Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Gelderland 160118 kosten toegewezen: 22 uren ipv de gevorderde 37 uren x € 245,00 + 7% + 21% griffierecht

Rb Gelderland 160118 licht schedel/hersenletsel; één van de twee symptoomvaliditeitstests onvoldoende; nadere informatie deskundige nodig tzv causaal verband; verzoek afgewezen 
- kosten toegewezen: 22 uren ipv de gevorderde 37 uren x € 245,00 + 7% + 21% griffierecht

4.8.
[verzoeker] heeft verzocht de kosten van het deelgeschil te begroten op grond van het bepaalde in artikel 1019aa Rv. Hierbij geldt de dubbele redelijkheidstoets in die zin dat het redelijk dient te zijn dat deze kosten gemaakt zijn en dat de hoogte van die kosten eveneens redelijk is. Dat betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen. Van deze laatste situatie is in dit geval geen sprake. Afwijzing op grond van het bepaalde in artikel 1019z Rv staat evenmin in de weg aan het begroten van de kosten van het deelgeschil.

4.9.
[verzoeker] heeft zijn kosten begroot op een bedrag van € 11.736,47 (37 uur x € 245,00 per uur, te vermeerderen met 7% kantoorkosten en 21% btw). Achmea heeft ten aanzien van het aantal door mr. Schultz opgevoerde uren, aangevoerd het aantal uren hoog te vinden, zeker in combinatie met het gehanteerde uurtarief van een specialist.

Gelet op de omvang en de moeilijkheidsgraad van het deelgeschil, komt de rechtbank het totaal aantal opgevoerde uren van 37 bovenmatig voor. In redelijkheid begroot de rechtbank de kosten van de deelgeschilprocedure op 22 uur. Het uurtarief wordt door de rechtbank redelijk gevonden. Dit betekent dat de kosten van de deelgeschilprocedure worden begroot op € 6.978,43 (inclusief 7% kantoorkosten en inclusief 21% btw). Tevens zal een bedrag van € 287,00 aan griffierecht in aanmerking worden genomen, zodat het totaal aan kosten voor het deelgeschil neerkomt op een bedrag van € 7.265,43.

Nu de aansprakelijkheid vast staat, zal Achmea worden veroordeeld tot betaling van deze kosten. ECLI:NL:RBGEL:2018:165