Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Den Haag 070513 gevorderd obv 30 uur x € 250,00 totaal € 9.619,50; bovenmatig, toegewezen obv 10 uur x € 210,00 totaal € 2.768,46

Rb Den Haag 070513 ongeval na uitwijkmanoeuvre vanwege ladder op de weg; geen eigen schuld;
- BGK uren en uurtarief gezien aard en omvang zaak exorbitant; gevorderd € 9.434,19, toegewezen 15 uur x € 210,00 totaal € 4.040,19;
- deelgeschil; gevorderd obv 30 uur x € 250,00 totaal € 9.619,50; bovenmatig, toegewezen obv 10 uur x € 210,00 totaal € 2.768,46

Kosten deelgeschil 

4.13.  Mr. Mo-Ajok voert aan € 9.619,50 aan kosten te hebben gemaakt. Daarbij is hij uitgegaan van 30 uur à € 250,00 per uur, 6% aan kantoorkosten en 21% aan BTW. 

4.14.  De rechtbank overweegt dat ook de kosten op grond van artikel 1019aa Rv dienen te voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets van artikel 6:96 lid 2 BW. De rechtbank is van oordeel dat de omvang van de gedeclareerde uren en het gehanteerde uurtarief gelet op de omvang en inhoud van het verzoekschrift en de mate van complexiteit van het deelgeschil bovenmatig zijn en zal het aantal uren matigen tot 10 uur en het uurtarief tot € 210,00. Dit betekent dat de kosten naar aanleiding van het onder 3.1.3. genoemde verzoek worden begroot op € 2.768,46 (10 x € 210,00 vermeerderd met kantoorkosten, BTW en het door [verzoekster] betaalde griffierecht van € 75,00). Daarvan maken uitdrukkelijk geen deel uit de extra kosten in verband met de wisseling van advocaat, waar Reaal op heeft gewezen. De gevorderde wettelijke rente wordt afgewezen, nu [verzoekster] op basis van een toevoeging procedeert en gesteld noch gebleken is dat [verzoekster] de kosten gemaakt in verband met het indienen van het verzoekschrift (en de behandeling daarvan) reeds daadwerkelijk heeft betaald. 

4.15.  Het voorgaande leidt ertoe dat het onder 3.3.3. genoemde tegenverzoek van Reaal wordt afgewezen. 

4.16.  Nu de aansprakelijkheid van Reaal voor de gevolgen van het [verzoekster] overkomen ongeval vaststaat, zal zij zoals verzocht in de hiervoor onder 4.11. en 4.14. genoemde kosten worden veroordeeld. 

4.17.  Gezien al het voorgaande zal ook het onder 3.3.4. genoemde verzoek van Reaal worden afgewezen. LJN CA0223