Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Den Haag 280916 16,75 in rekening gebrachte uren bovenmatig, rechtbank matigt naar 6 uur x € 265 + 6,5%, BTW en griffiegeld

Rb Den Haag 280916 Werkgever die niet komt opdagen op zitting kan niet aantonen dat er voldaan is aan de zorgplicht. Aansprakelijkheid werkgever aangenomen. 
- 16,75 in rekening gebrachte uren bovenmatig, rechtbank matigt naar 6 uur x € 265 + 6,5%, BTW en griffiegeld

Kosten deelgeschilprocedure

4.5.
De rechtbank begrijpt dat met het onder 4. en 5. verzochte is bedoeld te verzoeken de aan de behandeling van dit deelgeschil verbonden kosten te begroten en De Ruit te veroordelen tot betaling van deze kosten aan [verzoeker] binnen veertien dagen na het wijzen van de beschikking.

4.6.
Op grond van artikel 1019aa lid 1 Rv dienen de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt te worden begroot, waarbij alle redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking worden genomen. Of de kosten redelijk zijn, hangt ervan af of het redelijk is dat de kosten zijn gemaakt en of de omvang van de kosten redelijk is.

4.7.
De kantonrechter acht het, gelet op de weigering van De Ruit om met [verzoeker] in overleg te treden, redelijk dat aan de zijde van [verzoeker] kosten in verband met het onderhavige deelgeschil zijn gemaakt.

4.8.
De kantonrechter leidt uit het verzoekschrift af dat mr. Dammingh de aan de behandeling van het verzoek verbonden kosten begroot op een bedrag van € 5.720,-- in totaal, uitgaande van een tijdsbesteding van 16,75 uur, een uurtarief van € 265,--, 6,5% kantoorkosten en 21% btw.

4.9.
De kantonrechter is van oordeel dat het aantal in rekening gebrachte uren, gelet op de omvang en inhoud van het verzoekschrift, het ontbreken van verweer daartegen en de beperkte duur van de zitting, bovenmatig is. De rechtbank acht het redelijk om het aantal aan de zaak bestede uren te matigen tot 6 uur in totaal. De kosten worden derhalve begroot op een bedrag van € 2.048,95 (6 uur x € 265,--, vermeerderd met kantooropslag van 6,5% en btw van 21%). Deze kosten zullen worden vermeerderd met het door [verzoeker] betaalde griffierecht van € 223,--, zodat het totaal uitkomt op een bedrag van € 2.271,95. Nu de aansprakelijkheid van De Ruit in deze beschikking wordt vastgesteld, zal De Ruit worden veroordeeld tot betaling van deze kosten, zulks binnen de verzochte termijn van veertien dagen na het wijzen van deze beschikking.ECLI:NL:RBDHA:2016:14590