Overslaan en naar de inhoud gaan

RBDHA 011018 geen urenspecificatie ingebracht, kosten begroot op twee punten cf liquidatietarief + griffierecht, totaal € 1.001

RBDHA 011018 onvoldoende verdoving tijdens operatie niet aangetoond; 
- geen urenspecificatie ingebracht, kosten begroot op twee punten cf liquidatietarief + griffierecht, totaal € 1.001

Kosten deelgeschil 

4.15. Ook als het verzoek wordt afgewezen, moet in beginsel op grond van artikel 1019aa Rv begroting plaatsvinden van de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt, Hierbij wordt de dubbele redelijkheidstoers gehanteerd: het moet redelijk zijn dat de kosten zijn gemaakt en de hoogte van de kosten moet eveneens redelijk zijn: Dit betekent dat als een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen. 

4.16. De rechtbank stelt voorop dat het door Centramed gevoerde niet- ontvankelijkheidsverweer is gepasseerd (zie onder 4.3.). Hierin is dus geen grond gelegen om begroting van de kosten achterwege te laten. Aangezien Centramed voor het overige op dit punt geen verweer heeft gevoerd, neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat het op zichzelf redelijk is dat aan de zijde van [ verzoekster ] kosten in verband met het onderhavige deelgeschil zijn gemaakt. De rechtbank zal de halve overgaan tot begroting van de kosten.

4.17. Mr. Arslan heeft - ondanks het door Centramed gevoerde verweer, inhoudend dat [ verzoekster ] niet inzichtelijk heeft gemaakt welke kosten zij heeft gemaakt - nagelaten een urenspecificatie in het geding te brengen. De rechtbank zal niettemin onder de gegeven omstandigheden de kosten van deze procedure in redelijkheid begroten op het aan [ verzoekster ] .in rekening gebrachte griffierecht (€ 79), te vermeerderen met twee punten conform het liquidatietarief civiel, tariefgroep 1 (€ 461), dus In totaal € 1.001. 

4.18. Nu de aansprakelijkheid van het ziekenhuis in deze procedure niet is komen vast te staan, zal het verzoek van [ verzoekster ] om Centramed te veroordelen in de kosten van dit deelgeschil worden afgewezen. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat het begrote bedrag uitsluitend verschuldigd is indien de aansprakelijkheid van het ziekenhuis alsnog (in rechte) komt vast te staan. 

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2018/RBDHA-011018 ook op rechtspraak.nl : ECLI:NL:RBDHA:2018:12503