Overslaan en naar de inhoud gaan

RBNHO 280520 deelgeschil onnodig en onterecht ingesteld. begroting en toewijzing van kosten wordt achterwege gelaten

RBNHO 280520 doos valt op bezoeker klompenwinkel; 7 verzoeken in deelgeschil afgewezen, niet geschikt voor deelgeschil
- deelgeschil onnodig en onterecht ingesteld. begroting en toewijzing van kosten wordt achterwege gelaten.


4.7.
De rechtbank dient op grond van artikel 1019aa lid 1 Rv de kosten van de procedure te begroten en daarbij de redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek in aanmerking te nemen, ook indien een verzoek niet wordt toegewezen. Bij de begroting van de kosten dient de rechtbank de dubbele redelijkheidstoets te hanteren; zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakte kosten moeten redelijk zijn. Dit betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen.

4.8.
Gelet op al het voorgaande (betwiste toedracht, niet verstrekken van informatie door [verzoeker] , niet verder onderhandelen en diverse verzoeken ineens doen) is naar het oordeel van de rechtbank dit deelgeschil onnodig en onterecht ingesteld. Een begroting en toewijzing van de gestelde kosten voor het deelgeschil aan de zijde van [verzoeker] zal daarom achterwege worden gelaten.

ECLI:NL:RBNHO:2020:4278