Overslaan en naar de inhoud gaan

RBAMS 061218 kosten begroot niet toegewezen, cf verzoek: 25 uur x € 180,00 te vermeerderen met 21% btw

RBAMS 061218 caudasyndroom na niet onderkende hernia; geen beroepsfout bedrijfsarts bij doorverwijzing of pushen naar OCA, (inmiddels failliet) 
- kosten begroot niet toegewezen, cf verzoek: 25 uur x € 180,00 te vermeerderen met 21% btw

Vordering 3: kosten deelgeschil

4.17.
[verzoekster] verzoekt de rechtbank de kosten van het deelgeschil te begroten en verweersters te veroordelen tot vergoeding van de werkelijke kosten van het deelgeschil. Nu aansprakelijkheid van verweersters niet is komen vast te staan, bestaat er geen grondslag voor een betalingsveroordeling zodat het verzoek daartoe zal worden afgewezen.

Wel zal de rechtbank overeenkomstig artikel 1019aa Rv de kosten van het deelgeschil aan de zijde van [verzoekster] begroten. Immers, ook als een verzoek op grond van artikel 1019z Rv wordt afgewezen, dient de rechtbank de kosten van deze deelgeschillenprocedure in beginsel te begroten op grond van artikel 1019aa Rv, tenzij de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld. De rechtbank is van oordeel dat van dat laatste geen sprake is. De rechtbank acht het uurtarief van € 180,00 te vermeerderen met 21% btw niet onredelijk hoog en evenmin het aantal daaraan bestede uren (25). Deze gestelde kosten voldoen dan ook aan de genoemde dubbele redelijkheidstoets als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW. De rechtbank zal de kosten begroten op het gevorderde bedrag van € 5.000,00, te vermeerderen met het griffierecht van € 79,00. ECLI:NL:RBAMS:2018:8693