Overslaan en naar de inhoud gaan

RBAMS 300120 kosten, gevorderd: € 4.582,82, begroot noch toegewezen; betrokkene heeft een rb-verzekering en leidt zelf geen schade

RBAMS 300120 vrouw verliest 2 vingerkootjes als haar (ex)vriend de deur dichtsmijt; ex-vriend aansprakelijk; géén ES
Verwijzing naar schadestaatprocedure afgewezen; past niet bij deelgeschilprocedure
- kosten, gevorderd: € 4.582,82, begroot noch toegewezen; betrokkene heeft een rb-verzekering en leidt zelf geen schade

Kosten deelgeschil (verzoek c)

4.28.
[verzoekster] verzoekt om begroting van de kosten van het deelgeschil, door haar gesteld op € 4.582,82, en veroordeling van [verweerder] in deze kosten plus wettelijke rente. [verweerder] bestrijdt dit verzoek meest verstrekkend door aan te voeren dat [verzoekster] een rechtsbijstandverzekering heeft en dus zelf geen schade lijdt. [verzoekster] heeft daarop erkend dat zij beschikt over een rechtsbijstandverzekering. Zij stelt dat de rechtsbijstandverzekeraar de (buitengerechtelijke) kosten aan haar voorschiet.

4.29.
De rechtbank leidt hieruit af dat de rechtsbijstandverzekering dit onderdeel van de door [verzoekster] gestelde schade aan [verzoekster] heeft vergoed als gevolg waarvan de rechtsbijstandverzekeraar in zoverre is getreden in de rechten van [verzoekster] jegens [verweerder] . Onder die omstandigheden kan [verzoekster] jegens [verweerder] geen aanspraak meer maken op vergoeding van die kosten. De rechtsbijstandverzekeraar is geen partij in de onderhavige procedure. [verzoekster] treedt hier alleen voor zichzelf op en niet tevens in hoedanigheid van gemachtigde/lasthebber van de rechtsbijstandverzekeraar. Dit betekent dat [verzoekster] geen belang heeft bij het begroten van de kosten van het deelgeschil. Dit deel van het verzoek wordt dan ook afgewezen. Reeds hierom zal ook de gevraagde veroordeling van [verweerder] in de kosten van het deelgeschil plus wettelijke rente achterwege blijven.

Het verzoek, weergegeven in 3.1. ad c, wordt dus integraal afgewezen. ECLI:NL:RBAMS:2020:536