Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Oost-Brabant 160615 kosten gevorderd en toegewezen; 17 uur x 190,00 ( x 1.21)

Rb Oost-Brabant 160615 fout bromfietser valt in het niet bij de door de automobilist gemaakte fout; volledige vergoedingsplicht;
- kosten gevorderd en toegewezen; 17 uur x 190,00 ( x 1.21)

3.11.

[verzoeker] vraagt ook om een veroordeling van Allianz in de kosten in verband met de behandeling van het deelgeschil. Ter zitting heeft zijn advocaat een specificatie overgelegd van de 15,33 uren die hij aan (de voorbereiding van) de zaak heeft besteed. Tevens rekening houdend met de tijd die gemoeid is met de behandeling ter zitting vordert [verzoeker] een bedrag van € 4.000,- (inclusief btw).

3.12.
Allianz heeft ter zitting laten weten een forfaitaire vergoeding voor te staan in deelgeschillen (€ 4.000,- vindt zij een fors tarief voor een eenvoudige verkeerszaak als de onderhavige) en zich overigens te refereren aan het oordeel van de rechtbank.

3.13.
Op de voet van artikel 1019aa Rv dient de rechtbank de kosten te begroten die [verzoeker] heeft moeten maken in verband met de behandeling van het deelgeschil. De rechtbank dient daarbij de zogenaamde dubbele redelijkheidstoets te hanteren: het dient redelijk te zijn dat deze kosten zijn gemaakt en de hoogte van de kosten dient eveneens redelijk te zijn. De rechtbank is van oordeel dat hieraan in dit geval is voldaan. Het bedrag van € 4.000,- heeft betrekking op iets minder dan 17 uur tegen een uurtarief van € 195,- (inclusief kantoorkosten, exclusief 21% btw). Dit komt de rechtbank niet onredelijk voor. Rekening houdend met het door [verzoeker] betaalde griffierecht ad € 78,- begroot de rechtbank de totale kosten van dit deelgeschil dan ook € 4.078,-. Nu vaststaat dat Allianz aansprakelijk is voor de schade van [verzoeker] , zal de rechtbank Allianz ook veroordelen tot betaling van dit bedrag. ECLI:NL:RBOBR:2015:7335