Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Middelburg 130213 kosten begroot en toegewezen; € 1.363,57 + griffierecht

Rb Middelburg 130213 verdraaiing knie door beweging pony; bezitter aansprakelijk, mogelijk eigen schuld; 
- kosten begroot en toegewezen; € 1.363,57 + griffierecht

3.  Het geschil 

3.1.  [verzoekster] verzoekt te bepalen dat [verweerder] aansprakelijk is voor de door haar ten gevolge van het ongeval d.d. 13 juni 2009 geleden en nog te lijden schade. Voorts verzoekt zij de kosten van de procedure te begroten op € 1.363,57 te vermeerderen met het door haar verschuldigde griffierecht en veroordeling van [verweerder] in de proceskosten. 
Zij stelt daartoe door de eigen energie van de pony, die een onverhoedse beweging maakte, knieletsel te hebben opgelopen waarvan zij nog dagelijks beperkingen ondervindt. [verweerder], als eigenaar van de pony, is daarvoor volgens [verzoekster] op grond van artikel 6:179 BW aansprakelijk. [verzoekster] betwist dat in haar gedragingen elementen waren besloten die duiden op een tekortkoming c.q. eigen schuld harerzijds. 

(...)

4.10.  Nu het verzoek betreffende de aansprakelijkheid van [verweerder] wordt toegewezen zal ook de gevorderde kostenbegroting en veroordeling zoals verzocht worden toegewezen. Tegen de hoogte van de gevorderde kosten is geen verweer gevoerd en zij kunnen naar het oordeel van de rechtbank de dubbele redelijkheidstoets doorstaan. LJN BZ5965