Overslaan en naar de inhoud gaan

RBAMS 120320 verzocht en toegewezen 13 uur x € 225,- + 21 % = € 3539,25 + griffierecht

RBAMS 120320 botsing auto – motor op kruispunt met verkeerslichten, motor niet te snel opgetrokken, geen eigen schuld
verzocht en toegewezen 13 uur x € 225,- + 21 % = € 3539,25 + griffierecht

Kosten deelgeschil

4.29.
[verzoeker] heeft de rechtbank verzocht om de kosten van het deelgeschil tot en met het opstellen van het verzoekschrift te begroten op € 2.450,25 inclusief btw (9 uur x € 225,- + 21 %), te vermeerderen met het griffiegeld en van de verdere behandeling van het verzoek. Ter zitting heeft [verzoeker] verzocht om uitbreiding van dit verzoek met drie uur reistijd en de zittingstijd.

4.30.
ASR heeft geen bezwaar gemaakt tegen de omvang van de begrote kosten voor het deelgeschil.

4.31.
De kosten van het deelgeschil dienen op grond van het bepaalde in artikel 1019aa Rv te worden begroot. Hierbij geldt de dubbele redelijkheidstoets als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW, in die zin dat het redelijk dient te zijn dat deze kosten zijn gemaakt en dat de hoogte van die kosten eveneens redelijk is.

4.32.
De rechtbank is van oordeel dat in de gegeven situatie het door [verzoeker] gespecificeerde tijdsbestek van in totaal negen uur ter voorbereiding, opstelling van het onderhavige verzoekschrift en bespreking met cliënt, voldoet aan de dubbele redelijkheids-toets. Voor het overige zijn de opgevoerde kosten niet betwist. Daarbij zal rekening worden gehouden met één uur zittingstijd.

De kosten zullen dan ook worden begroot als volgt:
€ 2.450,25 kosten verzoekschrift
€ 1.089,00 kosten reis- en zittingstijd (4 x € 225,- + 21%)
€ 297,00 griffiegeld

€ 3.836,25 totaal

ASR zal worden veroordeeld tot betaling van dit bedrag. De verzochte wettelijke rente daarover zal als onweersproken worden toegewezen. ECLI:NL:RBAMS:2020:3691