Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Noord-Holland 261115 kosten gevorderd en begroot 17 x € 240,00 x 1,26 + griffierecht, totaal € 5.438,80

Rb Noord-Holland 261115 botsing met eerder gecrashte auto op snelweg; veroorzaker eerdere ongeval aansprakelijk, voorlopig oordeel eigen schuld 30% na billijkheidscorrectie;
- kosten gevorderd en begroot 17 x € 240,00 x 1,26 + griffierecht, totaal € 5.438,80

kosten

4.17.
[verzoeker] heeft verzocht de kosten van het deelgeschil te begroten en [verweerder 1] en [verweerder 3] te veroordelen tot betaling van die kosten. [verzoeker] heeft bij brief van 15 oktober 2015 en urenspecificatie in het geding gebracht waaruit blijkt dat tot aan de mondelinge behandeling mr. Copini 14:25 uur aan het deelgeschil heeft besteed. Die uren moeten volgens mr. Copini nog worden vermeerderd met de duur van de mondelinge behandeling. De rechtbank constateert dat de zitting ongeveer 2,5 uur in beslag heeft genomen, waarmee de totale door mr. Copini aan deze zaak bestede tijd uitkomt op circa 17 uur. Mr. Copini heeft een uurtarief gehanteerd van € 240,00 exclusief 5 % kantoorkosten en 21 % btw ( conform het ASP-tarief).

4.18.
Artikel 1019aa lid 1 Rv bepaalt dat de rechtbank in de beschikking de kosten begroot bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt en dat de rechtbank daarbij alle redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking neemt. De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de omvang en de complexiteit van het geschil, het door de advocaat van [verzoeker] gehanteerde uurtarief niet bovenmatig is voor een in letselschade gespecialiseerde advocaat. Nu voorts de concept-declaratie (overgelegd bij brief van 15 oktober 2015) voldoende duidelijkheid biedt over de exacte tijdsbesteding, zal de rechtbank de met de opstelling van het verzoekschrift en de behandeling van de zaak gemoeide kosten in redelijkheid begroten op een bedrag van € 4.080 (zijnde 17 x € 240,00). Vermeerderd met het gebruikelijke percentage kantoorkosten en btw komt het bedrag uit op € 5.140,80 (€ 4.080 x 1,26) en na vermeerdering met het door [verzoeker] betaalde griffierecht van € 285,00 komt het totaal op € 5.438,80.

4.19.
Aansprakelijkheid van [verweerder 1] is in dit deelgeschil niet komen vast te staan. Dit betekent dat veroordeling van [verweerder 1] tot betaling van voornoemde kosten niet aan de orde is. In de omstandigheid dat aansprakelijkheid van [verweerder 3] weliswaar kan worden aangenomen maar onduidelijk is gebleven in welke mate er sprake is van eigen schuld van [verzoeker] , ziet de rechtbank in dit deelgeschil evenmin aanleiding om [verweerder 3] te veroordelen tot betaling van zijn aandeel van de kosten. ECLI:NL:RBNHO:2015:11084