160413 kosten minnelijk overleg na aanhouding zaak, zijn geen kosten deelgeschil; kosten begroot op € 2.651,05
 518. Rb Den Haag 250313 gevorderd 20,5 uur, begroot en toegewezen 14 uur x € 225,-- + 6% + 21% + griffierecht
 519. Rb Den Haag 160413 gevorderd 14:42 uur, begroot 8 uur x € 220,-- + 5% + 21% + griffierecht; slechts vergoeding indien schade voorschotten overschrijdt
 520. Rb Midden-NL 240413 begroot en toegewezen € 5.631,67 + 5% + 21 % + griffierecht, totaal € 7.429,-
 521. Rb Utrecht 290113 begroot 25,3 uur x € 225,-; totaal € 5.692,50 + griffierecht
 522. Rb Oost-Brabant 150113 kosten begroot op € 5.552,39 incl kantoorkosten, BTW en griffierecht, na correctie eigen schuld € 3.331,43
 523. Rb Midden-NL 180413 Convenant Buitengerechtelijke Kosten nvt; gevorderd en toegewezen: € 180,- x 14½ uur + € 75,-, totaal € 2.685,-
 524. Rb Rotterdam 160413 kosten begroot op 16 uur x € 245,00 + 5% + BTW + griffierecht, totaal € 5.165,00
 525. Rb Noord-NL 180313 kosten gevorderd en begroot; 20 uur x € 239,- + 6% + 19%, totaal € 6.029,49
 526. Rb 's-Hertogenbosch 121212 kosten gevorderd 37 uur, toegewezen; 20 x 195,00 + 5 % + 19% = 4.873,05
 527. Rb Middelburg 130213 kosten begroot en toegewezen; € 1.363,57 + griffierecht
 528. Rb Rotterdam 200313 kosten begroot en toegewezen; 15 uur en 25 minuten à € 210,- + 3% + 21% + griffiekosten; totaal € 4.301,90
 529. Rb Rotterdam 270313 kosten gevorderd en toegewezen; 14 uur x € 210,00 + 3% + 21%, totaal € 3.664,08
 530. Rb Oost-NL 210313 kosten gevorderd en begroot op € 4.821,81 obv uurtarief € 255,00
 531. Rb Limburg 140313 kosten gevorderd en begroot op 18 uur x € 297,00 x 1,06 x 1,19 plus € 73,00 griffierecht
 532. Rb Den Haag 120313 deelgeschil volstrekt onterecht ingesteld; begroting kosten kan achterwege blijven
 533. Rb Noord-Holland 130313 kosten niet begroot omdat aansprakelijkheid niet is komen vast te staan
 534. Rb Den Haag 130213 kosten gevorderd 17,2 uur; begroot op 12 uur x € 240,-- + 7% + 19%
 535. Rb Midden-Nederland 140313 kosten gevorderd 24 uur x € 200,00 plus kantoorkosten en BTW; begroot en toegewezen 20 uur
 536. Rb Den Haag 250213 kosten niet begroot; verzoek volstrekt onnodig en onterecht
 537. Rb Midden-Nederland 070313 gevorderd € 5.975,09 (15,8 x € 297,--), begroot € 2.499,96 (11,8 x € 198,-- ) afwijzing kosten verweerder
 538. Rb Den Haag 250213 deelgeschilprocedure uitdrukkelijk niet bedoeld voor verhaal van bgk door rechtsbijstandsverzekeraars
 539. Rb Den Haag 121212 geen kostenbegroting vanwege ontbreken aansprakelijkheid; geen kostenveroordeling verzoekster
 540. Rb Limburg 040313 gelet op tekortschietende onderbouwing uren te hoog, tarief bovenmatig; begroot € 2.500 incl BTW
 541. Rb Oost-Nederland 280213 gevorderd € 6.970,85 (14,5 uur x € 386,10,- excl. BTW), begroot obv € 200,- excl. BTW
 542. Rb 's-Gravenhage 151112 kosten niet begroot; verzoek volstrekt onterecht ingediend
 543. Rb 's-Gravenhage 191212 voorbijganger door paintball in oog geraakt; gevorderd 28 uur x € 297,- dan wel € 230,-; toegewezen 10 uur x € 230,-
 544. Rb 's-Gravenhage 301112 tetraparese na operatie nekhernia; toegewezen en gevorderd 14 uur x € 200,--, toegewezen buiten aansprakelijkheid vanwege opstelling wederpartij
 545. Rb Utrecht 141212 vrijwilliger scouting valt van kabelbaan; gevorderd 16 uur x € 297,00 + wettelijke rente; toegewezen 90% ivm eigen schuld
 546. Rb Amsterdam 310113 kosten gevorderd (6 uur x € 280,00); niet redelijk in verhouding met belang van € 3.933,33 en eenvoud verzoek; toegewezen: € 1.400,00
 547. Rb Rotterdam 060213 kosten gevorderd € 5.027,79; uren gematigd ivm tekortschietende onderbouwing, € 280,00 p.u. bovenmatig; kosten begroot op € 3.000,00
 548. Rb Zutphen 040213 kosten gevorderd 21,7 x € 237,60; toegewezen 16 x € 180,-, in totaal € 3.960,89; geen specialistische kennis vereist
 549. Rb Haarlem 040113 kosten verzoekschriftprocedure zoals begroot door rb en veroordeling in BGK
 550. Rb Arnhem 300113 kosten zoals begroot in deelgeschil alsnog toegewezen in bodemprocedure
 551. Rb Rotterdam 290113 wn-er geraakt door omvallende containers; kosten gevorderd; o.a. 7 uur x € 300,00 en 168 km x € 1,00 reiskosten; toegewezen o.a. 6 uur x € 250,00 en 168 km x € 0,19 reiskosten
 552. Rb Utrecht 191212 kosten gevorderd en begroot op € 1.852,50 (9,5 uur x € 195,00) excl BTW; 50 % toegewezen ivm eigen schuld
 553. Rb Amsterdam 291112 kosten 20 uur x 260 + 5% + BTW en griffiegeld € 6.819; gevorderd was € 10.142,64
 554. Rb Rotterdam 121212 kosten begroot, niet toegewezen: 15 x EUR 250 + 6 % + 21 % + 267,00
 555. Rb ´s-Gravenhage 121212 kosten begroot op 10 uur x 150,00 + griffiegeld
 556. Rb Arnhem 141212 kosten begroot, niet toegewezen: 7,5 uur x (€ 300,00 + 6 + 21) + € 121,00 (reiskosten) + € 3,10 (parkeerkosten) + € 73,00
 557. Rb Arnhem 101212 kosten gevorderd obv € 225,00 incl 5% x 1,5 specialisatiefactor; begroot en toegewezen 18,5 x € 225,00 + 5% + 19%
 558. Rb 's-Gravenhage 071212 kosten gevorderd € 8.216,53; niet begroot, want verzoek evident prematuur
 559. Rb Amsterdam 291112 vroegere advocaat verzoekt vanwege onherroepelijke privatieve last ex art. 7:423 BW; afwijzing; verzoek volstrekt onterecht en onnodig
 560. Rb Groningen 111012 kosten niet gevorderd, veroordeling cf. staffel; € 357,00 + € 73,00 + € 300,00
 561. Rb Middelburg 130612 kosten gevorderd € 7.180,52, begroot op € 4.541,04 (18 uur x € 200,-- x 1,06 x 1,19)
 562. Rb Amsterdam 251012 kosten gevorderd 12:40 x 275,00 + 6 + 19%, begroot en toegewezen 11,8 x 235,00 + 6 + 19% (geen korting ivm 30% eigen schuld)
 563. Rb 's-Gravenhage 251012 kosten gevorderd, begroot, maar niet toegewezen; 8,83 uur x € 200,-- + 2,67 uur x € 230,-- + 6% + 19% + griffierecht
 564. Rb Groningen 210912 gevorderd, begroot, maar niet toegewezen; 6 uur x € 180,-- + griffierecht; rechtsbijstandsverzekering geen belemmering voor veroordeling in proceskosten
 565. Rb Utrecht 171012 kosten 21,23 uur x € 245,-- + 5% + 19% + € 267,-- x 75 % vanwege eigen schuld = € 5.074,57
 566. Rb 's-Gravenhage 251012 kosten gevorderd 24,2 uur x € 150,-- + 5% + 19%; begroot 13 uur
 567. Rb Rotterdam 071112 kosten gevorderd, begroot en toegewezen; 15,4 uur x EUR 240,00 + 6% + 19% + griffierecht
 568. Rb 's-Gravenhage 301012 kosten begroot en toegewezen; 5 uur x € 235,-- + 6% + 19% BTW + griffierecht
 569. Rb 's-Gravenhage 170812 kosten begroot op € 3.719,50 (17:18 uur x € 215,-- + 5% + 19% BTW + griffierecht
 570. Rb 's-Gravenhage 160812 kosten gevorderd € 23.911,42 (84,25 uur à € 225,- + 6% + 19%); aantal uren zeer bovenmatig; kosten begroot obv 15 uur
 571. Rb Utrecht 230812 kosten begroot en toegewezen tzv opstellen en indienen verzoekschrift € 3.494,25; tzv aanvullende wkzh € 3.304,90; wettelijke rente afgewezen
 572. Rb Utrecht 171012 kosten gevorderd 43 uur x € 250 + 5% + 19%; begroot en toegewezen 20 uur x € 200 excl BTW en griffierecht
 573. Rb Zutphen 151012 kosten verzocht en begroot, niet toegewezen, op 11,1 uur x € 215,00 + 6% + BTW
 574. Rb Utrecht 101012 kosten verzocht 17:12 uur x € 215,00 + uren zitting; begroot, niet toegewezen, op 15 uur x € 215,00 + griffierecht
 575. Rb Utrecht 031012 kosten gevorderd 13,5 uur x € 275,00 + 6%; toegewezen obv € 230,00 per uur vanwege eerdere nota's buiten rechte
 576. Rb 's-Hertogenbosch 171012 kosten begroot op 9,5 uur x € 237,50 + 7% + 21%, totaal € 2.921,17
 577. Rb Utrecht 121012 kosten niet begroot; geen aansprakelijkheid dus geen vergoeding conform Regeling buitengerechtelijke kosten – letsel
 578. Rb Utrecht 210312 kosten begroot op 13,6 uur x € 190,00 + 5% + 19% + griffie = € 3.517,19; toegewezen 80%
 579. Rb Rotterdam 101012 whiplash; uurtarief van EUR 255,00 niet redelijk; kosten begroot op 18,5 uur x EUR 240,00 + 6% + 19% BTW
 580. Rb Utrecht 050912 kosten gevorderd € 15.494,99, begroot op de helft: € 7.747,50
 581. Rb Utrecht 190912 groot deel van verzoek evident nutteloos wegens eerdere procedures; gevorderd 22.159,40; begroot 5 x 215,00 + 19% + griffie
 582. Rb Breda 060912 kosten; gevorderd 32,85 uur, begroot, niet toegewezen, 15 uur x € 245,00 + 6 % + 19 % + griffierecht
 583. Rb 's-Gravenhage 170812 kosten begroot en toegewezen; totaal circa € 228,50 x 8:36 uur + 5% + 19% btw + griffierecht
 584. Rb 's-Gravenhage 180712 kosten gevorderd en toegewezen; 12,5 uur x € 225,-- + 6% + 19% + griffierecht
 585. Rb 's-Hertogenbosch 110712 geen kostenbegroting; deelgeschilprocedure volstrekt onterecht ingesteld
 586. Rb Utrecht 220812 whiplash; kosten begroot en toegewezen; 20 uur x € 230,00 + 19% + griffierecht
 587. Rb 's-Gravenhage 120712 kosten begroot en toegewezen; 17,5 uur x € 225,-- + 19% + griffierecht
 588. Rb Utrecht 040712 kosten € 8.142,59 is te hoog; 20 x 200 ex btw is redelijk
 589. Rb Utrecht 010812 kosten gevorderd 20 x 250, toegewezen 13 x 200, mede vanwege samenwerking advocaat-juridisch medewerker
 590. Rb Utrecht 080812 kosten verzocht en toegewezen € 3.093,75
 591. Rb Utrecht 270612 whiplash; kosten 6.307,00: 20 x € 250,00 + 6% + 19%
 592. Rb Utrecht 280312 kosten: 28 x (eerst) € 190,00 en sinds 01-01-2012 € 200,00; toegewezen € 2500,00 verkapt verzoek voorlopig deskundigenbericht
 593. Rb Amsterdam 260712 verzoek, ondanks machtiging kantonrechter, volstrekt onterecht en onnodig ingediend
 594. Rb Breda 060812 kosten; zonder specificatie geëist 23,5 uur; 10 uur toegewezen; 10 x € 245,00 + 5 % + 19 %
 595. Rb Amsterdam 260712 verkeersongeval in België; begroting kosten; na aftrek 3,24 uur: € 3.950,54 (€ 265,00 x 11,6 + 6% + 19% + € 73,00)
 596. Rb 's-Hertogenbosch 190712 beoordeling psychische klachten; kosten begroot en toegewezen; 15,5 uur x € 240,00 + 5 % + 19%
 597. Rb 's-Hertogenbosch 290512 gebroken sleutelbeen; kosten niet begroot; geen schade omdat de kosten worden gedragen door rechtsbijstandsverzekering
 598. Rb Arnhem 140612 mes in arm van slachter; kosten deelgeschil begroot op € 2.076,63 (6 uur x € 265,00 + 6% + 19% + griffierecht)
 599. Rb Breda 110612 overlijdensschade; kosten begroot en toegewezen; 8 uur x 225,00 = 1800,00 + 5% + BTW
 600. Rb Rotterdam 200612 kosten begroot, niet toegewezen; 9,8 uur x EUR 239 + 6 % + 19% + griffiegeld + € 600 i.v.m. zitting
 601. Rb Assen 120612 ongeval met quad; verzoekschrift volstrekt onnodig en onterecht ingesteld; kosten niet begroot
 602. Rb Almelo 180712 kosten; gelet op de complexiteit is uurtarief van € 240,- bovenmatig; begroting op € 5.741.- (23 uren x € 200.- + 19% en griffierecht)
 603. Rb 's-Gravenhage 060712 kosten gevorderd; 16 uur à € 275,- + 7% + 19%; begroot 14 uur à € 250,- + 6% + 19%; toegewezen € 3.500,-
 604. Rb 's-Gravenhage 270612 kosten; 22,5 uur is bovenmatig; gematigd tot 15 uur x € 240,-- + 6% + 19% BTW, totaal begroot € 4.500,--
 605. Rb Utrecht 200612 nekklachten, ongeval uit 1991; kosten begroot op € 6.964,89 (19,5 uur x € 297,00 + BTW + griffierecht); 70% toegewezen ivm schulddeling
 606. Rb Dordrecht 270612 psychische klachten; kosten begroot op € 3.723,24 + griffierecht; bevel betaling binnen 7 dagen gevorderd en toegewezen
 607. Rb Rotterdam 040712 whiplash, ongeval 1998; kosten; 4 1/2 uur in mindering; uurtarief € 250,00 ipv € 280,00; 22,2 uren x € 250,00 + 6% + 19%
 608. Hof 's-Gravenhage 050612 art. 1019aa Rv nvt bij hoger beroep in deelgeschil nu zich geen doorbrekingsgronden voordoen; kosten cf tarief verzoekschriftprocedure
 609. Rb Amsterdam 101111 val in tram; afwijzing verzoek deelgeschil; kosten gevorderd, begroot, niet toegewezen; 7 uur x 220,- + BTW + griffierecht
 610. Rb Rotterdam 210512 kosten niet begroot nu aansprakelijkheid niet wordt aangenomen
 611. Rb 's-Hertogenbosch 240512 kosten gevorderd € 4.490,68 na correctie vanwege 50 % eigen schuld; begroot op 10 uur x € 235,00 + 19%; geen kantoorkn; geen eigen schuld
 612. Rb 's-Gravenhage 160512 kosten begroot, niet toegewezen; 13 uur à 205,00 per uur, plus 3%, 19% en griffierecht
 613. Rb 's-Gravenhage 140512 hersenletsel; kosten gevorderd 31,1 uur, toegewezen; 22 1/2 uur x €230, + 6,5 % + 19 %
 614. Rb Middelburg 110112 verzoek voorlopig deskundigenbericht buiten toepassingsbereik deelgeschil; kosten begroot op nihil
 615. Rb Haarlem 140312 kosten begroot en toegewezen € 2.516,85
 616. Hof 's-Hertogenbosch 100512 kantonrechter heeft door kosten te compenseren de kosten begroot; zij het op nihil; geen doorbreking rechtsmiddelenverbod
 617. Rb Roermond 250412 zenuwbeschadiging bij knieoperatie; rechter dient ambtshalve tot begroting kosten over te gaan; twee punten x € 452 plus griffierecht
 618. Rb 's-Hertogenbosch 080512 voorbijganger op hoofd geraakt door hockeybal; kosten rechtbijstandverzekeraar wél begroot, niet toegewezen (8 uur x € 90,-), conform eis
 619. Rb Breda 160412 whiplash & depressie; kosten € 2.831,84 (10,10 uur x 200,00 + 6% + 19% + griffierecht)
 620. Rb 's-Gravenhage 120312 val van ladder; kosten begroot € 2356,20 (9 uur x € 220,00 + 19 % BTW) + € 260,00 griffierecht
 621. Hof 's-Gravenhage 170412 verzoek in strijd met goede procesorde; geen aanleiding kosten te begroten
 622. Rb 's-Hertogenbosch 180412 vinger tussen deur en raamkozijn; doelbewuste keuze voor conflictmodel staat aan kostenbegroting in de weg
 623. Rb 's-Gravenhage 210312 val van trap vanwege rondslingerende batterij; kosten begroot op € 2.538,42 (8,42 uur x € 239,--, + 6% + 19% BTW), + € 71,-- griffierecht
 624. Rb 's-Gravenhage 060412 oogletsel door wegschietende stalen nagel; kosten: begroot, niet toegewezen; 13,1 x € 235,00
 625. Rb 's-Hertogenbosch 060412 letsel door draaiende machine; werkgever aansprakelijk; kosten € 5.244,99
 626. Rb 's-Gravenhage 220312 verlies arbeidsvermogen; kosten afgewezen; indienen verzoek volstrekt onterecht
 627. Rb 's-Gravenhage 080312 whiplash; rechtbank brengt 3 uur in mindering en begroot de kosten op 14 x € 235,- + 6% + 19%
 628. Rb Alkmaar 290312 deelgeschil verkeersongeval; kosten deelgeschil afgewezen omdat op onjuiste (financiële) gronden is gekozen voor deelgeschil i.p.v. kort geding
 629. Rb 's-Hertogenbosch 210312 niet verschijnende aansprakelijke partij, kosten € 4.997,04
 630. Rb Rotterdam 200312 geen deelgeschil; kosten; gevorderd obv uurtarief van € 312,00, toegewezen 23,42 uur x € 230,- +6% = 19 % = € 6,794,61
 631. Rb 's-Gravenhage 080312 eigen schuld bij achteroprijding; kosten 8 uur x € 235,00 + 6% + 19%
 632. Rb Middelburg 010312 voor bewijs promotiekansen is nader getuigenbewijs nodig; kosten: 13,5 uren x € 262,40, incl BTW (+/- 210 excl 6 en 19%) = € 3542,40
 633. Rb Amsterdam 260112 whiplash bezwaren tegen eerder neurologisch deskundigenbericht gegrond; kosten gevorderd 21 x 225,00 + 6%+19% + mond. behandeling; toegewezen 14 x 225 + 6% + 19% + 260 = 4.197,50
 634. Rb Amsterdam 080312 deelgeschil over de kosten; begroot, niet toegewezen € 4.748,10 (buitengerechtelijk) + (21,60 x € 297,00 + 19% + € 71,00 =) € 7.705,09 ivm deelgeschil
 635. Rb 's-Gravenhage 240112 ongeval in Frankrijk; kosten: gevorderd 15 uur x 297,00 + 6 + 19%; begroot 15 uur x 240 + 6 + 19 %
 636. Rb Zutphen 290212 betonboorder valt over ijzervlechtwerk; kosten: 14 uur x 297,00 + 6 % + 19 % + 71,00 = 5.315,90
 637. Rb 's-Gravenhage 200112 whiplash; kosten gevorderd 27,5 uur, rb acht 17 uur voldoende x € 240,-- +5 % + 19 % + 260,-- = € 5097,96
 638. Rb Amsterdam 281211 ongeval motor; Kosten deelgeschil € 3.115,33; 11 uur x 238,50
 639. Rb Breda 060212 botsing met door benzinegebrek stilgevallen auto; kosten 14,54 x 200 - + 19 % = (+/-) € 3808,00
 640. Rb Dordrecht 150212 aansprakelijkheid aangenomen voor delay in behandeling; kosten begroot, niet toegewezen: 17,83 uur x € 255,00
 641. Rb 's-Hertogenbosch 080212 gemiste diagnose tzv tibiaplateaufractuur; kosten deelgeschil 10 x € 200,00 + 260,00 = € 2260,00
 642. Rb Rotterdam 080212 motorfiets raakt spiegel auto; kosten begroot, niet toegewezen: 6,42 x EUR 230 + 6% + 19%
 643. Rb Rotterdam 070212 (whiplash) klachten gevolg van ongeval en rb gelast medewerking aan vza en ad onderzoek; kosten 12,75 uur maal € 225,-- + 19%
 644. Rb 's-Gravenhage 090212 geslaagd beroep op onschuldige derdenregeling; kosten € 4.849,91 (15 x € 245,--, +6 % + BTW en griffierecht € 258,--)
 645. Rb Rotterdam 010212 motorongeval; kosten; gevorderd: 31,16 uur x € 235, + 6% + 19% BTW, = 9.624,57; toegewezen; 6.239,50; 16 uur is vlgs rb voldoende voor opstellen verzoekschrift
 646. Rb Amsterdam 260112 Afwijzing verzoeken tzv schadebeperkingsplicht en medewerking behandelplan; kosten: gevorderd 29:55 uur; toegewezen € 297,= x 18:10 uur + 19% BTW,= 6.420,65
 647. Rb Breda 160112 aansprakelijkheid voor val in Jumbo winkel; kosten 5 uur x uurtarief van EURO 220,00
 648. Rb Rotterdam 010212 onvoldoende zicht op schade excl. bgk; kosten deelgeschil niet in redelijkheid gemaakt
 649. Rb Rotterdam 010212 medische aansprakelijkheid, kosten deelgeschil: 1,5 uur opstellen verzoekschrift, 1 uur voorbereiden zitting, 1,5 uur mondelinge behandeling + 1.5 uur voor tijd na zitting x 220 + 6% + 19% = 1.526,29
 650. Rb 's-Gravenhage 301111 elektrocutie door boren in kabel; kosten: gevorderd 33 uur x 274,50 + 5 % = 9085,95, toegewezen 17,5 x 219,605 + 5% + 260 = 4664,73
 651. Rb 's-Gravenhage 171111 kosten gevorderd 30,40 X € 297,--, (cf ASP) + 5% = € 11.281,48, toegewezen € 5000,00 mede vanwege afwijzing deel van het geschil
 652. Rb 's-Gravenhage 261111 verjaringsverweer faalt; Kosten gevorderd en toegewezen 27,48 uur à € 290,- + 6 % + BTW en griffiegeld = 8062,00, conform advies ASP
 653. Rb Rotterdam 110112 causaal verband tussen ongeval en nekhernia; kosten € 290,00 afgewezen:12,5 uur maal € 240,- + 6% + 19%
 654. Rb Arnhem BV0279 ass. heeft recht verwerkt bezwaren in te brengen tegen rapport desk. kosten € 3.483,68 (12 x 268,64 + € 260,00)
 655. Rb Arnhem 251111 schade bij delay diagnose hersenabces te complex voor deelgeschil; forse matiging kosten; van 27:42 naar 13 uur, van € 530,15 naar 210,00, van 14685 naar € 3.319,70
 656. Rb 's-Hertogenbosch 201211 aansprakelijkheid na val op terras; kosten: gevorderde 22 uur niet redelijk, 14 uur x EUR 247,40 wel
 657. Rb Rotterdam 211211 smartengeld bij twee onnodige borstoperaties, kosten EUR 3.789,37, + EUR 258,00 = EUR 4.047,37.
 658. Rb Rotterdam 210711 scheefliggende stoeptegel,Gelet op financiëel belang, kostenvergoeding € 1.000,00
 659. Hof Arnhem 131211 als aansprakelijkheid onvoldoende vaststaat dient de rechter te volstaan met begroting proceskosten, zonder proceskostenveroordeling
 660. Rb 's-Hertogenbosch 131211 mislukte sterilisatie; uitgangspunten vav en kbr; kosten gevorderd 7065, vanwege te veel uren 14 uur x € 243,65 + € 260,- toegewezen
 661. Rb Rotterdam 141211 ongeval tijdens evacuatieoefening op schip; kosten 15,45 uren à 230,- = 4.228,66, incl BTW
 662. Rb Dordrecht 081211 pallet schuift door en glijdt tegen hakken/voeten werkneemster, schending zorgplicht, kosten 4,3 uur x € 235,00 = € 1.174,53 incl.
 663. Rb Arnhem 300911 verzoek verklaring gebodendheid ad-rapport; afgewezen; kosten € 6.510,87 (€ 265,00 x 8 + 6% + 19% + € 3.576,70 + € 260,00).
 664. Rb Arnhme 070911 verzoek medewerking desk.bericht; kosten E 4.943,63 (E 225,00 X 15 + 6% + 19% + E 428,40 + E 258,00)
 665. Rb Arnhem 141111 aansprakelijkheid ongeval bij mountainbikewedstrijd; kosten € 3.149,59 (€ 205,00 +3% + 19% x 11,5 + € 260,00)
 666. Rb Arnhem 070911 verzoek te bevelen niet volstrekt onnodig; kosten begroot obv tot dusver gebruikelijke tarief, € 225,00
 667. Rb 's-Gravenhage 011111 delay na darmperforatie; kosten gematigd tot € 5000,00 en niet toegewezen vanwege rechtsbijstandverzekering
 668. Rb Rotterdam 231111 carriereontwikkeling zonder ongeval; kosten 22 ½ uurx 240,00 + 6% + 19% BTW + griffierecht = EUR 7.069,56.
 669. Rb Rotterdam 161111 terugkerende HNP; 16 uren (9 uren plus 5 uren plus 2 uur voor de zitting) a E 230,-, +6 % + 19% + E 4.641,95
 670. Rb 's-Gravenhage 200711val door kuil in grasveld, kosten begroot, niet toegewezen: (15:10 uur x € 200,--)+ 258
 671. Rb Rotterdam 091111 gebonden aan rapport neuroloog Kosten 26 uur x E 200,00 + 6% kantoorkosten en 19% BTW
 672. Rb 's-Gravenhage 261011 begroting tussentijdse bgk, kosten deelgeschil begroot op € 4.500,-- tot € 5.000,--toegewezen € 1.687,43
 673. Rb Haarlem 280911 deelgeschil over gebondendheid expertise; kosten EUR 6.811,56 (24 uur x EUR 225 x 1,06 x 1,19)
 674. Rb 's-Gravenhage 241011 causaal verband bij whiplash; kosten € 5.039,30 (17 uur à € 235,-- + 5 % = 19% BTW) gematigd tot € 3.359,53 vanwege ingetrokken verzoek
 675. Rb 's-Gravenhage, 281011 aansprakelijkheid voor gooien met bal kosten € 5.062,75 (17 uur á € 235,--, 5% kantoorkosten en BTW, vermeerderd met € 71,-- griffierecht).
 676. Rb Zwolle-Lelystad 131011 vordering tzv rugklachten agv werk verjaard, veroordeling werkgever in kosten deelgeschil E 3.164,75
 677. Rb Utrecht 280911 whiplash overwegingen m.b.t. medische- en juridische causaliteit, kosten € 5.208,37 (€ 4.711,33 plus € 497,04
 678. Rb Arnhem 210911 expertise kan niet dienen als uitgangspunt; Kosten € 8.206,75 (€ 200,00 x 17 uur + 19% + € 2.742,50(medisch advies)+ € 1.160,25 (medisch advies)+ € 258,00).
 679. Rb 's-Hertogenbosch 201011 dodelijk ongeval off-the-road motorrijder leent zich niet voor deelgeschil; geen begroting kosten want geen aansprakelijkheid
 680. Rb 's-Gravenhage 110711 t.a.v. door psychiater beschreven klachten geen sprake van relevante predispositie; kosten € 5.214,11 uurtarief 237,00
 681. Rb Zutphen 201011 dossieroverstijgend geschil over bgk geen deelgeschil, kosten begroot op nihil
 682. Rb Breda 031011 nadat bij de mondelinge behandeling overeenstemming is bereikt over expertise rest nog de kostenveroordeling: 3.739,46. (12 x 230,--+ 6%)
 683. Rb 's-Hertogenbosch 210911 looptijd vav bij zwart werk € 2.000,00, te vermeerderen met 5% kantoorkosten, 19% BTW en griffierecht
 684. Rb Arnhem 290811 letsel glazenwasser na wegglijden ladder, onvoldoende zicht op vso; kosten begroot, niet toegwezen: € 5.875,10 (€ 225,00 + 6% + 19% x 20,20 + € 142,00
 685. Rb Breda, sector Kanton, 220811 geschil over smartengeld en kosten ter beperking van schade,kosten deelgeschil begroot op € 12.297,21 (38,9 uur x Euro 253,-- exclusief 5% kantoorkosten en 19% BTW)
 686. Rb Assen 140911 Niet inzichtelijk hoe benoeming ad-er en vza kan bijdragen aan vso, afwijzing; kosten "daarom" begroot op nihil
 687. Rb Amsterdam 230611 brasserie huurt poort, poort valt om; brasserie aansprakelijk, kosten (€ 3.894,27 + (5,5 uur x € 200.00 + 5% kantoorkosten + 19% btw) =) € 5.268,72
 688. Rb Maastricht 100811 verzoek mbt aansprakelijkheid na val tgv gladheid geen deelgeschil; Niet ontvankelijkverklaring; bijgevolg ook geen kostenveroordeling
 689. Rb Breda 040711 geschil over conclusies uit expertise verslag; afwijzing; kosten 12,35 x € 257,40
 690. Rb Haarlem 200711 geen oordeel over aansprakelijkheid wg-er; ieder der partijen zal eigen kosten dienen te dragen
 691. Rb Amsterdam 260511 aanrijding chauffeur-vorkheftruck. kosten 37 uur x € 250,00 + 5% kantoorkosten en BTW = € 11.557,87, gevorderd was € 19.627,23 obv tarief € 420+ 5%
 692. Rb Dordrecht 060711 verpleger loopt letsel op door patient; kosten begroot op € 3.212,60 (12 uren x€ 220,- x 1,19 btw + €71)
 693. Rb 's Gravenhage 060711 overmacht tzv overstekende voetganger; kosten begroot naar redelijkheid; 12 uur x 150,00 + kosten medisch advies = 3736,04
 694. Rb Arnhem 080611 deelgeschil afgewezen; kosten advocaat in dienstbetrekking bij SRK; 17 uur x € 150,00 + griffiegeld = 2692,00, begroot, niet toegewezen;
 695. Rb Roermond 290611 deelgeschil afgewezen; tegenverzoek tot benoeming desk. afgewezen; rechter compenseert kosten nu beide partijen in het ongelijk zijn gesteld.
 696. Rb Arnhem 080611 aansprakelijkheid afgewezen kosten begroot, niet toegewezen € 8.150,47, uurtarief geen 420, maar 295, 21,47 uur
 697. Wijze van indienen verzoeken zinloos, begroting van deze kosten kan achterwege blijven.
 698. Rb Rotterdam 010611 kosten mede gebaseerd op de na de mondelinge behandeling ingebrachte specificatie, 9.595,61
 699. Rb Den Haag 120411 gebondenheid aan psychiatrische expertise kosten 22:43 uur x € 230,--, x 6,5% kantoorkosten,x 19% BTW, € 255,-- aan griffierecht en € 1.174,14 kosten medisch advies = € 8.050,83
 700. Rb Arnhem 180411 voorschot terzake te maken reiskosten (ID-NL) kosten € 3.805,69 (€ 225,00 X 12,5 + 6% + 19% + € 258,00 aan griffierecht).
 701. Rb Den Haag 040511 is tussen partijen vso tot stand gekomen, kosten gevorderd 4185, toegewezen 2.666,25 tarief 225
 702. Rb Maastricht 190411 bedrijfsongeval; niet ontvankelijk dus geen kostenvergoeding
 703. Rb Maastricht 240511 geschil over medische aansprakelijkheid, niet-ontvankelijk; bijgevolg kosten afgewezen
 704. Rb Maastricht 160511 kosten € 5.558,04, uurtarief 225,00 + 6%
 705. Rb Den Haag (kanton) 040511 aansprakelijkheid na arbeidsongeval, kosten begroot doch niet toegewezen; € 6.605,77
 706. Rb Haarlem 120511 Delta V problematiek te complex voor deelgeschil, kosten deelgeschil; gevorderd € 17.130,(inclusief buitengerechtelijke wzh en kosten deskundigen) toegewezen € 2500,00
 707. Rb Breda 020511 Na de expertise was afwezigheid causaal verband duidelijk en zowel buitengerechtelijke kosten als kosten voor het deelgeschil zijn daarmee niet redelijk
 708. Rb Breda 020511 afwijzing; te ingewikkeld en voorts het enige nog resterende geschil; kosten € 3.165,82, (10.8 uur x € 220,00 + kosten)
 709. Rb Roermond 090211 deelgeschil niet geschikt voor verzoek om voorschot; kostenvergoeding afgewezen aangezien sprake is van nodeloos gemaakte kosten
 710. Rb Rotterdam 130411 kosten begroot op 3.136,00, conform verzoek, niet toegewezen, nu aansprakelijkheid niet vaststaat
 711. Rb Rotterdam, kanton, 080411 gebondendheid aan rapport neuroloog kosten conform ASP-tarief, factor specialsiatie 1,5, belang 0,8; incl 6% kantoorkosten en 19% BTW: € 299,71
 712. Rb Rotterdam 200411 oordeel over al dan afronden opleiding; kosten 7.029,33
 713. Rb Amsterdam 200111 oordeel over expertise; specialistentarief € 291,00 niet bovenmatig; totaal, bij 75% aansprakelijkheid, 3927,00
 714. Rb Utrecht 230311 kosten van naar omvang en complexiteit beperkt deelgeschil; 20,24 uur bovenmatig, 15 uur x 200 +19% = 3570,00
 715. Rb Den Haag 300311 geen oordeel over (opstal)aansprakelijkheid na val van plafondplaat; kosten begroot op 11.5 uur x € 250,00 + 5% = 19% = 3592,31
 716. Rb Rotterdam 060411 vordering verzekeraar; kosten verweerder € 3.616,29 begroot en toegewezen
 717. Rb Den Haag 280211 afwijzing vanwege groot aantal deelgeschillen; kostenvergoeding € 5.826,60
 718. Rb Rotterdam 230311 val met bromfiets bij wegrijden na bijna-ongeval; kosten € 1530,00 bij ontbreken voldoende duidelijke specificatie
 719. Rb Rotterdam 230311 vordering kosten inloopdouche; tegenvordering uit onverschuldigde betaling; rb-kosten 3.024,67
 720. Rb Utrecht 090211 kosten cf “curatorentarief” x de factor 1,5, dus op € 291,- exclusief BTW, totaal € 9.003,54 + griffierecht van € 1.395,-, in totaal dus € 10.398,54.
 721. Rb Haarlem (kanton) 170211 oordeel over totaal der buitengerechtelijke kosten; toegewezen: € 11.827,77 (47,33 uur maal € 200,00 vermeerderd met 5% kantoorkosten vermeerderd met 19% btw)
 722. Rb Den Haag 110211 ongeval bij gladheid; niet geschikt voor deelgeschil; kostenbegroting conform verzoek € 3380,-, niet toegewezen nu aansprakelijkheid nog niet vaststaat
 723. Rb Den Haag 110211 aansprakelijkheid ic niet geschikt voor deelgeschil, kosten begroot conform verzoek € 3926,75. niet toegewezen nu aanspr nog niet vaststaat
 724. Rb Rotterdam 230211 gezamenlijk verzoek; geen oordeel over kosten nu partijen daarom niet gevraagd hebben
 725. Rb Maastricht 160211 Nu verzoeker niet ontvankelijk wordt verklaard ook geen kostenveroordeling
 726. Rb Alkmaar 170211 kostenvergoeding deelgeschil € 3750,00
 727. Rb Zutphen 030211, KG executie kostenveroordeling in deelgeschil verboden aangezien ass. al € 3500,00 onverschuldigd betaald heeft
 728. Rb Arnhem 070211 afwijzing aangezien instructie vereist is, kosten € 5023,08, tarief € 210
 729. Rb Maastricht 120111 geen deelgeschil nu het verzochte zich niet beperkt tot deelvraag; kosten niet in redelijkheid gemaakt
 730. Rb Utrecht 271210 kosten deelgeschil gevorderd € 6136,79, teogewezen € 3862,75, 11 uur x uurtarief 275,00
 731. Rb Arnhem 100111 mountainbikewedstrijd; aansprakelijkheid staat niet vast; vooralsnog geen vergoeding kosten deelgeschil
 732. Rb A.dam 281010 ter zitting kunnen partijen het over de deelgeschillen eens worden behalve over de kosten van het geschil: € 1865,50
 733. Rb Breda 030111 kosten deelgeschil gevorderd 7480,00 toegewezen 5.834,28. uurtarief van 290 redelijk
 734. Rb Zutphen 050111 kosten gevorderd 9.092,80 + kosten zitting; toegewezen 5000,00
 735. Rb Den Bosch, 231210 perikelen mbt vraagstelling verzekeringsgeneeskundige aanvulling op IWMD-vraagstelling; kosten deelgeschil € 4.446,44
 736. Rb A.dam 231210 kosten gevorderd en toegewezen € 7.938,00.
 737. Rb Den Haag 221210 kosten in het geheel niet onderbouwd ; slechts griffiegeld wordt toegewezen
 738. Rb A.dam 091210 deelgeschil over deskundigenbericht, BGK € 7.035 gevorderd en toegewezen
 739. Rb A.dam 231210 kosten gevorderd en toegewezen € 7.938,00.
 740. Rb Zutphen 021210 deelgeschil, pinkletsel door fout bij behandeling; kosten deelgeschil € 2209,72
 741. Rb Maastricht 131210 kosten toegewezen tot € 3.443,28
 742. Rb R. dam 011210 kosten in deelgeschil € 2.606,41
 743. Rb Zutphen 221010 deelgeschil; kostenvergoeding € 2.881,00 (dit is inclusief griffierecht ad € 263,00
 744. Rb Den Haag 031010 deelgeschil BGK volledig toegewezen €4.491,7
 745. Rb Utrecht 271010 deelgeschil, ASP-advies gevorderd 25,27 uur x € 274,50 ex btw, toegewezen 2400,00 incl btw
 746. Rb. Utrecht 131010 ASP-advies, Deelgeschil rb-kosten: gevorderd: 12 uur x 376,85 excl 6 %, excl btw, Rb wijst € 2000,00 incl btw toe.
 747. Rb R.dam 061010 deelgeschil, kosten buiten rechte toegewezen, 2097,00

Subcategorieën

Deze website maakt gebruik van cookies