Overslaan en naar de inhoud gaan

RBOBR 101019 verzocht en toegewezen € 8.470,--

RBOBR 101019 ouders aansprakelijk voor vuistslag 6-jarig kind; vuistslag zou, als deze door een volwassene was uitgedeeld, tot aansprakelijkheid hebben geleid
- bgk vóór en gedurende het voorlopig getuigenverhoor toegewezen
- verzocht en toegewezen € 8.470,--

3.7.

Er is door Goudse geen specifiek verweer gericht tegen de begroting van buitengerechtelijke kosten door [ verzoeker ] , anders dan dat Goudse aanvoert slechts gehouden te zijn tot vergoeding van dat deel van de kosten dat correspondeert met het aansprakelijkheidspercentage, Uit het voorgaande volgt dat dat percentage 100% is.
De kostenbegroting door [ verzoeker ] komt de rechtbank redelijk voor zodat het verzoek ook op dit punt toewijsbaar is.

4.
De beslissing

De rechtbank

4.1.
bepaalt dat de ouders.van [ M ] , de heer [ B ] en mevrouw [ R ] aansprakelijk zijn voor de door [ verzoeker ] geleden en te lijden materiële en immateriële schade;

4.2.
bepaalt dat Goudse gehouden is tot vergoeding van deze schade van [ verzoeker ] ;

4.3.
begroot de kosten als bedoeld in artikel 1019aa Rv op € 8.470,-- inclusief btw en bepaalt dat Goudse gehouden is tot vergoeding hiervan;

4.4.
bepaalt dat Goudse gehouden is tot vergoeding van het door [ verzoeker ] verschuldigde griffierecht in twee verzoekschriftprocedures (voorlopig getuigenverhoor-en deelgeschil); .

4.5.
bepaalt dat Goudse gehouden is tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten die [ verzoeker ] heeft gemaakt in de periode vóór het voorlopig getuigenverhoor (a) en gedurende het voorlopig getuigenverhoor (b), respectievelijk € 3.285,70 inclusief btw en € 6.292,-'- inclusief btw. Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2020/RBOBR-101019

Met dank aan de heer mr. B. Leemhuis, De Peel Letselschade Advocaten B.V., voor het inzenden van deze uitspraak.