Overslaan en naar de inhoud gaan

RBDHA 080719 verzocht en toegewezen 5 uur x € 260 + 6% + 21%

RBDHA 080719 letsel na mishandeling; verz. heeft redelijk belang bij verklaring voor recht tzv aansprakelijkheid, ook na veroordeling door de strafrechter 
- verzocht en toegewezen 5 uur x € 260 + 6% + 21%

Kosten deelgeschilprocedure 

4.5. 
Artikel 1019aa Rv bepaalt dat de rechter de kosten van de deelgeschilprocedure aan de zijde van de benadeelde begroot, waarbij alle redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking worden genomen. Dat geldt ook als een verzoek in deelgeschil wordt afgewezen. Alleen als de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, hoeven de kosten van de procedure niet te worden begroot. 

4.6, 
Hoewel de rechtbank met [ verweerder ] van oordeel is dat het praktischer was geweest wanneer [ verzoekster] eerst zou hebben geprobeerd met [ verweerder ] te spreken over de hoogte van de door [ verweerder ] te betalen schadevergoeding (partijen zijn niet verder gekomen dan een discussie over de expliciete aansprakelijkheidserkenning), is het verzoek niet volstrekt onnodig ingediend. Vast staat immers dat [ verweerder ] de mogelijkheid heeft open gehouden om in een bodemprocedure zijn aansprakelijkheid te ontkennen (zie 4.3). Begroting kan alleen achterwege blijven, als [ verzoekster] misbruik zou hebben gemaakt van haar bevoegdheid een deelgeschilprocedure aanhangig te maken. Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank in het licht van het vorenstaande geen sprake, Dit betekent dat de rechtbank de.kosten die [ verzoekster] voor deze procedure heeft gemaakt, allereerst zal begroten. 

4.7. 
Bij de begroting van de kosten moet de rechtbank de zogenaamde "dubbele redelijkheidstoets" hanteren; zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakte kosten moet redelijk zijn. 

4.8. 
Uit de declaratie die is overgelegd bij het verzoekschrift, begrijpt de rechtbank dat aan [ verzoekster ] voor het opstellen van het verzoekschrift een bedrag van € 1.694 in rekening is gebracht (gebaseerd op een tijdsbesteding van haar advocaatvan 5 uur tegen een uurtarief van € 280, te vermeerderen met 6% kantoorkosten en 21% btw). Zij heeft bij verzoekschrift gesteld dat zij haar overige kosten ter zitting zal specificeren, maar zij heeft.dit nagelaten. 

4.9. 
De rechtbank is van oordeel dat dit deelgeschil beperkt en overzichtelijk is, zowel wat betreft de omvang als de complexiteit van de procedure. De redelijke kosten voor het opstellen van het verzoekschrift en de verdere behandeling.van de zaakals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW zullen.door de rechtbank dan ook.worden begrootop het door [ verzoekster] genoemde bedrag van € 1.694, te vermeerderen met het door haar betaalde griffierecht van € 297. Het totaalbedrag komt daarmee op € 1.991. Omdat vast staat dat [ verweerder ] voor de schade van [ verzoekster] aansprakelijk is,zal hij worden veroordeeld tot betaling aan [ verzoekster] van dit bedrag. 

Met dank aan de heer mr. H.A. Zandijk, Zandijk Letselschade Advocaten voor het inzenden van deze uitspraak.

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2019/RBDHA-080719