Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Gelderland 160415 kosten gevorderd obv 24 x € 250,00 + 21% + 6%; begroot en toegewezen obv 16,5 uur, totaal € 5.290,73 + griffierecht

Rb Gelderland 160415 vaststelling VAV hypotheker; 8 uur uitval. Door overbelastingsklachten of tweede aanrijding? 50% proportionele causaliteit;
- kosten gevorderd obv 24 x € 250,00 + 21% + 6%; begroot en toegewezen obv 16,5 uur, totaal € 5.290,73 + griffierecht

4.10.

Tot slot dienen op grond van artikel 1019aa Rv de kosten begroot te worden. Hierbij geldt de dubbele redelijkheidstoets in die zin dat het redelijk dient te zijn dat deze kosten gemaakt zijn en dat de hoogte van die kosten eveneens redelijk is. Dat betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen. Van deze laatste situatie is in dit geval geen sprake.

4.11.
[verzoeker] heeft aangevoerd dat de kosten verbonden aan de deelgeschilprocedure € 7.695,60 bedragen (24 uur x € 250,00, te vermeerderen met 21% btw en 6% kantoorkosten). Univé heeft verweer gevoerd tegen de hoogte van de kosten, met name ten aanzien van het aantal opgevoerde uren.
Uit de urenspecificatie blijkt onder meer dat 5 uur is besteed aan het bestuderen van het dossier, zes uur aan het opstellen van het verzoekschrift, 5 uur voor de voorbereiding van de mondelinge behandeling en 5 uur voor het bijwonen van de mondelinge behandeling.
Gelet op de omvang en de moeilijkheidsgraad van het deelgeschil, komt de rechtbank het aantal opgevoerde uren, met name de uren voor het bestuderen van het dossier, de voorbereiding van de mondelinge behandeling en het bijwonen van de mondelinge behandeling, bovenmatig voor. In redelijkheid begroot de rechtbank de kosten van de deelgeschilprocedure op 16,5 uur. Omdat het uurtarief redelijk voorkomt, zal daarvan worden uitgegaan. Dit betekent dat de kosten van de deelgeschilprocedure worden begroot op € 5.290,73 (inclusief 21% btw en 6% kantoorkosten). Tevens zal een bedrag van € 282,00 aan griffierecht in aanmerking worden genomen. ECLI:NL:RBGEL:2015:2599