Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Haarlem 040113 kosten verzoekschriftprocedure zoals begroot door rb en veroordeling in BGK

Rb Haarlem 040113 gaas in buik na operatie; oordeel over causaal verband met klachten en beperkingen;
- geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen rapport deskundige; met kritische noot aan adres ass. 
- enkel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het toegestaan medische gegevens aan derden ter beschikking te stellen; 
- kosten verzoekschriftprocedure zoals begroot door rb en veroordeling in BGK

4.11.  Ten aanzien van de gevraagde vergoeding van de buitengerechtelijke kosten verwijst de rechtbank naar de beschikking van deze rechtbank van 25 mei 2012, waarin met zoveel woorden is bepaald dat bij bevoorschotting van de buitengerechtelijke kosten een uurtarief van € 230,00 exclusief 5% kantoorkosten en 19% BTW redelijk is. Het standpunt van het ziekenhuis dat [verzoeker] declaraties eerst zelf zou moeten voldoen, alvorens deze door het ziekenhuis worden vergoed, kan niet worden gevolgd. Nu [verzoeker] onbetwist heeft gesteld dat hij de kosten niet eerst zelf kan betalen, zou een dergelijke voorwaarde de mogelijkheid van [verzoeker] om een voorschot op de buitengerechtelijke kosten te ontvangen, frustreren. Ook het verweer dat de omvang van de kosten te hoog is en niet in verhouding staat tot de te verwachten omvang van de schade, faalt. Het is juist door de opstelling van het ziekenhuis dat [verzoeker] kosten maakt die, zou het ziekenhuis zich constructiever opgesteld hebben, vermeden hadden kunnen worden. Ook het verzoek tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zal dan ook worden toegewezen. 

4.12.  Ten overvloede merkt de rechtbank het volgende op. De rechtbank staat bepaald kritisch tegenover de houding van het ziekenhuis in de onderhavige procedure. Het gezamenlijk aanzoeken van een deskundige, De Keizer, was bedoeld om verdere discussie te voorkomen en het aan hem voorgelegde geschilpunt te beslechten. Om dan vervolgens, als de deskundige tot een oordeel komt dat niet welgevallig is, een andere deskundige aan te zoeken, en als deze eveneens niet helemaal verklaart wat naar het oordeel van het ziekenhuis de bedoeling is, weer een nieuwe deskundige aan te zoeken, is in strijd met de met [verzoeker] gemaakte afspraak, verre van constructief en onbehoorlijk jegens [verzoeker]. De rechtbank spreekt de hoop uit dat het ziekenhuis zich in de verder te voeren onderhandelingen redelijker op zal stellen. LJN BZ0050