Overslaan en naar de inhoud gaan

RBLIM 300318 deelgeschilprocedure volstrekt onnodig en onterecht ingesteld

RBLIM 300318 geschilpunten, van zodanige aard dat geen sprake is van een deelgeschil, maar van een (vrijwel) compleet geschil
- deelgeschilprocedure volstrekt onnodig en onterecht ingesteld

4.10.
Ten aanzien van het verzoek tot veroordeling in de resterende buitengerechtelijke kosten, tot een bedrag van € 7.409,52 (dat is inclusief de factuur van Laumen Expertise van € 1.671,32), overweegt de rechtbank het volgende. Allianz heeft gesteld dat [verzoeker] de gestelde buitengerechtelijke kosten niet heeft onderbouwd.

Weliswaar heeft [verzoeker] als productie 91 een drietal kostenoverzichten (van 30 juli 2015, 22 oktober 2015 en 12 juni 2017) overgelegd, maar geen van die overzichten, met name het laatste niet, sluit op een bedrag van € 5.738,20, maar op een bedrag van € 5.351,94 (exclusief kantoorkosten en btw). Derhalve is de rechtbank met Allianz van oordeel dat het verzoek tot veroordeling in de kosten van deze procedure als niet dan wel onvoldoende onderbouwd moet worden afgewezen.

4.11.
Ten aanzien van de verzochte veroordeling tot betaling van de kosten van het oorspronkelijke verzoekschrift en de begroting van de kosten van het aanvullende verzoekschrift overweegt de rechtbank het volgende. Uit hetgeen hierboven is overwogen, volgt dat deze procedure volstrekt onnodig en onterecht aanhangig is gemaakt. Het moet immers ook [verzoeker] duidelijk zijn geweest dat er nog zodanig veel geschilpunten tussen partijen resteren dat van een deelgeschil, als door de wetgever bedoeld, geen sprake kan zijn. Enkel ten aanzien van de aansprakelijkheid voor het ongeval bestaat tussen partijen geen verschil van mening. Over vrijwel alle andere aspecten die bij de begroting van de schade in het algemeen een rol spelen, zoals hierboven genoemd, verschillen partijen fundamenteel van inzicht. Het verzoek tot begroting en veroordeling van de kosten wordt daarom afgewezen. ECLI:NL:RBLIM:2018:3265